Jäsentiedote 27.6.2019

Hyvää kesää teille kaikille!

Koetulosten tallentaminen Omakoira-palvelun kautta

Omakoira-palvelussa voi nyt tallentaa koetulokset reaaliaikaisesti. Omakoira-palvelun kautta tallennettuja koetuloksia ei tarvitse lähettää enää paperisina Showlinkiin. Kokeet, joiden tulokset voidaan tallentaa Omakoira-palvelun kautta ovat: MEJÄ, NKM, NOME-A, NOME-B, NOU, NOWT, PAIM, PAIM-BC&AK, PAIM-E, PAIM-T, PIKA, SPA, SPME, SPME vesit, SPME-V, VAHI, VEPE.

Vastaava koetoimitsija tallentaa tulokset tai lähettää tuloslinkin tallentajalle. Ylituomari hyväksyy tulokset. Koepöytäkirjan tarkastajan ei tarvitse enää hyväksyä tuloksia Omakoira-palvelun kautta tehdyistä kokeista. Ohje laitetaan kennelpiirin sivustolle kohtaan yhteystiedot -> koepöytäkirjojentarkastajat. 

 

Kennelpiirin nettisivut

Kennelpiirin nettisivut löytyvät osoitteesta: www.kennelpiiri.fi/salpausselka. Koe- ja kurssikalenteri päivittyvät Tapahtumakalenteriin suoraan Omakoira –järjestelmän kautta. Mikäli yhdistyksessä tapahtuu toimihenkilö muutoksia, niin pyytäisin tekemään muutokset Omakoira –järjestelmään. Mikäli sihteeri ei ole SKL:n jäsen, niin hän ei pääse tekemään muutoksia. Yhdistyksessä olisi hyvä olla sellainen henkilö, jolle voidaan antaa oikeudet muutosten tekoon. Tällöin ottakaa yhteyttä allekirjoittaneeseen sähköpostitse.  

 

Kursseille ilmoittautuminen Omakoira-palvelussa

Kursseille, joilla osallistujalta edellytetään Kennelliiton jäsenyyttä, voi nyt ilmoittautua Omakoira-palvelussa. Ilmoittautumislinkki näkyy tapahtumakalenterissa kurssin kohdalla ilmoittautumisajan ollessa käynnissä. Ilmoittautuminen tapahtuu Omakoira-palvelussa. Myös kurssien suoritusmerkinnät voi nyt tehdä Omakoira-palvelun kautta. Pätevyys tulee automaattisesti voimaan. Kennelpiirejä on tiedotettu erillisellä sähköpostilla asiasta 14.6. Tapahtumakalenterissa kokeet, näyttelyt ja kurssit on jaoteltu omille välilehdilleen. Kursseihin on tulossa lisäksi ulkomuototuomarikurssit, joita voi jaotella myös FCI-ryhmän tai rodun mukaan.

 

Kennelpiirin jäsenmaksu on 10 € / yhdistys, rahastonhoitajille lähetetään lähiaikoina tiedot jäsenmaksun maksamisesta. 

 

Kennelpiirin avustukset piirinmestaruuskokeisiin sekä SKL:n lohkovalinta- ja Suomen Mestaruuskokeisiin

Salpausselän Kennelpiiri ry:n vuosikokous hyväksyi ko. asian 8.3.2017. Kennelpiiri korvaa vain yhden koemaksun/koira, ts. joko lohkovalintakokeen maksun tai virallisen SM-kokeen maksun. Kennelpiirin nettisivustolle laitetaan lomake, joka on täytettävä ja liitettävä mukaan pyydetyt tiedot. Lomakkeet lähetetään kennelpiirin sihteerille Sinikka Suntiolalle, Tiilikankaantie 2 A 19, 15880 Hollola. Hän toimittaa ne sitten kennelpiirin rahastonhoitajalle. 

 

Vuoden 2021 ryhmä- ja erikoisnäyttelyanomukset

Vuoden 2021 näyttelyanomukset on tehtävä SKL:n Omakoirajärjestelmän kautta 30.9.2019 mennessä. Koska kennelpiirillä on oikeus vain neljään ryhmänäyttelyyn, niin on mahdollista, että kaikki anojat eivät saa näyttelyä järjestettäväkseen. Näyttelytoimikunnan sihteerin on oltava pätevöity kehätoimitsija, jolla on kortti voimassa ja SKL:n jäsenmaksu maksettuna. Epäselvät anomukset palautetaan. SKL:n ohjeiden mukaan anomus on täytettävä Omakoiran –järjestelmän kautta. 

 

Koe- ja kurssianomukset ajalle 1.1. – 30.4.2020

Ko. ajalle olevat koe- ja kurssianomukset on tehtävä pääsääntöisesti SKL:n Omakoira-järjestelmän kautta, tarvittaessa myös ”vanhanaikaisesti”, paperiversiot lähetettävä kirjallisesti 31.8.2019 mennessä Sinikka Suntiola, Tiilikankaantie 2 A 19, 15880 Hollola. 

Kurssianomuksista on käytävä ilmi mistä on kyse ja missä ja milloin koe/kurssi järjestetään. Mikäli kennelpiirin toimitiloja tarvitaan ko. tilaisuutta varten, ne on varattava ennen anomuksen täyttämistä sihteeriltä, yhteystiedot tiedotteessa. Automaattisia varauksia ei suoriteta. Kennelpiiri käsittelee koe- ja kurssianomukset syyskuun alkupuolella. Koe- ja kurssianomukset Omakoirajärjestelmään voi tallentaa yhdistyksen pj tai sihteeri (mikäli ovat SKL:n jäseniä) tai heidän valtuuttamansa SKL:n jäsen, jolle kennelpiirin sihteeri voi antaa oikeudet Omakoira –järjestelmään.

 

Renkomäen hallivuorojen hakeminen syksy 2019 – kevät 2020

Hallivuoroanomukset lähetetään sähköpostitse Sinikka Suntiolalle, sinikka.suntiola@phnet.fi 1.8.2019 mennessä. Anomuksissa on oltava yhteyshenkilön tiedot tarkasti kera sähköpostiosoitteen, jotta voin ottaa yhteyttä tarvittaessa. Hinta on entinen eli 5 €/tunti ja entiset ehdot. Viikonloppuvuorolaisten ja toki arki-iltavuorolaisten on varauduttava siihen, että heidän vuorojaan joudutaan perumaan suurempien tilaisuuksien alta. Hallia ei vuokrata yksityisille henkilöille, vain yhdistyksille. 

Renkomäen hallin ja kokoustilan varaukset

Sinikka Suntiola hoitaa kokoustilan ja hallin varaukset. Varauksia ei voi tehdä sähköpostitse lainkaan, ainoastaan puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 16:30 – 17:30 välisenä aikana, 03 7345041.
Renkomäen hallin säännöt ovat piirin nettisivuilla. HUOMIO! Tuomarikoulutusta varten täytyy varata halli ja kokoustila.

Muutos näyttelytarvikkeiden suhteen

Tarvike- ja telttavaraukset hoitaa Erika Häkkinen 045 1144954, ei tekstiviestejä, ei sähköpostiviestejä. Tämä muutos tehtiin sen vuoksi, että teltat ja tarvikkeisto on yhdistetty uuteen varastotilaan ja on huomattavasti parempi, että yksi henkilö hoitaa varaukset keskitetysti.

Tarvikevarasto

Kennelpiirillä on kokeita/näyttelyitä varten tarvikkeita: pöytiä, tuoleja, sijoitusta osoittavat ”pystit”. Varaukset on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta ja aina sovitaan etukäteen, koska tarvikkeiden luovutus on. Lyhyellä varoitusajalla ei voi varmistaa, että ko. tarvikkeita ei olisi varattu muille.

Teltat

Mikäli telttoja tarvitsette, niin yhteys Erika Häkkiseen 0451144954, ei tekstiviestejä tms. Varaukset on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta ja aina sovitaan etukäteen, koska telttojen luovutus on. Tarkemmat ohjeet löytyvät kennelpiirin nettisivustolta.

Kennelpiirin posti ja kokoustilojen varaukset

Kennelpiirin posti on lähetettävä osoitteeseen: Sinikka Suntiola, Tiilikankaantie 2 A 19, 15880 Hollola. Kokoustilojen varaukset: Sinikka (03) 7345041. Kokoustiloja ei voi varata sähköpostilla, vain puhelimitse. Sihteerin tavoittaa parhaiten maanantaista perjantaihin klo 16.30 – 17:30. (Tuomarikoulutuksia varten täytyy tilata myös halli, koska kokoustila ei käy ko. koulutuksia varten pelkästään.) HUOM! Päivällä sihteeri on omassa työssään, joten numeroon ei kukaan vastaa päivällä. Sihteerin sähköposti: sinikka.suntiola@phnet.fi 

Kennelpiirin nettisivut löytyvät osoitteesta: www.kennelpiiri.fi/salpausselka

Sivujen ylläpito ja päivitys (HUOM! ei koulutus-, kurssi- ym. tiedusteluja): Tuija Miettinen, 040 5302240, tuiskumiett@gmail.com

SKL:n ansiomerkkianomukset

SKL:n ansiomerkkianomuksiin on tullut muutoksia 1.1.2017 alkaen. Uutena ansiomerkkinä on tullut pronssinen ansiomerkki. Tutustukaa ansiomerkkianomuksien perusteisiin osoitteessa: SKL:n osoitteesta, www.kennelliitto.fi -> lomakkeet ja säännöt -> jäsenyhdistykset -> yhdistyslomakkeet -> ansiomerkkianomus ja ohje, löytyy lomakkeet ja edellytykset. Tämän vuoden anomukset on oltava kennelpiirillä 30.11.2019 mennessä, piiri käsittelee ne joulukuussa ja toimittaa ne 31.12.2019 mennessä SKL:lle. Mikäli haette ansiomerkkiä, on lomakkeesta täytettävä kaikki kohdat, koska kennelpiirissä niitä ei täydennettä. 

Koetoimitsija-, koulutusohjaaja- ja palkintotuomarikorttien myöntämisestä

Kennelpiirin hallitus myöntää yllämainitut kortit lukuun ottamatta Suomen Agilityliitto ry:n, Suomen Palveluskoiraliitto ry:n ja Suomen Vinttikoiraliitto ry:n alaisia kortteja. Korttianomuksissa on oltava ehdottomasti Salpausselän Kennelpiiri ry:n jäsenyhdistyksen puolto. Puollon saa kirjoittaa vain ja ainoastaan yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Ilman puoltoa olevat kortit palautetaan lähettäjälle käsittelemättömänä. Muistuttakaa tästä asiasta jäsenistöänne. Korttianomukset lähetetään allekirjoittaneelle Hollolaan ja mikäli korttianomuksen tiedot ovat kunnossa, kirjoitan kortin heti hakijalle ja kennelpiirin hallitus hyväksyy sen jälkikäteen (muutos tehty 10/2017).

Palkintotuomarikorttianomuksissa on kolme eri vaihtoehtoa:

1) Anoja on SKL:n jäsen, hän ei tarvitse yhdistyspuoltoa, SKL:n jäsennumero on oltava kortissa.
2) Anoja hakee esim. hirvenhaukkukokeisiin liittyvää korttia ja hän ei ole SKL:n jäsen, hän on esim. SHHJ:n jäsen, ko. järjestön jäsenmaksukuittikopio korttianomuksen mukaan riittää, ei tarvetta yhdistyspuollolle.
3) Anoja ei täytä kahta ensimmäistä vaatimusta, eli ei ole SKL:n tai harrastusmuotoon liittyvän rotujärjestön jäsen, hän tarvitsee jäsenyhdistyspuollon. Tämän jälkeen kortit tulevat allekirjoittaneelle Hollolaan. 

 

Hyvää kesän jatkoa teille kaikille, 

Sinikka Suntiola, sihteeri