Renkomäen halli

 

Renkomäen hallin ja kokoustilan varaukset
Sinikka Suntiola hoitaa kokoustilan ja hallin varaukset. Varauksia ei voi tehdä sähköpostitse lainkaan, ainoastaan puhelimitse ma – pe klo 16.30 – 17.45, 03 7345041. Renkomäen hallin säännöt ovat piirin nettisivuilla. HUOMIO! Tuomarikoulutusta varten täytyy varata halli ja kokoustila.

Tarvikevarasto 
Kennelpiirillä on kokeita / näyttelyitä varten tarvikkeita: pöytiä, tuoleja, sijoitusta osoittavat ”pystit”. Ottakaa yhteyttä Kalevi Jääskeläiseen 040 7690927, viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta ja aina sovitaan etukäteen, koska on tarvikkeiden luovutus / palautus. Lyhyellä varoitusajalla ei voi varmistaa, että ko. tarvikkeita ei olisi varattu muille.

Teltat
Mikäli telttoja tarvitsette, niin yhteys Erika Häkkiseen 0451144954 iltaisin, ei tekstiviestejä eikä sähköpostitse. Varaukset on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta ja aina sovitaan etukäteen, koska on telttojen luovutus / palautus. Tarkemmat ohjeet löytyvät kennelpiirin nettisivustolta.

Renkomäen halli Simolankatu 2:ssa
Pysäköintiä ajatellen tilaisuuden / koulutuksen vastuuhenkilön on oltava paikalla ajoissa, koska autoja EI SAA PYSÄKÖIDÄ minnekään muualle kuin Simolankatu 2:n pihaan. Simolankadun ympäristö kuuluu pysäköintivalvonnan piiriin. Emmehän halua mitään riitoja naapuruston kanssa. Koiria ei saa myöskään laskea aidan ulkopuolelle eikä koiria saa ulkoiluttaa Simolankadulla. Koiran jätökset on kerättävä pois luon-nosta roskikseen, myös Renkomäen hallin pihasta. Renkomäen hallille ei saa jättää jätteitä / roskia, vaan ne on vietävä jokaisen tilaisuuden jälkeen roskikseen. Lajittelua on noudatettava. Mikäli tilaisuuden järjestäjä jättää tilat epäsiistiksi, voidaan heiltä evätä jatkossa toimitilojen käyttö ja laskuttaa siivouksesta.

 
SIMOLANKATU 2:N SÄÄNNÖT

Säännöt on hyväksytty Salpausselän Kennelpiiri ry:n hallituksen kokouksessa 12.4.2016

 

Ensisijaisesti halli on tarkoitettu piirin jäsenyhdistysten käyttöön, mutta parillisen viikon keskiviikkona ja viikonloppuina halli on vuokrattavissa myös ulkopuolisille koirayhdistyksille, muut yhdistykset voivat pitää siellä kokouksia, koulutus- tai kollegiotilaisuuksia jne., jopa pieniä näyttelyitä. Tilaa on yhdelle tai kahdelle kehälle. Hallissa on kaksi kokoushuonetta, joista isompi on pääasiassa piirin toimisto ja hallituksen kokoushuone, toinen yhdistysten kokouksia, kursseja ym. varten. Tiloissa on keittiö, vessat sekä sauna. Saunan käytöstä on sovittava erikseen. Kokoushuoneessa videotykki jonka käytöstä on sovittava erikseen. Halli- ja kokoustilavarauksia ei voi tehdä kuin aikaisintaan kuusi kuukautta ennen tilaisuutta. Tämä ei koske kokeita. 

Halli- ja kokoustilavaraukset: Sinikka Suntiola (03) 7345 041, ma – pe klo 16.30 – 17.45, ei sähköpostivarauksia.

Tuomarikoulutuksia varten täytyy varata kumpikin tila eli halli + kokoustila. Kerhotiloista ei peritä maksua Salpausselän Kennelpiirin jäsenyhdistyksiltä, ulkopuolisilta yhdistyksiltä peritään kerhotiloista 50 €/kerta.

Harjoitusvuorot: jäsenyhdistykset 5 €/tunti.
Jäsenyhdistykset: 60 €/puoli päivää, 100 €/koko päivä
Ulkopuoliset: 120 €/puoli päivää, 200 €/koko päivä

Kokoustilat ja halli vuokrataan SSKP:n jäsenyhdistyksille ja ulkopuolisille rotuyhdistyksille/- järjestöille. Hallin ja kokoustilojen käyttötarkoitus on oltava SSKP:n toiminnan mukaista. Hallin ja kokoustilojen käyttötarkoitus on kerrottava varausta tehdessä.

Varaajalla on oikeus käyttää tilassa olevissa laitteita erikseen ne varattuaan. Varaaja vastaa siitä, että tilat ovat samassa kunnossa kuin vastaanotettaessa tai muutoin lähetetään siivouslasku 300€ ja jatkossa voidaan evätä hallin käyttö. Muista myös valot, ikkunat, laitteet ja ulko-oven lukitus. Kertyneet roskat on vietävä pihalla sijaitseviin roskalaatikkoihin ja ne on lajiteltava oikein. Kokoustiloihin ei saa tuoda koiria. Hallissa/toimitiloissa on tupakointi ehdottomasti kielletty, tupakointia varten varataan erillinen alue. Hallia vakituisesti käyttävät jäsenyhdistykset muodostavat siivousringin eli huolehtivat hallin puhdistuksesta vuorollaan. Siivous kuuluu jokaisen käyttäjän velvollisuuksiin. Keittiön yhteydessä on siivouskomero, jossa on siivousvälineitä. 

Joka toisen parillisen viikon keskiviikkona ja viikonloppuna hallia on mahdollisuus vuokrata erilaisiin tapahtumiin koirayhdistyksien toimesta. Hallia ei vuokrata yksityisille henkilöille tai yrityksille. 

Mikäli sääntöjä ei noudateta, niin yhdistys saa vuoden käyttökiellon. Mikäli jäsenyhdistyksen jäsenmaksu on maksamatta tai vuokraajalla on aiemmat halli- tai kokoustilojen maksut maksamatta, ei hallia ja kokoustiloja vuokrata.

Huomio kaikki hallin käyttäjät!

Autoja EI SAA pysäköidä Simolankadun varteen tien tukkeeksi, alue on pysäköintivalvonnan alainen paikka!

Koirat tulee ulkoiluttaa muualla ENNEN hallille tuloa, muutoin koirien ulkoilutus vain hallin tontilla EIKÄ NAAPURIEN porttien pieliin, koirien jätökset on kerättävä pois myös hallin tontilta ja laitettava roskakatoksen roskalaatikkoon. Kunkin halli-/kerhovuoron vastuuhenkilö on vastuussa siitä, että porukkansa ei ole naapureille haitaksi.

Simolankatu 2 on aidattu ja portti on lukittu. Vastuuhenkilön on tultava paikalle ajoissa, jotta autot eivät ole haitaksi ja vääriin paikkoihin pysäköity. Vastuuhenkilön on poistuttava sitten viimeisenä tilaisuudesta ja varmistettava, että portti on lukittu. 

Säännöllisiä harjoituksia pitävät yhdistykset saavat oman avaimen, satunnaista tarvetta varten avain sopimuksen mukaan kuittausta vastaan.