Jäsentiedote 6.3.2021

Oikein hyvää talven jatkoa teille kaikille! 

Vuosikokous
Salpausselän Kennelpiiri ry:n vuosikokous oli suunniteltu pidettäväksi maaliskuussa 2021. Tiukentuneiden koronarajoitusten vuoksi kokousajankohtaa on jouduttu siirtämään.  Alustavasti suunnitelmissa on pitää toukokuussa, mutta koronatilanteesta riippuen tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 

 

Koe- ja kurssianomukset ajalle 1.8. – 31.12.2021

Ko. ajalle olevat koe- ja kurssianomukset on tehtävä SKL:n Omakoira-järjestelmän kautta, ei paperisia anomuksia enää lainkaan. Mikäli kennelpiirin toimitiloja tarvitaan ko. tilaisuutta varten, ne on varattava ennen anomuksen täyttämistä sihteeriltä, yhteystiedot tiedotteessa. Automaattisia varauksia ei suoriteta. Koe- ja kurssianomukset Omakoira-järjestelmään voi tallentaa yhdistyksen pj tai sihteeri tai henkilö, jolle on annettu oikeudet ko. tallennuksia varten. Se etu Omakoira-järjestelmän käytössä on, että ylituomaritiedot ovat siellä ajan tasalla.

Mikäli kurssien järjestämispaikka on kennelpiirin toimitilassa Simolankatu 2:ssa, niin se on ensin varattava puhelimitse 03 734 5041 (klo 16.30 – 17.30, ma – pe) ennen kuin sen voi laittaa tilaisuuden pitopaikaksi. SYY: varauksia on tosi paljon, joten ei ole automaattista, että tilat ovat vapaana. 

 

Yhdistyksen tiedot ajantasalle

Voisitteko ystävällisesti käydä Omakoira-järjestelmästä tarkastamassa ja tarvittaessa korjaamassa yhteystietosivulta (on etusivu) jäsenyhdistyksenne osoitteen. On käynyt ilmi, että näitä osoitteita on yhdistyksiltä jäänyt päivittämättä! Yhdistystiedot => tästä löytyy perustiedot!! Nämä pitäisi päivittää.

Tämä osoite on tärkeä, koska Koiramme-lehti postitetaan ao. osoitteeseen. Mikäli yhdistyksen pj tai sihteeri ei ole SKL:n jäsen, niin tällöin on täytettävä Toimintailmoitus –lomake ja lähetettävä se allekirjoittaneelle, joko sähköpostitse tai kirjeenä, yhteystiedot löytyvät tiedotteesta. www.kennelliitto.fi ->Omakoira –järjestelmä. Lomakkeet löytyvät www.kennelliitto.fi -> lomakkeet ja säännöt > yhdistykset -> toimintailmoitukset. Pyyntö SKL:n jäsenille: päivittäkää aina yhteystietonne Omakoira –järjestelmään (osoite, puhelin ja sähköposti). Mikäli jollakin henkilöllä on esim. suojattu osoite, niin järjestelmässä on mahdollisuus laittaa rasti siihen kohtaan, tällöin tietonne eivät näy muille. 

HUOM! Mikäli teette tarvittavat muutokset Omakoiraan, niin tällöin ei lähetetä toimintailmoitusta lainkaan.  Vaikka yhdistyksessä ei oli mitään henkilö muutoksia, niin jäsenmäärä on laitettava Omakoiraan, tilanne 31.12.2020!

 

Renkomäen halli Simolankatu 2:ssa

Pysäköintiä ajatellen tilaisuuden / koulutuksen vastuuhenkilön on oltava paikalla ajoissa, koska autoja EI SAA PYSÄKÖIDÄ minnekään muualle kuin Simolankatu 2:n pihaan. Simolankadun ympäristö kuuluu pysäköintivalvonnan piiriin. Emmehän halua mitään riitoja naapuruston kanssa. Koiria ei saa myöskään laskea aidan ulkopuolelle eikä koiria saa ulkoiluttaa Simolankadulla. Koiran jätökset on kerättävä pois luonnosta roskikseen, myös Renkomäen hallin pihasta.  Renkomäen säännöt löytyvät www.kennelpiiri.fi/salpausselka.

Renkomäen hallille ei saa jättää jätteitä / roskia, vaan ne on vietävä jokaisen tilaisuuden jälkeen roskikseen. Aiheutuneet kahvitahrat jne. on puhdistettava ehdottomasti. Lajittelua on noudatettava. Mikäli tilaisuuden järjestäjä jättää tilat epäsiistiksi, voidaan heiltä evätä jatkossa toimitilojen käyttö ja laskuttaa siivouksesta. Halli- ja kokoustilavaraukset: ma – pe klo 16:30 – 17:30 välisenä aikana Sinikka Suntiola (03) 7345041, ei varauksia sähköpostilla. Ulkomuototuomarikoulutuksia tms. varten on varattava halli, koska kokoustila ei käy yksin tähän tarkoitukseen. 

 

Tarvike- ja telttavaraukset hoitaa Erika Häkkinen, ei tekstiviestejä, ei sähköpostiviestejä

Tarvikevarasto: 

Kennelpiirillä on kokeita / näyttelyitä varten tarvikkeita: pöytiä, tuoleja, sijoitusta osoittavat ”pystit”. Varaukset on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta ja aina sovitaan etukäteen, koska tarvikkeiden luovutus on. Lyhyellä varoitusajalla ei voi varmistaa, että ko. tarvikkeita ei olisi varattu muille. 

Teltat: 

Mikäli telttoja tarvitsette, niin yhteys Erika Häkkiseen 045 114 4954 ilt., ei tekstiviestejä tms. Varaukset on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta ja aina sovitaan etukäteen, koska telttojen luovutus on. Tarkemmat ohjeet löytyvät kennelpiirin nettisivustolta.

 

Kennelpiirin avustukset kokeiden järjestäjille ja arvokisoihin osallistujille

Kennelpiirin hallitus päivitti ohjeistuksia ko. asian suhteen kokouksessaan 15.2.2021. Päivitetyt ohjeet liitteenä. Salpausselän Kennelpiiri ry:n vuosikokous hyväksyi ko. asian 8.3.2017. Kennelpiiri korvaa vain yhden koemaksun / koira. Lomakkeet liitteineen lähetetään kennelpiirin sihteerille Sinikka Suntiolalle, Tiilikankaantie 2 A 19, 15880 Hollola tai skannatut tiedostot sinikka.suntiola@phnet.fi. Hän toimittaa ne sitten kennelpiirin rahastonhoitajalle

SKL:n ansiomerkkianomuksiin on tullut muutoksia 1.1.2017 alkaen. Uutena ansiomerkkinä on tullut pronssinen ansiomerkki. Tutustukaa ansiomerkkianomuksien perusteisiin osoitteessa: SKL:n osoitteesta, www.kennelliitto.fi -> lomakkeet ja säännöt -> jäsenyhdistykset -> yhdistyslomakkeet -> ansiomerkkianomus ja ohje, löytyy lomakkeet ja edellytykset.

 

Nettisivujen ylläpito

Sivujen ylläpito ja päivitys (ei koulutus-, kurssi- ym. tiedusteluja): Tuija Gustafsson, 040 5302240, tuiskumiett@gmail.com

Kennelpiirin nettisivut löytyvät osoitteesta: www.kennelpiiri.fi/salpausselka

 

Kennelpiirin posti ja kokous- ja hallitilojen varaukset

Kennelpiirin posti on lähetettävä osoitteeseen: Sinikka Suntiola, Tiilikankaantie 2 A 19, 15880 Hollola. Kokoustilojen varaukset: Sinikka Suntiola, 03 734 5041 ma – pe klo 16.30 – 17:30, ei viestejä. Kokous- ja hallitiloja ei voi varata sähköpostilla, vain puhelimitse. Sihteerin sähköposti: sinikka.suntiola@phnet.fi. Sihteerin tavoittaa parhaiten maanantaista perjantaihin klo 16.30 – 17.30, päiväaikaan ei ole kukaan puhelimeen vastaamassa, koska teen päivätyön muualla. Renkomäen hallin säännöt ovat piirin nettisivuilla www.kennelpiiri.fi/salpausselka. HUOMIO! Tuomarikoulutusta varten täytyy varata halli ja kokoustila.

Terveisin 

Sinikka Suntiola, sihteeri

Ps. kannattaa seurata kennelpiirin nettisivustoa, koska sinne päivitetään ajankohtaiset asiat.