SSKP-jäsentiedote 25.6.2018

Hyvää kesää teille kaikille!

Kennelpiirin nettisivut

Kennelpiirin nettisivut löytyvät osoitteesta: www.kennelpiiri.fi/salpausselka. Koe- ja kurssikalenteri päivittyvät Tapahtumakalenteriin suoraan Omakoira –järjestelmän  kautta. Mikäli yhdistyksessä tapahtuu toimihenkilömuutoksia, niin pyytäisin tekemään muutokset Omakoira –järjestelmään. Mikäli sihteeri ei ole SKL:n jäsen, niin hän ei pääse tekemään muutoksia. Yhdistyksessä olisi hyvä olla sellainen henkilö, jolle voidaan antaa oikeudet muutosten tekoon. Tällöin ottakaa yhteyttä allekirjoittaneeseen sähköpostitse.  

 

Eräkummi-tapahtumien aloitus

Salpausselän Kennelpiirin ensimmäinen Eräkummi-tapahtuma järjestetään 6.8.2018 klo 17 - 19 ja 7.8.2018 klo 17 - 19, paikkana on Luhtaanpirtti, Kurssikeskuksentie 17, 15560 Nastola.
6.8. tilaisuus on 7 - 10 -vuotiaille ja 7.8. tilaisuus 11 - 15 -vuotiaille. Tilaisuuksissa on mukana kalastusneuvoja Veikko Karinkanta ja Eräkummi-toiminnanneuvoja Tapio Rantanen. Tilaisuuksissa on ongintaa, letun- ja makkaranpaistoa, mölkkypeli. Molempiin tilaisuuksiin on rajoitettu osanotto, enintään 30 nuorta + huoltaja mukaan. Kuljetusta ei ole järjestetty kennelpiirin puolesta. Tilaisuus on ilmainen osallistujille. Tiedustelut Ilkka Kauhala 0400 393454. Ilmoittautumiset ajalla 2. - 22.7.18 sinikka.suntiola@phnet.fi. Tervetuloa mukaan!

28.8.18 järjestämme Renkomäen hallilla elojuhlat Eräkummi toimintaa silmällä pitäen, tästä tilaisuudesta myöhemmin lisää. Tämä on tarkoitettu kaiken ikäisille osallistujille. Tilaisuudessa on tarkoitus esitellä mm. eri koemuotoja. Pistäkääpä tämä jo kalenteriinne.

 

Palkintotuomari-, koetoimitsija- ja koulutusohjaajatiedot Omakoiraan

Kennelpiirin on tallennettava ko. pätevyydet Omakoira -järjestelmään 31.8.2018 mennessä. Palkintotuomarireiden, jotka ovat SKL:n jäseniä,  pt-tiedot tallennetaan Omakoiraan, ei siis koske ei-SKL:n jäseniä. Osan ko. pätevyydet on tallennettu jo, mutta varmaankin suuri osa korttitiedoista puuttuu. Pyytäisinkin nyt teitä ystävällisesti lähettämään korttitiedot allekirjoittaneelle sähköpostilla: sinikka.suntiola@phnet.fi, tarvittavat tiedot ovat seuraavat: nimi + SKL:n jäsennumero, koemuoto/koemuodot ja niiden myöntämispäivämäärät. Mikäli kortti on jouduttu uusimaan häviämisen vuoksi, niin silloin riittää se uusimispäivämäärä. Koetoimitsija- ja koulutusohjaajakortit ovat aina määräajan voimassa (viisi vuotta) ja niiden uusimiseksi tarvitaan yhdistyspuolto.

Mikäli asiasta on jotain kysyttävää, niin tiedustelut ainoastaan sähköpostitse. HUOM! Tämä ei koske Suomen Agilityliitto ry:n, Suomen Palveluskoiraliitto ry:n ja Suomen Vinttikoiraliitto ry:n alaisia koemuotoja ja niiden kortteja.

 

Kennelpiirin avustukset piirinmestaruuskokeisiin sekä SKL:n lohkovalinta- ja Suomen Mestaruuskokeisiin

Salpausselän Kennelpiiri ry:n vuosikokous hyväksyi ko. asian 8.3.2017. Kennelpiiri korvaa vain yhden koemaksun/koira, ts. joko lohkovalintakokeen maksun tai virallisen SM:n kokeen maksun. Kennelpiirin nettisivustolle laitetaan lomake, joka on täytettävä ja liitettävä mukaan pyydetyt tiedot. Lomakkeet lähetetään kennelpiirin sihteerille Sinikka Suntiolalle, Tiilikankaantie 2 A 19, 15880 Hollola. Hän toimittaa ne sitten kennelpiirin rahastonhoitajalle.

 

Vuoden 2020 ryhmä- ja erikoisnäyttelyanomukset

Vuoden 2020 näyttelyanomukset on tehtävä SKL:n Omakoira-järjestelmän kautta 30.9.2018 mennessä. Koska kennelpiirillä on oikeus vain neljään ryhmänäyttelyyn, niin on mahdollista, että kaikki anojat eivät saa näyttelyä järjestettäväkseen. Näyttelytoimikunnan sihteerin on oltava pätevöity kehätoimitsija, jolla on kortti voimassa ja SKL:n jäsenmaksu maksettuna. Epäselvät anomukset palautetaan. SKL:n ohjeiden mukaan anomus on täytettävä Omakoira–järjestelmän kautta.

 

Koe- ja kurssianomukset ajalle 1.1. – 30.4.2019

Ko. ajalle olevat koe- ja kurssianomukset on tehtävä pääsääntöisesti SKL:n Omakoira-järjestelmän kautta, tarvittaessa myös ”vanhanaikaisesti”, paperiversiot lähetettävä kirjallisesti 26.8.2018 mennessä  Sinikka Suntiola, Tiilikankaantie 2 A 19, 15880 Hollola.

Kurssianomuksista on käytävä ilmi mistä on kyse ja missä ja milloin koe/kurssi järjestetään. Mikäli kennelpiirin toimitiloja tarvitaan ko. tilaisuutta varten, ne on varattava ennen anomuksen täyttämistä sihteeriltä, yhteystiedot tiedotteessa. Automaattisia varauksia ei suoriteta. Kennelpiiri käsittelee koe- ja kurssianomukset syyskuun alkupuolella. Koe- ja kurssianomukset Omakoira-järjestelmään voi tallentaa yhdistyksen pj tai sihteeri (mikäli ovat SKL:n jäseniä) tai heidän valtuuttamansa SKL:n jäsen, jolle kennelpiirin sihteeri voi antaa oikeudet Omakoira –järjestelmään.

 

Renkomäen hallivuorojen hakeminen syksy 2018 – kevät 2019

Hallivuoroanomukset lähetetään sähköpostitse Sinikka Suntiolalle, sinikka.suntiola@phnet.fi 1.8.2018 mennessä. Anomuksissa on oltava yhteyshenkilön tiedot tarkasti kera sähköpostiosoitteen, jotta voin ottaa yhteyttä tarvittaessa. Hinta on entinen eli 5 €/tunti ja entiset ehdot. Viikonloppuvuorolaisten ja toki myös arki-iltavuorolaisten on varauduttava siihen, että heidän vuorojaan joudutaan perumaan suurempien tilaisuuksien alta. Hallia ei vuokrata yksityisille henkilöille, vain yhdistyksille.

 

Renkomäen hallin ja kokoustilan varaukset

Sinikka Suntiola hoitaa kokoustilan ja hallin varaukset. Varauksia ei voi tehdä sähköpostitse lainkaan, ainoastaan puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 16:30 – 17:45 välisenä aikana, 03 7345041. Renkomäen hallin säännöt ovat piirin nettisivuilla. HUOMIO! Tuomarikoulutusta varten täytyy varata halli ja kokoustila.

 

Tarvikevarasto

Kennelpiirillä on kokeita/näyttelyitä varten tarvikkeita: pöytiä, tuoleja, sijoitusta osoittavat ”pystit”. Ottakaa yhteyttä Kalevi Jääskeläiseen 040 7690927, viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta ja aina sovitaan etukäteen, koska tarvikkeiden luovutus on. Lyhyellä varoitusajalla ei voi varmistaa, että ko. tarvikkeita ei olisi varattu muille.

 

Teltat

Mikäli telttoja tarvitsette, niin yhteys Erika Häkkiseen 0451144954, ei tekstiviestejä tms. Varaukset on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta ja aina sovitaan etukäteen, koska telttojen luovutus on. Tarkemmat ohjeet löytyvät kennelpiirin nettisivustolta.

 

Kennelpiirin posti ja kokoustilojen varaukset

Kennelpiirin posti on lähetettävä osoitteeseen: Sinikka Suntiola, Tiilikankaantie 2 A 19, 15880 Hollola. Kokoustilojen varaukset: Sinikka (03) 7345041. Kokoustiloja ei voi varata sähköpostilla, vain puhelimitse. Sihteerin tavoittaa parhaiten maanantaista perjantaihin klo 16.30 – 17:45. (Tuomarikoulutuksia varten täytyy tilata myös halli, koska kokoustila ei käy ko. koulutuksia varten pelkästään.) HUOM! Päivällä sihteeri on omassa työssään, joten numeroon ei kukaan vastaa päivällä. Sihteerin sähköposti: sinikka.suntiola@phnet.fi

Kennelpiirin nettisivut löytyvät osoitteesta: www.kennelpiiri.fi/salpausselka

Sivujen ylläpito ja päivitys (ei koulutus-, kurssi- ym. tiedusteluja): Tuija Miettinen, 040 5302240, tuiskumiett@gmail.com

 

SKL:n ansiomerkkianomukset

SKL:n ansiomerkkianomuksiin on tullut muutoksia 1.1.2017 alkaen. Uutena ansiomerkkinä on tullut pronssinen ansiomerkki. Tutustukaa ansiomerkkianomuksien perusteisiin osoitteessa: SKL:n osoitteesta, www.kennelliitto.fi -> lomakkeet ja säännöt -> jäsenyhdistykset -> yhdistyslomakkeet -> ansiomerkkianomus ja ohje, löytyy lomakkeet ja edellytykset. Tämän vuoden anomukset on oltava kennelpiirillä 30.11.2018 mennessä, piiri käsittelee ne joulukuussa ja toimittaa ne 31.12.2018 mennessä SKL:lle. Mikäli haette ansiomerkkiä, on lomakkeesta täytettävä kaikki kohdat, koska kennelpiirissä niitä ei täydennettä.

 

Koetoimitsija-, koulutusohjaaja- ja palkintotuomarikorttien myöntämisestä

Kennelpiirin hallitus myöntää yllämainitut kortit lukuun ottamatta Suomen Agilityliitto ry:n, Suomen Palveluskoiraliitto ry:n ja Suomen Vinttikoiraliitto ry:n alaisia kortteja. Korttianomuksissa on oltava ehdottomasti Salpausselän Kennelpiiri ry:n jäsenyhdistyksen puolto. Puollon saa kirjoittaa vain ja ainoastaan yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Ilman puoltoa olevat kortit palautetaan lähettäjälle käsittelemättömänä. Muistuttakaa tästä asiasta jäsenistöänne. Korttianomukset lähetetään allekirjoittaneelle Hollolaan ja mikäli korttianomuksen tiedot ovat kunnossa, kirjoitan kortin heti hakijalle ja kennelpiirin hallitus hyväksyy sen jälkikäteen (muutos tehty 10/2017).

Palkintotuomarikorttianomuksissa on kolme eri vaihtoehtoa: 1) Anoja on SKL:n jäsen, hän ei tarvitse yhdistyspuoltoa, SKL:n jäsennumero on oltava kortissa. 2) Anoja hakee esim. hirvenhaukkukokeisiin liittyvää korttia ja hän ei ole SKL:n jäsen, hän on esim. SHHJ:n jäsen, ko. järjestön jäsenmaksukuittikopio korttianomuksen mukaan riittää, ei tarvetta yhdistyspuollolle. 3) Anoja ei täytä kahta ensimmäistä vaatimusta, eli ei ole SKL:n tai harrastusmuotoon liittyvän rotujärjestön jäsen, hän tarvitsee jäsenyhdistyspuollon. Tämän jälkeen kortit tulevat allekirjoittaneelle Hollolaan.

 

Sihteerin ”vuosikello”

Liitteenä on allekirjoittaneen tekemä kennelpiirin sihteerin vuosikello teille tiedoksi. Tämä on testattu Uudenmaan kennelpiirin jaostojen koulutuspäivillä ja SKL:n järjestöpäivillä ja on todettu käyttökelpoiseksi. Tästä näette, mitä milloinkin teidänkin pitäisi muistaa tehdä eli asiat eivät tule niin yllättäen tehtäväksi.

 

Hyvää kesän jatkoa teille kaikille,

Sinikka Suntiola, sihteeri