MEJÄ-PM-kokeen säännöt

Salpausselän Kennelpiirin MEJÄ - piirinmestaruuskokeen säännöt

 1. Kokeessa on vain voittajaluokka.
   
 2. Piirinmestaruuskokeen järjestelyistä vastaa Salpausselän Kennelpiirin MEJÄ-jaosto. Järjestelyoikeus voidaan myöntää Kennelpiirin alueella toimivalle yhdistykselle, jonka tulee esittää arvioitu budjetti MEJÄ-jaostolle marraskuun loppuun mennessä. MEJÄ-jaosto hoitaa kokeen anomisen SKL-FKK:n ohjeiden mukaan. Ilmoittautumismaksut maksetaan järjestäjän ilmoittamalle tilille.
   
 3. MEJÄ-jaosto valitsee keskuudestaan jäsenen järjestelytoimikuntaan, jos järjestelyoikeus on myönnetty Salpausselän Kennelpiirin alueella toimivalle yhdistykselle.
   
 4. Kennelpiirin mestaruuskokeet pyritään pitämään kaksi viikkoa ennen SM-koetta.
   
 5. Osallistujan on oltava SKL-FKK:n tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Osallistumisoikeus piirinmestaruuskokeeseen on jokaisella ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) piirin alueella vakinaisesti asuvalla koiran omistajalla riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta. Koiran omistajaksi katsotaan henkilö, jonka pääasiallisessa hallinnassa ja koulutuksessa koira on ollut. Useamman omistajan koira osallistuu sen omistajan kennelpiirin mestaruuskokeeseen, jonne koira on pääasiassa sijoitettu. Koira voi osallistua vuosittain vain yhden kennelpiirin mestaruuskokeeseen.
   
 6. Piirinmestaruuskokeeseen saa osallistua kuusi koiraa sekä edellisen vuoden piirinmestari, mikäli se ilmoitetaan kokeeseen. Jos piirinmestari ei osallistu, paikkaa ei täytetä.
   
 7. Koirat valitaan kokeeseen kahden VOI-tuloksen keskiarvon perusteella. Keskiarvon ollessa sama vertaillaan parhaita pisteitä keskenään ja korkeamman pistemäärän yksittäisestä kokeesta saanut koira valitaan. Tasapisteiden sattuessa osallistuja arvotaan MEJÄ-jaoston toimesta. Arvostelupöytäkirjoista toimitetaan kopiot ilmoittautumisen yhteydessä. Tulokset huomioidaan ajanjaksolta, joka alkaa edellisen vuoden piirinmestaruuskokeen viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen jatkuen kuluvan vuoden kokeen viimeiseen ilmoittautu-mispäivään.
   
 8. Ilmoittautumisaika kokeeseen päättyy 12 kalenteripäivää ennen pm-koetta. Ilmoittautumiset tehdään Salpausselän kennelpiirin MEJÄ-jaoston määräämälle henkilölle.
   
 9. Kutsuttu, kennelpiirin MEJÄ-jaoston valitsema tuomari tulee Salpausselän Kennelpiirin alueen ulkopuolelta.
   
 10. Jollei piirimestaruuskoetta järjestetä, valitsee Salpausselän Kennelpiirin MEJÄ-jaosto esityksestä SM-lähtijän koetuloksien perusteella. Valintakriteerit ovat samat kuin pm-kokeen valintakriteerit kohdassa 7.
   
 11. Saman omistajan ja hänen perheenjäsentensä omistamia koiria valitaan mestaruuskokeeseen enintään kaksi. Jos piirinmestaruuskokeeseen ei ilmoittaudu tarpeeksi koiria, voidaan samalta omistajalta ottaa useampi koira kuin kaksi. Edellisen vuoden piirinmestaria ei lasketa tähän mukaan.
   
 12. Piirinmestaruuskoe on järjestelyiltään normaali MEJÄ-koe ja siinä noudatetaan SKL-FKK:n hyväksymiä ja voimassa olevia koesääntöjä. Samoin järjestelyissä noudatetaan SKL-FKK:n antamia kennelpiirien piirinmestaruuskokeiden järjestämisohjeita sekä otetaan huomioon mahdollinen jääviys valittaessa tuomareita, koetoimitsijoita ja jäljentekoon osallistuvia avustajia
   
 13. Näihin MEJÄ-piirimestaruussääntöihin voi tehdä muutoksia ainoastaan Salpausselän Kennelpiirin hallitus MEJÄ-jaoksen esityksestä.
   
 14. Nämä säännöt on hyväksytty Salpausselän kennelpiirin hallituksen kokouksessa 17.1.2017.