Koirankoulutuksen ja koirakokeiden järjestämisen lupamenettely ajalla 1.3. - 19.8.

Salpausselän Kennelpiiri ry:n hallituksen kokouksen päätös 17.1.2022: 

Kennelpiiri ei hae ”yhteislupaa”, vaan jokainen kokeen järjestäjä hakee luvat. Tämä koskee koemuotoja NOU, NOME-A, NOME-B, NOWT, KAER, KAER-vesityö, SPA, SPME, VEPE.  Poikkeuksena on, että karhukoirajaosto hakee karhunhaukkutaipumuskokeeseen liittyvän anomuksen kennelpiirin alueelle.

Riistakeskuksen Jyri Rauhalan viesti, joka lähetetään kokeen anojille ja järjestäjille:

"Vuoden 2022 osalta on nyt tarpeen kiinnittää huomiota myös koirakokeita ja koulutuksia koskevien lupien täytäntöönpanoon. Lähtökohtaisesti nämä luvat voivat tulla voimaan sen jälkeen, kun 30 päivän valitusaika ja tiedoksisaantiaika ovat kuluneet. Tiedoksisaantiaika on 3 päivää, kun päätös toimitetaan sähköisesti ja 7 päivää jos maapostitse. Tästä on poikettu aiemmin joiltain osin, nämä luvat ovat kuitenkin luonteeltaan sellaisia, että niiden toimeenpano yleisesti lainvoimaa vailla on perusteluiltaan vaikeaa. Jos hakemus ei saavu ajoissa eikä täytäntöönpanoaika ehdi umpeutua, lupa ei silloin ilman erityisperusteita tule voimaan kokeen aiottuna pitopäivänä.

Pyydämmekin ystävällisesti kaikkia hakijatahoja varautumaan siihen, että luvat haettaisiin niin ajoissa, että valitusajat ehtivät kulua. Tämän vuoksi kehotamme hakemaan luvat noin kahta kuukautta ennen tapahtumaa. Perustelemme asian sillä, että kevään ruuhka-aikoina voidaan tarvita tavallista enemmän aikaa mahdollisten lisäselvitysten tekemiseen.

Pyydämme ystävällisesti myös viestimään tätä asiaa toimialueellanne koejärjestäjille. Tässä yhteydessä todettakoon jo aiemminkin esiintuotu: tapahtumalle voi hakea varapäivän ja/tai varapaikan, joka voidaan myöntää normaalimenettelyn puitteissa."