PM-kokeiden järjestämisohje

KENNELPIIRIEN PIIRINMESTARUUSKOKEIDEN JÄRJESTÄMISOHJE
Hyväksytty Kennelliitossa 20.12.2010 Voimassa 1.1.2011 alkaen

KOKEIDEN JÄRJESTÄMINEN
Piirin mestaruudesta kilpaillaan kunkin koemuodon korkeimmassa koeluokassa ja mestaruuden saavuttaa korkeimman hyväksytyn palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän saanut koira. Saavuttaakseen mestaruuden palveluskoirakokeissa koiran tulee saavuttaa koulutustunnukseen oikeuttava tulos.

AJANKOHTA
Piirinmestaruuskokeet suositellaan järjestettäväksi vuosittain, mieluimmin ennen Suomenmestaruuskilpailuja. Saman koemuodon kokeet on pyrittävä järjestämään koelajeittain samaan aikaan.

OSALLISTUMISOIKEUS
Osallistujan on oltava Kennelliiton tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Piirinmestaruudesta saa kilpailla jokainen ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) piirin alueella vakinaisesti asuva koiran omistaja riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta. Useamman omistajan koira kilpailee sen kennelpiirin mestaruudesta, jonne se on pääasiassa sijoitettu. Koira voi kilpailla vuosittain vain yhden kennelpiirin mestaruudesta. Joukkuekilpailussa osallistumisoikeus määräytyy joukkueen asettavan yhdistyksen kotipaikan kennelpiirin mukaan. 

Kennelpiirin mestaruuden voittaneella koiralla on oikeus puolustaa mestaruuttaan seuraavan vuoden piirinmestaruuskokeessa. Mikäli kennelpiirin mestaruuskoe on samalla valinta tai karsintakoe Suomenmestaruuskilpailuun osallistuu mestaruuttaan puolustava koira täysivaltaisesti myös tähän valinta/karsintakokeeseen.

KARSINTA
Palveluskoirakokeissa Palveluskoiraliitolla ja vinttikoirakokeissa Vinttikoiraliitolla sekä muissa kokeissa kennelpiirillä on oikeus määritellä piirinmestaruuskokeiden karsintaperusteet alueellisia tarpeita vastaaviksi kunkin koemuodon sääntöjen mukaisesti. Karsintaperusteiden on täytyttävä viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä.

MUUT OHJEET
Kennelpiirit, rotujärjestöt ja -liitot voivat esittää ohjeita, joiden tarkoituksena määrittää mestaruuden jakoperusteet jos useampia kilpailijoita päätyy samaan tulokseen.

MUUTOKSET
Muutokset näihin ohjeisiin tekee Kennelliiton hallitus.