Jäsentiedote 7.2.2018

Oikein hyvää talven jatkoa teille kaikille!

 

Vuosikokous
Salpausselän Kennelpiiri ry:n vuosikokous pidetään tiistaina 6. maaliskuuta 2018 klo 19.00 Maaseuturavintola Hollolan Hirvessä, Aikkalantie 37, 15880 Hollola.

Vuosikokouskutsu lähetetään kirjeitse jäsenyhdistyksille ja ainaisjäsenille.

 

Koe- ja kurssianomukset ajalle 1.8. – 31.12.2018

Koe- ja kurssianomukset: SKL:n taholta on siirrytty Omakoira –järjestelmään ja toivomus on, että koe- ja kurssianomukset ko. ajalle tehtäisiin suoraan Omakoira –järjestelmän kautta. Asiaan liittyvää aineistoa löytyy www.kennelliitto.fi -> Omakoira –järjestelmä. Kokeiden ja kurssien anomisesta on siellä seikkaperäiset ohjeet. Mikäli ette ano kokeita ko. järjestelmän kautta 31.3.2018 mennessä, niin voitte lähettää ne ”entiseen tapaan” kirjallisena allekirjoittaneelle / skannattuna sähköpostiin. Koetoimitsijan SKL:n jäsennumero on laitettava koetoimitsija tiedon perään. Paperisessa koe- ja kurssianomuksessa on jokainen kohta täytettävä, mm. ilmoitusten vastaanottajan osoite- ja puhelintiedot. Anomuksia ei pysty tallentamaan järjestelmään muuten lainkaan. Joten mieluiten Omakoiran kautta on anottava. Tallennan koeanomukset sitten ko. järjestelmään. Kirjallisena lähetettävissä anomuksissa on oltava sähköpostiosoite, josta voin tarvittaessa kysellä tietoja tai informoida anojaa mahdollisista kokeiden päällekkäisyyksistä. Lähetän koekoosteen huhtikuun alussa kaikille kokeita / kursseja anoneille ja tämän vuoksi tarvitsen sen sähköpostiosoitteen. HUOM! Mikäli teidän osoitetietoja ei saa laittaa näkyviin, niin siitä on laitettava merkintä anomukseen, Omakoirassa se laitetaan aivan viimeiselle mahdolliselle riville, siitä ei tieto välity Tapahtumakalenteriin. Huom! Muutamissa kennelpiireissä ei oteta paperiversioita enää lainkaan vastaan.  Mikäli kurssien järjestämispaikka on kennelpiirin toimitilassa Simolankatu 2:ssa, niin se on ensin varattava puhelimitse (03) 7345041 (klo 16.30 – 17.45, ma – pe) ennen kuin sen voi laittaa tilaisuuden pitopaikaksi. SYY: varauksia on tosi paljon, joten ei ole automaattista, että tilat ovat vapaana.

Koe- ja kurssianomukset ko. ajalle on toimitettava kennelpiirin sihteerille 31.3.17 mennessä osoitteeseen: Sinikka Suntiola, Tiilikankaantie 2 A 19, 15880 Hollola. Epäselvät ja myöhästyneet anomukset palautetaan. Kaikissa anomuksissa on oltava kaikki tarvittavat tiedot ja eritoten mistä tilaisuudesta on oikein kyse. Jokaisessa kokeessa on oltava ko. koemuotoon pätevöity koetoimitsija, jotta koe on virallinen (koetoimitsijalla on oltava voimassa oleva kortti ja SKL:n jäsen maksu maksettuna). SKL:n sivuilta löytyy myös anomuslomakkeita, joita voitte käyttää, siis mikäli koetta ette pysty anomaan suoraan Omakoira –järjestelmän kautta. Edellytys kokeiden ja kurssien järjestämiseen on myös se, että yhdistyksen jäsenmaksu kennelpiirille ja SKL:lle on oltava maksettu. Kokeiden anojat, olkaa yhteydessä muihin anojiin, jotta päästäisiin eroon kokeiden päällekkäisyyksistä.
 

Yhdistyksen tiedot ajan tasalle

Voisitteko ystävällisesti käydä Omakoira-järjestelmästä tarkastamassa ja tarvittaessa korjaamassa yhteystietosivulta (on etusivu) jäsenyhdistyksenne osoitteen. On käynyt ilmi, että näitä osoitteita on yhdistyksiltä jäänyt päivittämättä, olette kiitettävästi huolehtineet luottamushenkilöt päivittää!!

Yhdistystiedot => tästä löytyy perustiedot!! Nämä pitäisi päivittää...

Tämä osoite on tärkeä, koska Koiramme-lehti postitetaan ao. osoitteeseen. Vaikka yhdistyksessä ei olisi mitään henkilömuutoksia, niin jäsenmäärä on käytävä laittamassa. Määräaika on 31.3.2018.

Mikäli yhdistyksen pj tai sihteeri ei ole SKL:n jäsen, niin tällöin on täytettävä Toimintailmoitus –lomake ja lähetettävä se allekirjoittaneelle, joko sähköpostitse tai kirjeenä, yhteystiedot löytyy tiedotteesta. www.kennelliitto.fi ->Omakoira –järjestelmä Lomakkeet löytyvät www.kennelliitto.fi -> lomakkeet ja säännöt > yhdistykset -> toimintailmoitukset. Pyyntö SKL:n jäsenille: päivittäkää aina yhteystietonne Omakoira –järjestelmään (osoite, puhelin ja sähköposti). Mikäli jollakin henkilöllä on esim. suojattu osoite, niin järjestelmässä on mahdollisuus laittaa rasti siihen kohtaan, tällöin tietonne eivät näy muille.

Renkomäen halli Simolankatu 2:ssa

Pysäköintiä ajatellen tilaisuuden / koulutuksen vastuuhenkilön on oltava paikalla ajoissa, koska autoja EI SAA PYSÄKÖIDÄ minnekään muualle kuin Simolankatu 2:n pihaan. Simolankadun ympäristö kuuluu pysäköintivalvonnan piiriin. Emmehän halua mitään riitoja naapuruston kanssa. Koiria ei saa myöskään laskea aidan ulkopuolelle eikä koiria saa ulkoiluttaa Simolankadulla. Koiran jätökset on kerättävä pois luon-nosta roskikseen, myös Renkomäen hallin pihasta.  Renkomäen säännöt löytyvät www.kennelpiiri.fi/salpausselka.

Renkomäen hallille ei saa jättää jätteitä / roskia, vaan ne on vietävä jokaisen tilaisuuden jälkeen roskikseen. Aiheutuneet kahvitahrat jne. on puhdistettava ehdottomasti. Lajittelua on noudatettava. Mikäli tilaisuuden järjestäjä jättää tilat epäsiistiksi, voidaan heiltä evätä jatkossa toimitilojen käyttö ja laskuttaa siivouksesta. Halli- ja kokoustilavaraukset: ma – pe, mieluiten klo 16:30 – 17:45 välisenä aikana Sinikka Suntiola (03) 7345041, ei varauksia sähköpostilla. Ulkomuototuomarikoulutuksia tms. varten on varattava halli, koska kokoustila ei käy yksin tähän tarkoitukseen.

Tarvikevarasto Kennelpiirillä on kokeita / näyttelyitä varten tarvikkeita: pöytiä, tuoleja, sijoitusta osoittavat ”pystit”. Ottakaa yhteyttä Kalevi Jääskeläiseen (03) 7515412, mielellään viimeistään kaksi viikkoa ennen tarvetta. Lyhyellä varoitusajalla ei voi varmistaa, että ko. tarvikkeita ei olisi varattu muille. Teltat Mikäli telttoja tarvitsette, niin yhteys Erika Häkkiseen 045 1144954. Yhteydenotot ja varaukset on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtuman ajankohtaa. Tarkemmat ohjeet löytyvät kennelpiirin
 

Nettisivujen ylläpito

Sivujen ylläpito ja päivitys (ei koulutus-, kurssi- ym. tiedusteluja): Tuija Miettinen, 040 5302240, tuiskumiett@gmail.com

Kennelpiirin nettisivut löytyvät osoitteesta: www.kennelpiiri.fi/salpausselka

 

Kennelpiirin posti ja kokous- ja hallitilojen varaukset

Kennelpiirin posti on lähetettävä osoitteeseen: Sinikka Suntiola, Tiilikankaantie 2 A 19, 15880 Hollola. Kokoustilojen varaukset: Sinikka Suntiola, (03) 7345041, ei viestejä. Kokous- ja hallitiloja ei voi varata sähköpostilla, vain puhelimitse. Sihteerin sähköposti: sinikka.suntiola@phnet.fi.

Sihteerin tavoittaa parhaiten maanantaista perjantaihin klo 16.30 – 17.45, päiväaikaan ei ole kukaan puhelimeen vastaamassa, koska teen päivätyön muualla.
Renkomäen hallin säännöt ovat piirin nettisivuilla www.kennelpiiri.fi/salpausselka
HUOMIO! Tuomarikoulutusta varten täytyy varata halli ja kokoustila.

 

Koepöytäkirjoista

Koepöytäkirjojen täytyy olla SKL:ssa kahden viikon sisällä kokeen järjestämisestä, asia koskee myös kokeen siirtoa / peruutusta. Siirto / peruutus on aina välittömästi ilmoitettava kirjallisesti koeluvan myöntäneelle kennelpiirille tai liitolle (tarkoittaa Palveluskoiraliittoa, Vinttikoiraliittoa ja Agilityliittoa,) voimassa olevia määräaikaisilmoituksia noudattaen. Vuoden 2016 alustahan siirtyivät toko ja rally-toko Suomen Palveluskoiraliiton alaisuuteen. Siirretystä / peruutetusta kokeesta siirtosyineen on aina mainittava kokeen koepöytäkirjassa. Toisin sanoen kokeen siirrosta / peruutuksesta on ilmoitettava kahden viikon kuluessa kokeen päättymisestä. Informoikaa asiasta jäsenistöänne.

Kokeet ja kurssit ko. ajalle löytyy kennelpiirin sivustolta Tapahtuma-kalenterista.

 

Terveisin

Sinikka Suntiola, sihteeri