Jäsentiedote 6.7.2015

Hyvää kesää teille kaikille!

Kennelpiirien nettisivu-uudistus

Kennelpiirien nettisivusto uudistui 17.6.2015. Tutustu piirien sivuihin osoitteen www.kennelpiiri.fi kautta. Salpausselän kennelpiirin nettisivut löytyvät osoitteesta www.kennelpiiri.fi/salpausselka.

Jäsenyhdistystietoja emme saaneetkaan vielä tässä vaiheessa linkitettyä Omakoiran kautta. Kennelliiton Tapahtumakalenterin koetiedot on linkitetty piirin sivuille, tosin eräiden koemuotojen koko kauden kestävien kokeiden tiedot eivät löydy sieltä.

Pyytäisinkin yhdistyksiä päivittämään tietonsa suoraan Omakoirajärjestelmään, tällöin tieto olisi aina reaaliaikaista. Käyttöoikeus yhdistyksen tietoihin on puheenjohtajalla ja sihteerillä. Valitettavan paljon on tietoja ja jäsenmääriä päivittämättä.

Kennelpiiri 60 vuotta tänä vuonna

Kennelpiiri järjestää elokuussa kahdet juhlat. Järjestämme keskiviikkona 12.8.2015 klo 18 – 22 Koiraväen grilli-illan Nastolassa Villähteen Nuorisoseurantalo Pyrylässä, kutsu liitteenä. Tilaisuuteen ei ole rajoitettua osallistumista, mutta sitovat ilmoittautumiset tarvitaan ruokailun järjestämiseksi. Ilmoittautumiset ja tiedustelut 28.7 mennessä mieluummin sähköpostilla sinikka.suntiola@phnet.fi tai Sinikka Suntiola ma – pe klo 16.30 – 18, puh (03) 7345041. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ruokarajoitteet. Tervetuloa joukolla viettämään hauskaa Koiraväen grilli-iltaa.

Toinen juhla järjestetään keskiviikkona 26.8.2015 Maaseuturavintola Hollolan Hirvessä. Tämä juhla on tarkoitettu kennelpiirin jäsenyhdistyksille ja kutsuvieraille, kutsu on kahdelle henkilölle/jäsenyhdistys tai kutsuvieras. Tämän juhlan kutsun lähetän erillisellä sähköpostilla / osalle kirjeitse. Ilmoittautumiset ja tiedustelut 11.8. mennessä mieluummin sähköpostilla sinikka.suntiola@phnet.fi tai Sinikka Suntiola ma – pe klo 16.30 – 18, puh (03) 7345041. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ruokarajoitteet.

Vuoden 2017 ryhmä- ja erikoisnäyttelyanomukset

Vuoden 2017 näyttelyanomukset on tehtävä SKL:n Omakoirajärjestelmän kautta 30.9.2015 mennessä. Koska kennelpiirillä on oikeus vain neljään ryhmänäyttelyyn, niin on mahdollista, että kaikki anojat eivät saa näyttelyä järjestettäväkseen. Näyttelytoimikunnan sihteerin on oltava pätevöity kehätoimitsija, jolla on kortti voimassa ja SKL:n jäsenmaksu maksettuna. Epäselvät anomukset palautetaan. SKL:n ohjeiden mukaan anomus on täytettävä Omakoiran –järjestelmän kautta.

Koe- ja kurssianomukset ajalle 1.1. – 30.4.2016

Ko. ajalle olevat koeanomukset on tehtävä pääsääntöisesti SKL:n Omakoira-järjestelmän kautta, tarvittaessa myös ”vanhanaikaisesti”, paperiversiot lähetettävä kirjallisesti 28.8.2015 mennessä Sinikka Suntiola, Tiilikankaantie 2 A 19, 15880 Hollola. Kennelpiirin hallitus käsittelee anomukset 1.9.2015.

Kurssianomukset lähetetään ko. ajankohtaan mennessä kirjallisesti sihteerille. Anomuksista on käytävä ilmi, mistä on kyse ja missä ja milloin koe/kurssi järjestetään. Mikäli kennelpiirin toimitiloja tarvitaan ko. tilaisuutta varten, ne on varattava ennen anomuksen täyttämistä sihteeriltä, yhteystiedot tiedotteessa. Automaattisia varauksia ei suoriteta. Kennelpiiri käsittelee koe- ja kurssianomukset syyskuun alkupuolella. Koeanomukset Omakoirajärjestelmään voi tallentaa yhdistyksen pj tai sihteeri (mikäli ovat SKL:n jäseniä) tai heidän valtuuttamansa SKL:n jäsen, jolle kennelpiirin sihteeri voi antaa oikeudet Omakoira –järjestelmään.

Renkomäen hallivuorojen hakeminen syksy 2015 – kevät 2016

Hallivuoroanomukset lähetetään kirjallisesti (ei sähköpostilla eikä puhelimitse) Leila Tikkaselle (Asikkalankatu 47 B 26, 15140 Lahti) 15.8.2015 mennessä. Hinta on entinen eli 5 €/tunti ja entiset ehdot. Viikonloppuvuorolaisten on varauduttava siihen, että heidän vuorojaan joudutaan perumaan suurempien tilaisuuksien alta. Hallia ei vuokrata yksityisille henkilöille, vain yhdistyksille.

Renkomäen hallin varaukset
Renkomäen hallin varauksia hoitaa Leila Tikkanen 0400 748078.
Renkomäen hallin säännöt ovat piirin nettisivuilla.

HUOMIO! Tuomarikoulutusta varten täytyy varata halli ja kokoustila (kokoustilan varaus sihteeriltä).

Tarvikevarasto Kennelpiirillä on kokeita / näyttelyitä varten tarvikkeita: pöytiä, tuoleja, sijoitusta osoittavat ”pystit”. Ottakaa yhteyttä Kalevi Jääskeläiseen (03) 7515412, mielellään viimeistään 1 – 2 viikkoa ennen tarvetta. Lyhyellä varoitusajalla ei voi varmistaa, että ko. tarvikkeita ei olisi varattu muille.

Teltat Mikäli telttoja tarvitsette, niin yhteys Jaakko Talviseen 0400 886070. Tarkemmat ohjeet löytyvät kennelpiirin nettisivustolta.

Kennelpiirin posti ja kokoustilojen varaukset

Kennelpiirin posti on lähetettävä osoitteeseen: Sinikka Suntiola, Tiilikankaantie 2 A 19, 15880 Hollola. Kokoustilojen varaukset: Sinikka (03) 7345041. Kokoustiloja ei voi varata sähköpostilla, vain puhelimitse. Sihteerin tavoittaa parhaiten maanantaista perjantaihin klo 16.30 – 18. (Tuomarikoulutuksia varten täytyy tilata myös halli, koska kokoustila ei käy ko. koulutuksia varten pelkästään.) HUOM! Päivällä sihteeri on omassa työssään, joten numeroon ei kukaan vastaa päivällä.

Sihteerin sähköposti: sinikka.suntiola@phnet.fi

Kennelpiirin nettisivut

Ylläpito: Tuija Miettinen 040 5302240, tuisku-m@phnet.fi 

SKL:n ansiomerkkianomukset

SKL:n ansiomerkkianomusten on oltava allekirjoittaneella 30.11.2015 mennessä. Onko yhdistyksissänne sellaisia henkilöitä, joille ansiomerkkiä voisi hakea? SKL myöntää vuosittain arviolta 2 - 3 ansiomerkkiä / kennelpiiri, joten niitä myönnetään vain tosi ansioituneille. SKL:n osoitteesta, www.kennelliitto.fi -> lomakkeet ja säännöt -> jäsenyhdistykset -> yhdistyslomakkeet -> ansiomerkkianomus ja ohje, löytyy lomakkeet ja edellytykset. Se on kuitenkin todettava, että anottavalla on toiminnan oltava ollut valtakunnallista, pelkästään ”paikallistason” toiminta ei oikein riitä. Mikäli haette ansiomerkkiä on lomakkeesta täytettävä kaikki kohdat.

Koetoimitsija-, koulutusohjaaja- ja palkintotuomarikorttien myöntämisestä

Kennelpiirin hallitus myöntää yllämainitut kortit lukuun ottamatta Suomen Agilityliitto ry:n, Suomen Palveluskoiraliitto ry:n ja Suomen Vinttikoiraliitto ry:n alaisia kortteja. Korttianomuksissa on oltava ehdottomasti Salpausselän Kennelpiiri ry:n jäsenyhdistyksen puolto. Puollon saa kirjoittaa vain ja ainoastaan yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Ilman puoltoa olevat kortit palautetaan lähettäjälle käsittelemättömänä. Muistuttakaa tästä asiasta jäsenistöänne. Korttianomukset lähetetään allekirjoittaneelle Hollolaan.

Palkintotuomarikorttianomuksissa on kolme eri vaihtoehtoa: 1) Anoja on SKL:n jäsen, hän ei tarvitse yhdistyspuoltoa, SKL:n jäsennumero on oltava kortissa. 2) anoja hakee esim. hirvenhaukkukokeisiin liittyvää korttia ja hän ei ole SKL:n jäsen, hän on esim. SHHJ:n jäsen, ko. järjestön jäsenmaksukuittikopio korttianomuksen mukaan riittää, ei tarvetta yhdistyspuollolle. 3) Anoa ei täytä kahta ensimmäistä vaatimusta, eli ei ole SKL:n tai harrastusmuotoon liittyvän rotujärjestön jäsen, hän tarvitsee jäsenyhdistyspuollon. Tämän jälkeen kortit tulevat allekirjoittaneelle Hollolaan.

Kokeet ja kurssit

Varsinainen koekalenteri löytyy Omakoira –järjestelmän Tapahtumakalenterista. Tähän laitan vain koko kauden kokeet ja kurssit ajalle 1.8. – 31.12.2015. Kurssit eivät ole vielä Tapahtumakalenterissa.

Dreeverien ajokokeet 20.8.2015 – 29.2.2016

DRAJ pitkän kokeen järjestäminen Salpausselän kennelpiirissä ajalla 20.8.2015 – 29.2.2016

Kokeen järjestäjänä toimii Salpausselänkennelpiiri. Koe on pidettävä Salpausselän kennelpiirin alueella.

Kokeen vastaanottavat ylituomarit: Matti Kare 0505442784, Matti Pankka 0452624462

Kokeeseen ilmoittaudutaan viimeistään koepäivää edeltävänä iltana.

Ylituomari pitää ennen koetta koeryhmälle ylituomaripuhuttelun sopivaksi katsomallaan tavalla ja tarkastaa tai tarkastuttaa palkintotuomarilla koiran rekisteri-, rokotus- ja tunnistusmerkintätodistukset sekä sen, että osallistumismaksu on suoritettu. Ylituomarin niin vaatiessa tarkistetaan myös koiran tunnistusmerkintä ennen koetta. Ylituomari tarkistaa sopivalla tavalla tuomarin arvosteluoikeuden.

Koesuorituksen jälkeen tulee tuomarin sovitulla tavalla antaa päivän koetapahtumista selvitys kokeen ylituomarille ylituomarin puhuttelussa sovittuna aikana. Samalla sovitaan tarvittaessa erillinen kokeen purkutilaisuus.

Osallistumismaksu 20 € tilille: FI97 15193006105445.

 

Hirvenhaukkukoe

Koepöytäkirjat lähetetään: Marja-Helena Ilvonen, Rasinkankaantie 91, 43220 Mahlu, 050 5727010, marja.ilvonen@elisanet.fi

HIRV pitkän kokeen järjestäminen Salpausselän kennelpiirissä 2015

Kokeen järjestäjänä toimii Salpausselänkennelpiiri. Koe on pidettävä Salpausselän kennelpiirin alueella.

Kokeen vastaanottavat ylituomarit:

Koskenniemi Hannu 044 5554630
Koskenniemi Mika 044 7173195,
Lehvonen Pirjo 040 7517207,
Patomäki Panu 041 4410646,
Pekonen Pauli 0400 713472,
Suo Tero 0400 658399,
Tamminen Pertti 0400 773427

Kokeeseen ilmoittaudutaan viimeistään koepäivää edeltävänä iltana, jolloin ylituomari pitää koeryhmälle ylituomaripuhuttelun. Ylituomari tarkistaa koiran rekisteri-, rokotus- ja tunnistusmerkintätodistukset. Maastokortit saa ylituomarilta. Kokeen purkutilaisuus pidetään välittömästi, kuitenkin viikon kuluessa suorituksesta, samalle ylituomarille, jolle on ilmoittauduttu. Tulos on voimassa, kun ylituomari on vahvistanut sen. Osallistumismaksu 15 € tilille 561041- 20053239 hirvenhaukut.
Karhunhaukkutaipumuskokeen ja Hirvikoirien jäljestämiskokeen vastaanottavat ylituomarit 201. Sama ylituomariluettelo kuin HIRV koko koekauden kokeessa.

Linnunhaukkukoe

Koepöytäkirjat lähetetään: Arvo Hurskainen, Maitikankatu 4, 15230 Lahti, 0400 514016, arvo.hurskainen@gmail.com

LINT avoimen luokan kokokauden kokeen järjestäminen Salpausselän kennelpiirissä 2015
Koejärjestelyistä vastaa Salpausselän kennelpiiri. Kokeeseen ilmoittaudutaan jollekin seuraavista Salpausselän kennelpiirin ylituomareista viimeistään koepäivän edeltävänä päivänä.

- Arvo Hurskainen 0400 514016 
- Kari Marttinen 0408248819
- Arto Pakkanen 040 7386415

Ylituomari pitää ennen koetta koeryhmälle ylituomaripuhuttelun sopivaksi katsomallaan tavalla ja tarkastaa tai tarkastuttaa palkintotuomarilla koiran rekisteri-, rokotus- ja tunnistusmerkintätodistukset sekä sen, että osallistumismaksu on suoritettu. Ylituomarin niin vaatiessa tarkistetaan myös koiran tunnistusmerkintä ennen koetta. Ylituomari tarkistaa sopivalla tavalla tuomarin arvosteluoikeuden.

Koesuorituksen jälkeen tulee tuomarin sovitulla tavalla antaa päivän koetapahtumista selvitys kokeen ylituomarille ylituomarin puhuttelussa sovittuna aikana. Samalla sovitaan tarvittaessa erillinen kokeen purkutilaisuus.

Mikäli kokeesta pidetään erillinen purkutilaisuus, se tulee pitää viimeistään viikon kuluessa sen ylituomarin kanssa, jolle on ilmoittauduttu kokeeseen.

Osallistumismaksu on 15 € / koesuoritus ja se maksetaan Salpausselän Kennelpiirin tilille FI97 15193006105445. Viestikenttään merkintä LINT AVO-koe, kokeen päivämäärä ja koiran nimi

 

Ajokokeiden / beagleinajokokeiden palkintotuomareiden peruskurssi

7.8. klo 17 Lahti, järj. Päijät-Hämeen Ajokoirayhdistys / SSKP, kurssinjohtaja Jari Nora. Ilm. 5.8. menn. Jari Nora, 0405625276, jari.nora@phnet.fi. Kurssipaikka SSKP:n toimitila, Simolankatu 2, 15680 Lahti. Kurssi toteutuu, mikäli on vähintään kolme osallistujaa.

Ajokokeiden / beagleinajokokeiden palkintotuomareiden jatkokoulutus

8.8 klo 15.30 Sysmä, järj. Päijät-Hämeen Ajokoirayhdistys / SSKP, kurssinjohtaja Jari Nora. Tied. Jari Nora 0405625276, jari.nora@phnet.fi. Kurssipaikka Sysmän Metsästysseuran maja.

Ketunajokokeiden palkintotuomareiden peruskurssi

6.10. klo 17.30 Asikkala, järj. Päijät-Hämeen Ajokoirayhdistys. Kurssin johtaja Aimo Ahtiainen. Ilm. 1.10 menn. Teijo Rantanen 0407079972, teiran@luukku.com. Ei os.maksua. Kurssipaikka Niemimäen Juhla- ja Majoitustila. http://www.niemimaki.fi/

Hirvenhaukkukokeiden, hirven jälkikokeiden ja karhunhaukkutaipumuskokeen palkintotuomareiden peruskurssi

5. – 6.8. klo 18 – 21 Heinola ABC kabinetti, järj. SSMPY, kurssinjohtaja Panu Patomäki varalla Pertti Tamminen. Ilm. 2.8. menn. Panu Patomäki 03 7185319 tai 0414410646.

11. – 12.8. klo 18, Nastola, Ampumaradan kokoustila, järj. SSKP / karhukoirajaosto. Kurssinjohtaja Pertti Tamminen. Ilm. 9.8. menn. Pertti Tamminen 0400773427 tai Tuomo Savolainen 0440667122.

 

Hirvenhaukkukokeiden, hirven jälkikokeiden ja karhunhaukkutaipumuskokeen palkintotuomareiden jatkokoulutustilaisuus

4.8.2014 klo 18 Nastola, ampumaradan koulutustila, järj. SSKP / karhukoirajaosto, kurssin vetäjä Pertti Tamminen. Ilm. tarjoilun järjestämistä varten Pertti Tamminen 0400 773427 tai Tuomo Savolainen 0440 667122.

15.8. klo 15 - 18 Asikkala, Kaikula, järj. SSMPY, kurssin vetäjä Panu Patomäki varalla Pertti Tamminen. Ilm. 9.8. menn. Panu Patomäki (03) 7185319 / 041 4410646 tai Jukka Leivo 0400 496176.

 

Seuraava jäsentiedote lähetetään syyskuun lopulla. Jäsenmaksulaput lähetetään yhdistysten rahastonhoitajille kesän aikana.

Hyvää kesää teille kaikille!

 

Sinikka Suntiola, sihteeri