Jäsentiedote 8.6.2020

Hyvää kesää teille kaikille!

Vuoden 2022 ryhmä- ja erikoisnäyttelyanomukset
Vuoden 2022 näyttelyanomukset on tehtävä SKL:n Omakoirajärjestelmän kautta 30.9.2020 mennessä. Koska kennelpiirillä on oikeus vain neljään ryhmänäyttelyyn, niin on mahdollista, että kaikki anojat eivät saa näyttelyä järjestettäväkseen. Näyttelytoimikunnan sihteerin on oltava pätevöity kehätoimitsija, jolla on kortti voimassa ja SKL:n jäsenmaksu maksettuna. Epäselvät anomukset palautetaan. SKL:n ohjeiden mukaan anomus on täytettävä Omakoiran –järjestelmän kautta. 

Koe- ja kurssianomukset ajalle 1.1. – 30.4.2021
Ko. ajalle olevat koe- ja kurssianomukset on tehtävä pääsääntöisesti SKL:n Omakoira-järjestelmän kautta 31.8.2020 mennessä. Kurssianomuksista on käytävä ilmi mistä on kyse ja missä ja milloin koe/kurssi järjestetään. Mikäli kennelpiirin toimitiloja tarvitaan ko. tilaisuutta varten, ne on varattava ennen anomuksen täyttämistä sihteeriltä, yhteystiedot tiedotteessa. Automaattisia varauksia ei suoriteta. Kennelpiiri käsittelee koe- ja kurssianomukset syyskuun alkupuolella. Koe- ja kurssianomukset Omakoira-järjestelmään voi tallentaa yhdistyksen pj tai sihteeri (mikäli ovat SKL:n jäseniä) tai heidän valtuuttamansa SKL:n jäsen, jolle kennelpiirin sihteeri voi antaa oikeudet Omakoira–järjestelmään.

Kennelpiirin avustukset piirinmestaruuskokeisiin sekä SKL:n lohkovalinta- ja Suomen Mestaruuskokeisiin
Salpausselän Kennelpiiri ry:n vuosikokous hyväksyi ko. asian 8.3.2017. Kennelpiiri korvaa vain yhden koemaksun / koira, ts. joko lohkovalintakokeen maksun tai virallisen SM:n kokeen maksun. Kennelpiirin nettisivustolle laitetaan lomake, joka on täytettävä ja liitettävä mukaan pyydetyt tiedot. Lomakkeet lähetetään kennelpiirin sihteerille Sinikka Suntiolalle, Tiilikankaantie 2 A 19, 15880 Hollola tai skannatut tiedostot sinikka.suntiola@phnet.fi. Hän toimittaa ne sitten kennelpiirin rahastonhoitajalle. 

Lahden käyttökoira ry on sopinut Löytyn koirankoulutuskentän käytöstä Lahden kaupungin kanssa. Kentän käyttötarkoitusta ei ole tarkoitus muuttaa koiraharrastajien yhteisenä koirankoulutuskenttänä, mutta LKK hallinnoi ja jakaa käyttövuorot mm. kokeisiin ja vakiovuoroille, sekä tiedottaa käyttäjiä kaupungin muista tarpeista alueelle mm. Caravan-parkkialueena. Myös vakiovuorojen aikana on kaikilla mahdollisuus kentän käyttöön huomioiden muut kentän käyttäjät. Tiedustelut: kayttokoirary@gmail.com.

Kennelpiirin nettisivut löytyvät osoitteesta: www.kennelpiiri.fi/salpausselka. Koe- ja kurssikalenteri päivittyvät Tapahtumakalenteriin suoraan Omakoira–järjestelmän kautta. Mikäli yhdistyksessä tapahtuu toimihenkilö muutoksia, niin pyytäisin tekemään muutokset Omakoira–järjestelmään. Mikäli sihteeri ei ole SKL:n jäsen, niin hän ei pääse tekemään muutoksia. Yhdistyksessä olisi hyvä olla sellainen henkilö, jolle voidaan antaa oikeudet muutosten tekoon. Tällöin ottakaa yhteyttä allekirjoittaneeseen sähköpostitse.  

Renkomäen hallivuorojen hakeminen syksy 2020 – kevät 2021 ja mattokartoitus
Hallivuoroanomukset lähetetään sähköpostitse Sinikka Suntiolalle, sinikka.suntiola@phnet.fi 1.8.2020 mennessä. Anomuksissa on oltava yhteyshenkilön tiedot tarkasti kera sähköpostiosoitteen, jotta voin ottaa yhteyttä tarvittaessa. Hinta on entinen eli 5 €/tunti ja entiset ehdot. Viikonloppuvuorolaisten ja toki arki-iltavuorolaisten on varauduttava siihen, että heidän vuorojaan joudutaan perumaan suurempien tilaisuuksien alta. Hallia ei vuokrata yksityisille henkilöille, vain yhdistyksille. 

Kennelpiirin hallitus päätyi tekemään kartoituksen hallin mattoasiasta: mikäli halli ainakin osittain matotetaan, niin olisivatko yhdistykset valmiit maksamaan hallivuorosta arviolta 25 €/tunti. Huomioitava siivous- ja muut kustannukset. Millainen materiaali: kumimatto esim.?

Sinikka Suntiola hoitaa kokoustilan ja hallin varaukset. Varauksia ei voi tehdä sähköpostitse lainkaan, ainoastaan puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 16:30 – 17:30 välisenä aikana, 03 734 5041. Päivällä sihteeri on omassa työssään, joten numeroon ei kukaan vastaa päivällä. 

Renkomäen hallin säännöt on tarkistettu kennelpiirin hallituksenkokouksessa 1.6.2020, säännöt liitteenä.  HUOMIO! Tuomarikoulutusta varten täytyy varata halli ja kokoustila.

Tarvike- ja telttavaraukset hoitaa Erika Häkkinen 045 114 4954, ei tekstiviestejä, ei sähköpostiviestejä. 
Tarvikevarasto: Kennelpiirillä on kokeita/näyttelyitä varten tarvikkeita: pöytiä, tuoleja, sijoitusta osoittavat ”pystit”. Varaukset on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta ja aina sovitaan etukäteen, koska tarvikkeiden luovutus on. Lyhyellä varoitusajalla ei voi varmistaa, että ko. tarvikkeita ei olisi varattu muille. 
Teltat: Mikäli telttoja tarvitsette, niin yhteys Erika Häkkiseen 045 114 4954, ei tekstiviestejä tms. Varaukset on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta ja aina sovitaan etukäteen, koska telttojen luovutus on. Tarkemmat ohjeet löytyvät kennelpiirin nettisivustolta.

Kennelpiirin posti on lähetettävä osoitteeseen: Sinikka Suntiola, Tiilikankaantie 2 A 19, 15880 Hollola. 
Sihteerin sähköposti: sinikka.suntiola@phnet.fi 

Kennelpiirin nettisivut löytyvät osoitteesta: www.kennelpiiri.fi/salpausselka
Sivujen ylläpito ja päivitys (ei koulutus-, kurssi- ym. tiedusteluja): Tuija Gustafsson, tuiskumiett@gmail.com

SKL:n ansiomerkkianomuksiin on tullut muutoksia 1.1.2017 alkaen. Uutena ansiomerkkinä on tullut pronssinen ansiomerkki. Tutustukaa ansiomerkkianomuksien perusteisiin osoitteessa: SKL:n osoitteesta, www.kennelliitto.fi -> lomakkeet ja säännöt -> jäsenyhdistykset -> yhdistyslomakkeet -> ansiomerkkianomus ja ohje, löytyy lomakkeet ja edellytykset. Tämän vuoden anomukset on oltava kennelpiirillä 30.11.2020 mennessä, piiri käsittelee ne joulukuussa ja toimittaa ne 31.12.2020 mennessä SKL:lle. Mikäli haette ansiomerkkiä, on lomakkeesta täytettävä kaikki kohdat, koska kennelpiirissä niitä ei täydennetä. 

Koetoimitsija-, koulutusohjaaja- ja palkintotuomarikorttien myöntämisestä
Kennelpiirin hallitus myöntää yllä mainitut kortit lukuun ottamatta Suomen Agilityliitto ry:n, Suomen Palveluskoiraliitto ry:n ja Suomen Vinttikoiraliitto ry:n alaisia kortteja. Korttianomuksissa on oltava ehdottomasti Salpausselän Kennelpiiri ry:n jäsenyhdistyksen puolto. Puollon saa kirjoittaa vain ja ainoastaan yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Ilman puoltoa olevat kortit palautetaan lähettäjälle käsittelemättömänä. Muistuttakaa tästä asiasta jäsenistöänne. Korttianomukset lähetetään allekirjoittaneelle Hollolaan ja mikäli korttianomuksen tiedot ovat kunnossa, kirjoitan kortin heti hakijalle ja kennelpiirin hallitus hyväksyy sen jälkikäteen.

Palkintotuomarikorttianomuksissa on kolme eri vaihtoehtoa: 
1) Anoja on SKL:n jäsen, hän ei tarvitse yhdistyspuoltoa, SKL:n jäsennumero on oltava kortissa. 
2) Anoja hakee esim. hirvenhaukkukokeisiin liittyvää korttia ja hän ei ole SKL:n jäsen, hän on esim. SHHJ:n jäsen, ko. järjestön jäsenmaksukuittikopio korttianomuksen mukaan riittää, ei tarvetta yhdistyspuollolle. 
3) Anoja ei täytä kahta ensimmäistä vaatimusta, eli ei ole SKL:n tai harrastusmuotoon liittyvän rotujärjestön jäsen, hän tarvitsee jäsenyhdistyspuollon. Tämän jälkeen kortit tulevat allekirjoittaneelle Hollolaan. 

Kennelliitto on tehnyt koemuodon haltijan esityksestä liitteessä olevat päätökset velvoittaviin näyttelypalkintovaatimuksiin kuluvalle/alkavalle koekaudelle. Kennelpiirien tuli myös omalta osaltaan ottaa kantaa esim. piirimestaruuskokeiden näyttelypalkintovaatimuksiinsa niissä kokeissa, jotka ovat karsintakokeita SM-kokeisiin ja joista rotujärjestöt ovat esittäneet näyttelypalkintovaatimuksen poistamista kuluvalta koekaudelta. Seuraavat rotujärjestöt ovat tehneet anomuksensa ja SKL on ne hyväksynyt: SPJ ry, SAJ ry, SBJ ry, SLJ ry ja SHHJ ry. MEJÄ-voittajaluokan kokeeseen voi koira osallistua ajalla 1.6. – 31.12.2020 ilman koepalkintoa. LUT, LUME ja VERI-kokeiden osalta on myös SKL:n hyväksymät päätökset. Näistä kokeista tehdään kooste ja tiedotetaan asian tiimoilta kyllä. Onhan mahdollista, että näitä päätöksiä tulee lisääkin. 

Salpausselän piirinmestaruuskokeisiin on samat edellytykset kuin on SKL:n päätökset. 

Sihteeri ei ole tavoitettavissa lainkaan ajalla 16.6. – 21.6.2020. 

Hyvää kesän jatkoa teille kaikille, 

Sinikka Suntiola
sihteeri