Kokeet

Tähän on koottu kokokauden kokeet, joita ei voi anoa Omakoira –järjestelmän kautta. Muut kokeet löytyvät Suomen Kennelliiton Tapahtuma –kalenterista.

Ajokoe

AJOK kokokauden kokeen järjestäminen Salpausselän kennelpiirissä 20.8.2017 – 28.2.2018

Koejärjestelyistä vastaa Salpausselän kennelpiirin ajokoirajaosto. Kokeeseen ilmoittaudutaan jollekin seuraavista Salpausselän kennelpiirin ylituomareista viimeistään koepäivän edeltävänä päivänä.

 • - Aila Lehmussaari 0400 601247, Hartola
 • - Matti Lehmussaari 0400 643497, Hartola
 • - Markku Kähönen 0400 354 163, Heinola
 • - Jari Nora 040 562 5276, Sysmä
 • - Auvo Rahkola 050 555 6839, Lahti
 • - Petri Tukia 050 544 2257, Nastola / Lahti

Ylituomari pitää ennen koetta koeryhmälle ylituomaripuhuttelun sopivaksi katsomallaan tavalla ja tarkastaa tai tarkastuttaa palkintotuomarilla koiran rekisteri-, rokotus- ja tunnistusmerkintätodistukset sekä sen, että osallistumismaksu on suoritettu. Ylituomarin niin vaatiessa, tarkistetaan myös koiran tunnistusmerkintä ennen koetta. Ylituomari tarkistaa sopivalla tavalla tuomareiden arvosteluoikeudet. Koesuorituksen jälkeen tulee ryhmätuomarin sovitulla tavalla antaa päivän koetapahtumista selvitys kokeen ylituomarille, ylituomarin puhuttelussa sovittuna aikana. Samalla sovitaan tarvittaessa erillinen kokeen purkutilaisuus. Mikäli kokeesta pidetään erillinen purkutilaisuus, se tulee pitää viimeistään viikon kuluessa sen ylituomarin kanssa, jolle on ilmoittauduttu kokeeseen. Osallistumismaksu on 15 €/koesuoritus ja se maksetaan tilille FI13 5447 0620 0536 94. Viestikenttään merkintä AJOK kokokauden koe, kokeen päivämäärä ja koiran nimi.

 

Beaglein ajokokeet

BEAJ kokokauden kokeen järjestäminen Salpausselän kennelpiirissä 20.8.2017 – 28.2.2018

Koejärjestelyistä vastaa Salpausselän kennelpiirin beaglejaosto. Kokeeseen ilmoittaudutaan jollekin seuraavista Salpausselän kennelpiirin ylituomareista viimeistään koepäivän edeltävänä päivänä.

 • - Aila Lehmussaari 0400 601247, Hartola
 • - Matti Lehmussaari 0400 643497, Hartola
 • - Jari Nora 040 562 5276, Sysmä
 • - Auvo Rahkola 050 555 6839, Lahti
 • - Petri Tukia 050 544 2257, Nastola  Lahti

Ylituomari pitää ennen koetta koeryhmälle ylituomaripuhuttelun sopivaksi katsomallaan tavalla ja tarkastaa tai tarkastuttaa palkintotuomarilla koiran rekisteri-, rokotus- ja tunnistusmerkintätodistukset sekä sen, että osallistumismaksu on suoritettu. Ylituomarin niin vaatiessa, tarkistetaan myös koiran tunnistusmerkintä ennen koetta. Ylituomari tarkistaa sopivalla tavalla tuomareiden arvosteluoikeudet. Koesuorituksen jälkeen tulee ryhmätuomarin sovitulla tavalla antaa päivän koetapahtumista selvitys kokeen ylituomarille, ylituomarin puhuttelussa sovittuna aikana. Samalla sovitaan tarvittaessa erillinen kokeen purkutilaisuus. Mikäli kokeesta pidetään erillinen purkutilaisuus, se tulee pitää viimeistään viikon kuluessa sen ylituomarin kanssa, jolle on ilmoittauduttu kokeeseen. Osallistumismaksu on 15 €/koesuoritus ja se maksetaan tilille FI05 1519 300610 5452. Viestikenttään merkintä BEAJ kokokauden koe, kokeen päivämäärä ja koiran nimi.

 

Dreeverien ajokoe

DRAJ kokokauden kokeen järjestäminen Salpausselän kennelpiirissä ajalla 20.8.2017 – 28.2.2018

Kokeen järjestäjänä toimii Salpausselän kennelpiiri. Koe on pidettävä Salpausselän kennelpiirin alueella.

Kokeen vastaanottavat ylituomarit:

 • Matti Kare 050 05442784
 • Timo Poutinen 0400 612153

Kokeeseen ilmoittaudutaan viimeistään koepäivää edeltävänä iltana.

Ylituomari pitää ennen koetta koeryhmälle ylituomaripuhuttelun sopivaksi katsomallaan tavalla ja tarkastaa tai tarkastuttaa palkintotuomarilla koiran rekisteri-, rokotus- ja tunnistusmerkintätodistukset sekä sen, että osallistumismaksu on suoritettu. Ylituomarin niin vaatiessa tarkistetaan myös koiran tunnistusmerkintä ennen koetta. Ylituomari tarkistaa sopivalla tavalla tuomarin arvosteluoikeuden.

Koesuorituksen jälkeen tulee tuomarin sovitulla tavalla antaa päivän koetapahtumista selvitys kokeen ylituomarille ylituomarin puhuttelussa sovittuna aikana. Samalla sovitaan tarvittaessa erillinen kokeen purkutilaisuus. Osallistumismaksu 20 € tilille: FI97 15193006105445. Viestikenttään merkintä DRAJ kokokauden koe, kokeen päivämäärä ja koiran nimi.

 

Hirvenhaukkukoe

HIRV kokokauden kokeen järjestäminen Salpausselän kennelpiirissä 20.8.2017 – 31.12.2017

Kokeen järjestäjänä toimii Salpausselän kennelpiirin karhukoirajaosto. Koe on pidettävä Salpausselän kennelpiirin alueella.

 • • Kokeen vastaanottavat ylituomarit:
 • • Hakulinen Jari 0400928987
 • • Koskenniemi Hannu 0445554630
 • • Merelä Jussi 0405380316
 • • Lehikoinen Eero 0407601751
 • • Lehvonen Pirjo 0407517207,
 • • Patomäki Panu 0414410646,
 • • Suo Tero 0400658399,
 • • Tamminen Pertti 0400773427

Kokeeseen ilmoittaudutaan viimeistään koepäivää edeltävänä iltana, jolloin ylituomari pitää koeryhmälle ylituomaripuhuttelun. Ylituomari tarkistaa koiran rekisteri-, rokotus- ja tunnistusmerkintätodistukset. Maastokortit saa ylituomarilta. Kokeen purkutilaisuus pidetään välittömästi, kuitenkin viikon kuluessa suorituksesta, samalle ylituomarille, jolle on ilmoittauduttu. Tulos on voimassa, kun ylituomari on vahvistanut sen. Osallistumismaksu 15 € tilille FI4656104120053239 hirvenhaukut. Karhunhaukkutaipumuskokeen ja Hirvikoirien jäljestämiskokeen vastaanottavat ylituomarit 2017. Sama ylituomariluettelo kuin HIRV koko koekauden kokeessa.

 

Linnunhaukkukoe

LINT avoimen luokan kokokauden kokeen järjestäminen Salpausselän kennelpiirissä 2017

Koejärjestelyistä vastaa Salpausselän kennelpiiri. Kokeeseen ilmoittaudutaan jollekin seuraavista Salpausselän kennelpiirin ylituomareista viimeistään koepäivän edeltävänä päivänä.

 • • Arvo Hurskainen 0400 514016  
 • - Kari Marttinen 0408248819
 • • Arto Pakkanen 040 7386415

Ylituomari pitää ennen koetta koeryhmälle ylituomaripuhuttelun sopivaksi katsomallaan tavalla ja tarkastaa tai tarkastuttaa palkintotuomarilla koiran rekisteri-, rokotus- ja tunnistusmerkintätodistukset sekä sen, että osallistumismaksu on suoritettu. Ylituomarin niin vaatiessa tarkistetaan myös koiran tunnistusmerkintä ennen koetta. Ylituomari tarkistaa sopivalla tavalla tuomarin arvosteluoikeuden. Koesuorituksen jälkeen tulee tuomarin sovitulla tavalla antaa päivän koetapahtumista selvitys kokeen ylituomarille ylituomarin puhuttelussa sovittuna aikana. Samalla sovitaan tarvittaessa erillinen kokeen purkutilaisuus. Mikäli kokeesta pidetään erillinen purkutilaisuus, se tulee pitää viimeistään viikon kuluessa sen ylituomarin kanssa, jolle on ilmoittauduttu kokeeseen. Osallistumismaksu on 15 € / koesuoritus ja se maksetaan Salpausselän Kennelpiirin tilille FI97 15193006105445. Viestikenttään merkintä LINT AVO-koe, kokeen päivämäärä ja koiran nimi.

 

Mäyräkoirien ajokoe

MÄAJ kokokauden kokeen järjestäminen Salpausselän kennelpiirissä ajalla 20.8.2017 – 28.2.2018

Kokeen järjestäjänä toimii Salpausselän kennelpiiri. Koe on pidettävä Salpausselän kennelpiirin alueella.

Kokeen vastaanottavat ylituomarit:

Kokeeseen ilmoittaudutaan viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä. Koiranohjaaja hankkii koemaaston, palkintotuomarin (1) sekä maasto-oppaan tarvittaessa. Koiranohjaaja huolehtii palkintotuomarin saapumisen kokeen purkutilaisuuteen. Ylituomari pitää ennen koetta koeryhmälle ylituomaripuhuttelun sopivaksi katsomallaan tavalla ja tarkastaa tai tarkastuttaa palkintotuomarilla koiran rekisteri-, rokotus- ja tunnistusmerkintätodistukset sekä sen, että osallistumismaksu 50 € on suoritettu ennen kokeen alkua palkintotuomarille/ylituomarille. Ylituomarin niin vaatiessa tarkistetaan myös koiran tunnistusmerkintä ennen koetta. Ylituomari tarkistaa sopivalla tavalla tuomarin arvosteluoikeuden. Kokeeseen voi osallistua MÄAJ –koesääntöjen puitteissa. Koira voi saavuttaa koko kauden kokeesta yhden MÄAJ 1-tuloksen. Koekertoja ei ole rajoitettu ko. aikana. Koira ei voi osallistua kokokauden kokeeseen, jos sillä on MÄAJ 1-tulos aiemmasta kahden viikon kokeesta tai se on saavuttanut KVA –arvon.