Jäsentiedote 8.6.2022

Hyvää kesää teille kaikille!

 

Vuoden 2024 ryhmä- ja erikoisnäyttelyanomukset

Vuoden 2024 näyttelyanomukset on tehtävä SKL:n Omakoirajärjestelmän kautta 30.9.2022 mennessä. Koska kennelpiirillä on oikeus vain neljään ryhmänäyttelyyn, niin on mahdollista, että kaikki anojat eivät saa näyttelyä järjestettäväkseen. Näyttelytoimikunnan sihteerin on oltava pätevöity kehätoimitsija, jolla on kortti voimassa ja SKL:n jäsenmaksu maksettuna. Epäselvät anomukset palautetaan. SKL:n ohjeiden mukaan anomus on täytettävä Omakoiran –järjestelmän kautta. 

Koe- ja kurssianomukset ajalle 1.1. – 30.4.2023

Ko. ajalle olevat koe- ja kurssianomukset on tehtävä pääsääntöisesti SKL:n Omakoira-järjestelmän kautta 31.8.2022 mennessä. Kurssianomuksista on käytävä ilmi mistä on kyse ja missä ja milloin koe/kurssi järjestetään. Mikäli kennelpiirin toimitiloja tarvitaan ko. tilaisuutta varten, ne on varattava ennen anomuksen täyttämistä sihteeriltä, yhteystiedot tiedotteessa. Automaattisia varauksia ei suoriteta. Kennelpiiri käsittelee koe- ja kurssianomukset syyskuun alkupuolella. Koe- ja kurssianomukset Omakoirajärjestelmään voi tallentaa yhdistyksen pj tai sihteeri (mikäli ovat SKL:n jäseniä) tai heidän valtuuttamansa SKL:n jäsen, jolle kennelpiirin sihteeri voi antaa oikeudet Omakoira –järjestelmään

 

Kennelpiirin avustukset piirinmestaruuskokeisiin sekä SKL:n lohkovalinta- ja Suomen Mestaruuskokeisiin

Salpausselän Kennelpiiri ry:n vuosikokous hyväksyi ko. asian 8.3.2017. Kennelpiiri korvaa vain yhden koemaksun / koira, ts. joko lohkovalintakokeen maksun tai virallisen SM:n kokeen maksun. Kennelpiirin nettisivustolle laitetaan lomake, joka on täytettävä ja liitettävä mukaan pyydetyt tiedot. Lomakkeet lähetetään kennelpiirin sihteerille Sinikka Suntiola, Tiilikankaantie 2 A 19, 15880 Hollola tai skannatut tiedostot sinikka.suntiola@phnet.fi. Hän toimittaa ne sitten kennelpiirin rahastonhoitajalle. 

 

Koe- ja kurssikalenteri päivittyvät Tapahtumakalenteriin suoraan Omakoira –järjestelmän kautta. Mikäli yhdistyksessä tapahtuu toimihenkilö muutoksia, niin pyytäisin tekemään muutokset Omakoira –järjestelmään. Mikäli sihteeri ei ole SKL:n jäsen, niin hän ei pääse tekemään muutoksia. Yhdistyksessä olisi hyvä olla sellainen henkilö, jolle voidaan antaa oikeudet muutosten tekoon. Tällöin ottakaa yhteyttä allekirjoittaneeseen sähköpostitse.  

 

Renkomäen hallivuorojen hakeminen syksy 2022 – kevät 2023

Hallivuoroanomukset lähetetään sähköpostitse Kristiina Niemelälle sähköpostitse 31.7.2022 mennessä, kennelpiiri.simolankatu@gmail.com. Anomuksissa on oltava yhteyshenkilön tiedot tarkasti kera sähköpostiosoitteen, jotta voidaan ottaa yhteyttä tarvittaessa. Hinta on 10 €/tunti (Huom! uusi hinta) ja entiset ehdot. Viikonloppuvuorolaisten ja toki arki-iltavuorolaisten on varauduttava siihen, että heidän vuorojaan joudutaan perumaan suurempien tilaisuuksien alta. Hallia ei vuokrata yksityisille henkilöille, vain yhdistyksille. 

 

Tarvike- ja telttavaraukset Marianne Nurminen ja Ilkka Kauhala hoitavat teltta- ja tarvikevarastoa. Ohjeistus liitetiedostona. 

 

Kennelpiirin posti on lähetettävä osoitteeseen: Sinikka Suntiola, Tiilikankaantie 2 A 19, 15880 Hollola. 

Sihteerin sähköposti: sinikka.suntiola@phnet.fi 

Kennelpiirin nettisivut löytyvät osoitteesta: www.kennelpiiri.fi/salpausselka

Sivujen ylläpito ja päivitys (ei koulutus-, kurssi- ym. tiedusteluja): Tuija Gustafsson tuiskumiett@gmail.com

 

Edustaminen Salpausselän Kennelpiirin piirinmestaruuskokeessa

Salpausselän kennelpiirin piirinmestaruudesta saa kilpailla jokainen ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) piirin alueella vakinaisesti asuva koiran omistaja tai piirin alueella vakinaisesti asuva sijoituksen vastaanottaja riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta. Jäsenyhdistykset eivät voi rajoittaa ja/tai velvoittaa jäsenistönsä osallistumista tai vaatia jäsenistönsä edustamista Salpausselän Kennelpiirin Piirinmestaruuskilpailuissa. Piirinmestaruus -kilpailuihin voi osallistua piirin jäsenyhdistyksen tai Kennelliiton jäsen ja osallistujan tulee vapaasti saada valita edustamansa yhdistyksen piirin alueella toimivista kennelpiirin jäsenyhdistyksistä, joiden jäsen hän on.

 

SKL:n ansiomerkkianomuksiin on tullut muutoksia 1.1.2017 alkaen. Uutena ansiomerkkinä on tullut pronssinen ansiomerkki. Tutustukaa ansiomerkkianomuksien perusteisiin osoitteessa: SKL:n osoitteesta, www.kennelliitto.fi -> lomakkeet ja säännöt -> jäsenyhdistykset -> yhdistyslomakkeet -> ansiomerkkianomus ja ohje, löytyy lomakkeet ja edellytykset. Tämän vuoden anomukset on oltava kennelpiirillä 30.11.2022 mennessä, piiri käsittelee ne joulukuussa ja toimittaa ne 31.12.2020 mennessä SKL:lle. Mikäli haette ansiomerkkiä, on lomakkeesta täytettävä kaikki kohdat, koska kennelpiirissä niitä ei täydennetä. 

 

Koetoimitsija-, koulutusohjaaja- ja palkintotuomarikorttien myöntämisestä

Kennelpiirin hallitus myöntää yllä mainitut kortit lukuun ottamatta Suomen Agilityliitto ry:n, Suomen Palveluskoiraliitto ry:n ja Suomen Vinttikoiraliitto ry:n alaisia kortteja. Korttianomuksissa on oltava ehdottomasti Salpausselän Kennelpiiri ry:n jäsenyhdistyksen puolto. Puollon saa kirjoittaa vain ja ainoastaan yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Ilman puoltoa olevat kortit palautetaan lähettäjälle käsittelemättömänä. Muistuttakaa tästä asiasta jäsenistöänne. Korttianomukset lähetetään allekirjoittaneelle Hollolaan ja mikäli korttianomuksen tiedot ovat kunnossa, kirjoitan kortin heti hakijalle ja kennelpiirin hallitus hyväksyy sen jälkikäteen.

 

Palkintotuomarikorttianomuksissa on kolme eri vaihtoehtoa: 1) Anoja on SKL:n jäsen, hän ei tarvitse yhdistyspuoltoa, SKL:n jäsennumero on oltava kortissa. 2) Anoja hakee esim. hirvenhaukkukokeisiin liittyvää korttia ja hän ei ole SKL:n jäsen, hän on esim. SHHJ:n jäsen, ko. järjestön jäsenmaksukuittikopio korttianomuksen mukaan riittää, ei tarvetta yhdistyspuollolle. 3) Anoja ei täytä kahta ensimmäistä vaatimusta, eli ei ole SKL:n tai harrastusmuotoon liittyvän rotujärjestön jäsen, hän tarvitsee jäsenyhdistyspuollon. Tämän jälkeen kortit tulevat allekirjoittaneelle Hollolaan. 

 

Hyvää kesän jatkoa teille kaikille, 

 

Sinikka Suntiola, sihteeri