Jäsentiedote 12.7.2016

Hyvää kesää teille kaikille!

Kennelpiirin nettisivut

Kennelpiirin nettisivut löytyvät osoitteesta: www.kennelpiiri.fi/salpausselka. Koe- ja kurssikalenteri päivittyvät Tapahtumakalenteriin suoraan Omakoira –järjestelmän  kautta. Poikkeuksena ovat koko kauden kestävät kokeet, niitä ei ole voitu anoa Omakoira –järjestelmän kautta. Mikäli yhdistyksessä tapahtuu toimihenkilö muutoksia, niin pyytäisin tekemään muutokset Omakoira –järjestelmään. Mikäli sihteeri ei ole SKL:n jäsen, niin hän ei pääse tekemään muutoksia. Yhdistyksessä olisi hyvä olla sellainen henkilö, jolle voidaan antaa oikeudet muutosten tekoon. Tällöin ottakaa yhteyttä allekirjoittaneeseen sähköpostitse. 

Lausuntopyyntö / Kennelpiirin avustukset piirinmestaruuskokeisiin sekä lohkovalinta- ja Suomenmestaruuskokeisiin

Työryhmän ehdotelmaan (liitetiedostona) pyydetään yhdistyksiltä kirjalliset kannanotot perusteluiden kanssa 30.9.2016 mennessä sähköpostiosoitteeseen: sinikka.suntiola@phnet.fi.

Simolankatu 2:n säännöt

Liitetiedostona ovat kennelpiirin toimitilan Simolankatu 2:n säännöt ja hinnat, asia päätetty 12.4.2016 hallituksen kokouksessa.

Vuoden 2018 ryhmä- ja erikoisnäyttelyanomukset

Vuoden 2018 näyttelyanomukset on tehtävä SKL:n Omakoirajärjestelmän kautta 30.9.2016 mennessä. Koska kennelpiirillä on oikeus vain neljään ryhmänäyttelyyn, niin on mahdollista, että kaikki anojat eivät saa näyttelyä järjestettäväkseen. Näyttelytoimikunnan sihteerin on oltava pätevöity kehätoimitsija, jolla on kortti voimassa ja SKL:n jäsenmaksu maksettuna. Epäselvät anomukset palautetaan. SKL:n ohjeiden mukaan anomus on täytettävä Omakoiran –järjestelmän kautta.

Koe- ja kurssianomukset ajalle 1.1. – 30.4.2017

Ko. ajalle olevat koeanomukset on tehtävä pääsääntöisesti SKL:n Omakoira-järjestelmän kautta, tarvittaessa myös ”vanhanaikaisesti”, paperiversiot lähetettävä kirjallisesti 31.8.2016 mennessä Sinikka Suntiola, Tiilikankaantie 2 A 19, 15880 Hollola.

Kurssianomukset lähetetään ko. ajankohtaan mennessä kirjallisesti sihteerille. Anomuksista on käytävä ilmi mistä on kyse ja missä ja milloin koe/kurssi järjestetään. Mikäli kennelpiirin toimitiloja tarvitaan ko. tilaisuutta varten, ne on varattava ennen anomuksen täyttämistä sihteeriltä, yhteys-tiedot tiedotteessa. Automaattisia varauksia ei suoriteta. Kennelpiiri käsittelee koe- ja kurssi-anomukset syyskuun alkupuolella. Koeanomukset Omakoirajärjestelmään voi tallentaa yhdistyksen pj tai sihteeri (mikäli ovat SKL:n jäseniä) tai heidän valtuuttamansa SKL:n jäsen, jolle kennelpiirin sihteeri voi antaa oikeudet Omakoira –järjestelmään.

Renkomäen hallivuorojen hakeminen syksy 2016 – kevät 2017

Hallivuoroanomukset lähetetään kirjallisesti (ei sähköpostilla eikä puhelimitse) Leila Tikkaselle (Asikkalankatu 47 B 26, 15140 Lahti) 15.8.2016 mennessä. Hinta on entinen eli 5 €/tunti ja entiset ehdot. Viikonloppuvuorolaisten on varauduttava siihen, että heidän vuorojaan joudutaan perumaan suurempien tilaisuuksien alta. Hallia ei vuokrata yksityisille henkilöille, vain yhdistyksille.

Renkomäen hallin varaukset
Renkomäen hallin varauksia hoitaa Leila Tikkanen 0400 748078.
Renkomäen hallin säännöt ovat piirin nettisivuilla.

HUOMIO! Tuomarikoulutusta varten täytyy varata halli ja kokoustila (kokoustilan varaus sihteeriltä).

Tarvikevarasto Kennelpiirillä on kokeita / näyttelyitä varten tarvikkeita: pöytiä, tuoleja, sijoitusta osoittavat ”pystit”. Ottakaa yhteyttä Kalevi Jääskeläiseen (03) 7515412, mielellään viimeistään 1 – 2 viikkoa ennen tarvetta. Lyhyellä varoitusajalla ei voi varmistaa, että ko. tarvikkeita ei olisi varattu muille.

Teltat Mikäli telttoja tarvitsette, niin yhteys Jaakko Talviseen 0400 886070. Tarkemmat ohjeet löytyvät kennelpiirin nettisivustolta.

 

Kennelpiirin posti ja kokoustilojen varaukset

Kennelpiirin posti on lähetettävä osoitteeseen: Sinikka Suntiola, Tiilikankaantie 2 A 19, 15880 Hollola. Kokoustilojen varaukset: Sinikka (03) 7345041. Kokoustiloja ei voi varata sähköpostilla, vain puhelimitse. Sihteerin tavoittaa parhaiten maanantaista perjantaihin klo 16.30 – 18. (Tuomarikoulutuksia varten täytyy tilata myös halli, koska kokoustila ei käy ko. koulutuksia varten pelkästään.) HUOM! Päivällä sihteeri on omassa työssään, joten numeroon ei kukaan vastaa päivällä.

Sihteerin sähköposti: sinikka.suntiola@phnet.fi

 

Kennelpiirin nettisivut

Ylläpito: Tuija Miettinen 040 5302240, tuisku-m@phnet.fi    

 

SKL:n ansiomerkkianomukset

SKL:n ansiomerkkianomusten on oltava allekirjoittaneella 30.11.2015 mennessä. Onko yhdistyksissänne sellaisia henkilöitä, joille ansiomerkkiä voisi hakea. SKL myöntää vuosittain arviolta 2 - 3 ansiomerkkiä / kennelpiiri, joten niitä myönnetään vain tosi ansioituneille. SKL:n osoitteesta, www.kennelliitto.fi -> lomakkeet ja säännöt -> jäsenyhdistykset -> yhdistyslomakkeet -> ansiomerkkianomus ja ohje, löytyy lomakkeet ja edellytykset. Se on kuitenkin todettava, että anottavalla on toiminnan oltava ollut valtakunnallista, pelkästään ”paikallistason” toiminta ei oikein riitä. Mikäli haette ansiomerkkiä on lomakkeesta täytettävä kaikki kohdat.

Koetoimitsija-, koulutusohjaaja- ja palkintotuomarikorttien myöntämisestä

Kennelpiirin hallitus myöntää yllämainitut kortit lukuun ottamatta Suomen Agilityliitto ry:n, Suomen Palveluskoiraliitto ry:n ja Suomen Vinttikoiraliitto ry:n alaisia kortteja. Korttianomuksissa on oltava ehdottomasti Salpausselän Kennelpiiri ry:n jäsenyhdistyksen puolto. Puollon saa kirjoittaa vain ja ainoastaan yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Ilman puoltoa olevat kortit palautetaan lähettäjälle käsittelemättömänä. Muistuttakaa tästä asiasta jäsenistöänne. Korttianomukset lähetetään allekirjoittaneelle Hollolaan. Huomioittehan, että 1.1.16 alkaen seuraavien koemuotojen kortit myönnetään Suomen Palveluskoiraliiton kautta: Koiratanssi, rally-toko ja tottelevaisuuskokeet.

Palkintotuomarikorttianomuksissa on kolme eri vaihtoehtoa: 1) Anoja on SKL:n jäsen, hän ei tarvitse yhdistyspuoltoa, SKL:n jäsennumero on oltava kortissa. 2) anoja hakee esim. hirvenhaukkukokeisiin liittyvää korttia ja hän ei ole SKL:n jäsen, hän on esim. SHHJ:n jäsen, ko. järjestön jäsenmaksukuittikopio korttianomuksen mukaan riittää, ei tarvetta yhdistyspuollolle. 3) Anoa ei täytä kahta ensimmäistä vaatimusta, eli ei ole SKL:n tai harrastusmuotoon liittyvän rotujärjestön jäsen, hän tarvitsee jäsenyhdistyspuollon. Tämän jälkeen kortit tulevat allekirjoittaneelle Hollolaan. 

 

Yhteystietoja

Puheenjohtaja Paula Heikkinen-Lehkonen, paula.heikkinen@phnet.fi

Luhtikyläntie 1559 B, 16510 Luhtikylä, 040 5440030

Erovuorossa 2017

Markku Kähönen, markku.t.kahonen@gmail.com

Niemelänkatu 32 a, 18200 Heinola, (03) 7154327 / 0400 354163

Matti Lunkka, lunkka@pp.nic.fi, Kaivokatu 14 A 16, 18100 Heinola, 0400 495787

Jaakko Talvinen, Turhalankatu 21, 15800 Lahti, (03) 7825570 / 0400 886070

Leila Tikkanen, leilatikkanen33@gmail.com, Asikkalankatu 47 B 26, 15140 Lahti, 0400 748078

Erovuorossa 2018

Juha Helminen, juha.helminen@lahti.fi, Lillukkakatu 3, 15610 LAHTI, 040 777 0037

Mika Koskenniemi, mika.koskenniemi@gmail.com, Postintie 180, 19770 Valittula, 044 7173195

Auvo Rahkola, auvo.rahkola@lskt.fi, Salpakankaantie 18 B 10, 15860 Hollola, 050 5556839

Tuomo Savolainen, tuomo.savolainen@dnainternet.net,

Santasillantie 2, 17150 Urajärvi, 0440 667122

Erovuorossa 2019

Erika Häkkinen, greatflames@gmail.com, Kivikatu 2 A 11, 15700 Lahti, 045 1144954

Jarmo Luostarinen, jollyrock@dnainternet.net, Vehkalantie 7, 16350 Niinikoski, 046 8944959

Kari Marttinen, kari.marttinen @ phnet.fi, 040 824 8819

Panu Patomäki, panu.patomaki@phnet.fi, Vähä-Rihu 106, 18300 Heinola kk, (03) 7185319 / 041 4410646

Toimihenkilöt

Pj. Paula Heikkinen-Lehkonen

Vpj Erika Häkkinen

Siht. Sinikka Suntiola, sinikka.suntiola@phnet.fi, Tiilikankaantie 2 A 19, 15880 Hollola, (03) 7345041

Rh. Markku Juhanila, Tilipalvelu Juhanila, juhanila.markku@phnet.fi, Kauppakatu 23, 15140 Lahti, 050 5357197

Kennelpiirin posti osoitteeseen: Sinikka Suntiola, Tiilikankaantie 2  A 19, 15880 Hollola

 

Jaostot

Beagle-jaosto - Hannu Heinonen, (03) 716 7315 / 0400 234 516

Karhukoira-jaosto - Jari Hakulinen, 0400 928 987, jari.hakulinen@rainmaker.fi

Kaverikoira-jaosto - Pirjo Kilpi, 040 7244610, pirjo.kilpi@dnainternet.net   

Luolakoirajaosto - Pekka Tuohiluoma, 0400 685626, pekkatuohiluoma@hotmail.com

Mejä-jaosto - Olli Kaikkonen, 0500 200005, olli.kaikkonen@lamk.fi

Nuorisojaosto - Kirsi Rantanen, Pihtikatu 5 a 2, 15500 Lahti, 0445419789, kirsi@sateinen.net

Suomenpystykorva-jaosto - Kari Marttinen 040 824 8819

Tottelevaisuuskoulutus-jaosto - Marko Vuorenmaa, 040 3576993, giveme@phnet.fi        

Aluekouluttaja

Mari Jänisniemi-Honkala, Vähä-Äiniöntie 410, 17320 Asikkala, 044 2583764, mari.janisniemi@lumikuono.com

Marika Piirainen, Pussikatu 1 E 34, 15240 Lahti, 041 5074938, herttareeti68@gmail.com

Näyttelyohjaaja

Sinikka Suntiola, Tiilikankaantie 2 A 19, 158800 Hollola, (03) 7345041 (ma – pe klo 16.30 – 18), sinikka.suntiola@phnet.fi

 

Piirikouluttajat

Ajokokeet/beaglein ajokokeet: Jari Nora, Mäntytie 3, 19700 Sysmä, 040 5625276, jari.nora@phnet.fi

Hirvenhaukkukokeet: Panu Patomäki, Vähä-Rihu 106, 18300 Heinola kk, 041 4410646, panu.patomaki@phnet.fi  /

Pertti Tamminen, Vähä-Marttilantie 59, 15560 Nastola, 0400 773427

Linnunhaukkukokeet:

Arvo Hurskainen, Maitikankatu 4, 15230 Lahti, 0400 514016, arvo.hurskainen@gmail.com

varalla Kari Marttinen 040 8248819

Valitsijamiehet

Haukku-ottelu:

Arvo Hurskainen, Maitikankatu 4, 15230 Lahti, 0400 514016, arvo.hurskainen@gmail.com

varalla Kari Marttinen 040 8248819                 

Harmaahirvikoirien mestaruusottelu:

Pertti Tamminen, Vähä-Marttilantie 59, 15560 Nastola, 0400 773427 /

Hannu Koskenniemi, Kumuntie 116, 19370 Nuoramoinen, 044 5554630, hannu.koskenniemi@phnet.fi

Karhukoirien hirvenhaukku

Pertti Tamminen, Vähä-Marttilantie 59, 15560 Nastola, 0400 /

Hannu Koskenniemi, Kumuntie 116, 19370 Nuoramoinen, 044 5554630, hannu.koskenniemi@phnet.fi 

Kennelneuvoja: -

Koepöytäkirjat

  • Ajokokeet / beagleinajokokeet: Jari Nora, Mäntytie 3, 19700 Sysmä, 040 5625276, jari.nora@phnet.fi
  • Hirvenhaukkukokeet: Marja-Helena Ilvonen, Rasinkankaantie 91, 43220 Mahlu, 050 5727010, marja.ilvonen@elisanet.fi                                   
  • Linnunhaukkukokeet: Arvo Hurskainen, Maitikankatu 4, 15230 Lahti, 0400 514016, arvo.hurskainen@gmail.com
  • Mejä-kokeet: Petri Pelkonen, Päivämäentie 28, 19110 Vierumäki, 050 5477308, petri.pelkonen@hotmail.com 
  • VAHI, PIKA, MÄAJ, LUO, LUME, LUT: Karoliina Viitamäki, Karoliina Viitamäki, Linjatie 7,15560 Nastola, 044 3598930, mikromanian@gmail.com
  • Kanakoirakokeet : Sanna Aalto, Kalamajantie 1786, 12750 Pilpala, 045 1114248, aaltosylvi@gmail.com              
  • Noutajien kokeet ( NOU / NOME / NOWT) : Jarmo Luostarinen, Vehkalantie 7, 16350 Niinikoski, 0468944959, jollyrock@dnainternet.net                 
  • Spanieleiden kokeet: Taru Kalkkila, Tietyntie 21, 12400 Tervakoski, p. 040 536 1218, taru.kalkkila@gmail.com
  • Muut koepöytäkirjat: Sinikka Suntiola, Tiilikankaantie 2 A 19, 15880 Hollola, (03) 7345041, sinikka.suntiola@phnet.fi

 

Tähän on koottu vain kokeet, joita ei ole voitu anoa Omakoira –järjestelmän kautta. Muut  kokeet löytyvät Suomen Kennelliiton Tapahtuma –kalenterista.

 

AJOK kokokauden kokeen järjestäminen Salpausselän kennelpiirissä 20.8.2016 – 28.2.2017

Koejärjestelyistä vastaa Salpausselän kennelpiiri. Kokeeseen ilmoittaudutaan jollekin seuraavista Salpausselän kennelpiirin ylituomareista viimeistään koepäivän edeltävänä päivänä.

- Aila Lehmussaari 0400 601247

- Matti Lehmussaari 0400 643497

- Jari Nora 040 562 5276

- Auvo Rahkola 050 555 6839

- Petri Tukia 050 544 2257

Ylituomari pitää ennen koetta koeryhmälle ylituomaripuhuttelun sopivaksi katsomallaan tavalla ja tarkastaa tai tarkastuttaa palkintotuomarilla koiran rekisteri-, rokotus- ja tunnistusmerkintä-todistukset sekä sen, että osallistumismaksu on suoritettu. Ylituomarin niin vaatiessa tarkistetaan myös koiran tunnistusmerkintä ennen koetta. Ylituomari tarkistaa sopivalla tavalla tuomareiden arvosteluoikeudet. Koesuorituksen jälkeen tulee ryhmätuomarin sovitulla tavalla antaa päivän koetapahtumista selvitys kokeen ylituomarille, ylituomarin puhuttelussa sovittuna aikana. Samalla sovitaan tarvittaessa erillinen kokeen purkutilaisuus. Mikäli kokeesta pidetään erillinen purkutilaisuus, se tulee pitää viimeistään viikon kuluessa sen ylituomarin kanssa, jolle on ilmoittauduttu kokeeseen. Osallistumismaksu on 15 €/koesuoritus ja se maksetaan tilille FI13 5447 0620 0536 94. Viestikenttään merkintä AJOK kokokaudenkoe, kokeen päivämäärä ja koiran nimi. 

 

Dreeverien ajokokeet 20.8.2016 – 28.2.2017

DRAJ pitkän kokeen järjestäminen Salpausselän kennelpiirissä ajalla 20.8.2016 – 28.2.2017

Kokeen järjestäjänä toimii Salpausselänkennelpiiri. Koe on pidettävä Salpausselän kennelpiirin alueella. 

Kokeen vastaanottavat ylituomarit:

- Matti Kare 0505442784

- Matti Pankka 0452624462

Kokeeseen ilmoittaudutaan viimeistään koepäivää edeltävänä iltana. Ylituomari pitää ennen koetta koeryhmälle ylituomaripuhuttelun sopivaksi katsomallaan tavalla ja tarkastaa tai tarkastuttaa palkintotuomarilla koiran rekisteri-, rokotus- ja tunnistusmerkintä-todistukset sekä sen, että osallistumismaksu on suoritettu. Ylituomarin niin vaatiessa tarkistetaan myös koiran tunnistusmerkintä ennen koetta. Ylituomari tarkistaa sopivalla tavalla tuomarin arvosteluoikeuden. Koesuorituksen jälkeen tulee tuomarin sovitulla tavalla antaa päivän koetapahtumista selvitys kokeen ylituomarille ylituomarin puhuttelussa sovittuna aikana. Samalla sovitaan tarvittaessa erillinen kokeen purkutilaisuus. Osallistumismaksu 20 € tilille: FI97 15193006105445.

 

Hirvenhaukkukoe

HIRV pitkän kokeen järjestäminen Salpausselän kennelpiirissä 2016

Kokeen järjestäjänä toimii Salpausselänkennelpiiri. Koe on pidettävä Salpausselän kennelpiirin alueella.  

Kokeen vastaanottavat ylituomarit:

• Hakulinen Jari 0400928987

• Koskenniemi Hannu 044 5554630

• Koskenniemi Mika 044 7173195,

• Lehikoinen Eero 0407601751

• Lehvonen Pirjo 040 7517207, 

• Patomäki Panu 041 4410646 

• Suo Tero 0400 658399

• Tamminen Pertti 0400 773427 

Kokeeseen ilmoittaudutaan viimeistään koepäivää edeltävänä iltana, jolloin ylituomari pitää koeryhmälle ylituomaripuhuttelun. Ylituomari tarkistaa koiran rekisteri-, rokotus- ja tunnistusmerkintätodistukset. Maastokortit saa ylituomarilta. Kokeen purkutilaisuus pidetään välittömästi, kuitenkin viikon kuluessa suorituksesta, samalle ylituomarille, jolle on ilmoittauduttu. Tulos on voimassa, kun ylituomari on vahvistanut sen. Osallistumismaksu 15 € tilille 561041- 20053239 hirvenhaukut. 

Karhunhaukkutaipumuskokeen ja Hirvikoirien jäljestämiskokeen vastaanottavat ylituomarit 2016. Sama ylituomariluettelo kuin HIRV koko koekauden kokeessa.

 

LINT avoimen luokan kokokauden kokeen järjestäminen Salpausselän kennelpiirissä 2016

Koejärjestelyistä vastaa Salpausselän kennelpiiri. Kokeeseen ilmoittaudutaan jollekin seuraavista Salpausselän kennelpiirin ylituomareista viimeistään koepäivän edeltävänä päivänä.

• Arvo Hurskainen 0400 514016  

• Kari Marttinen 0408248819

• Arto Pakkanen 040 7386415

 

Ylituomari pitää ennen koetta koeryhmälle ylituomaripuhuttelun sopivaksi katsomallaan tavalla ja tarkastaa tai tarkastuttaa palkintotuomarilla koiran rekisteri-, rokotus- ja tunnistusmerkintätodistukset sekä sen, että osallistumismaksu on suoritettu. Ylituomarin niin vaatiessa tarkistetaan myös koiran tunnistusmerkintä ennen koetta. Ylituomari tarkistaa sopivalla tavalla tuomarin arvosteluoikeuden. Koesuorituksen jälkeen tulee tuomarin sovitulla tavalla antaa päivän koetapahtumista selvitys kokeen ylituomarille ylituomarin puhuttelussa sovittuna aikana. Samalla sovitaan tarvittaessa erillinen kokeen purkutilaisuus. Mikäli kokeesta pidetään erillinen purkutilaisuus, se tulee pitää viimeistään viikon kuluessa sen ylituomarin kanssa, jolle on ilmoittauduttu kokeeseen. Osallistumismaksu on 15 € / koesuoritus ja se maksetaan Salpausselän Kennelpiirin tilille FI97 15193006105445. Viestikenttään merkintä LINT AVO-koe, kokeen päivämäärä ja koiran nimi.

Seuraava jäsentiedote lähetetään syys-lokakuun vaihteessa. Jäsenmaksulaput lähetetään yhdistysten rahastonhoitajille kesän aikana.

Sinikka Suntiola