Hirvikoira- ja karhunhaukkuasiat

SALPAUSSELÄN KENNELPIIRI RY:N HIRVENHAUKKUKOKEEN  (HIRV) PIIRINMESTARUUSKOKEEN VALINTAOHJE

1) Osallistumisoikeus:

Osallistujan on oltava SKL-FKK:n tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen; osallistumisoikeus on jokaisella ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) piirin alueella vakinaisesti asuvalla koiranohjaajalla/omistajalla riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta. Koiranohjaajaksi/omistajaksi katsotaan henkilö, jonka pääasiallisessa hallinnassa ja koulutuksessa koira on ollut. Useamman omistajan koira osallistuu sen omistajan kennelpiirin karsinta- ja mestaruuskokeeseen, jonne koira on pääasiallisesti sijoitettu. Koira voi osallistua vuosittain vain yhden kennelpiirin karsinta- ja mestaruuskokeeseen.
Pm-kokeeseen voivat osallistua vain HIRV-1 –tuloksen kuluvalta koekaudelta saavuttaneet hirvikoirat, joiden tulee täyttää ne säännöt, mitkä koskevat hirvikoirien kokeisiin osallistumisoikeutta. Hyväksytty näyttelytulos on oltava H.

2) Ilmoittautuminen:

Koiranomistaja ilmoittaa pm-kokeen järjestävälle ottelutoimikunnalle vähintään viisi (5) päivää ennen koetta kirjallisesti kennelliiton lomakkeella: koiransa nimen, rekisterinumeron, syntymäajan, kilpailuun vaadittavat koe- ja näyttelytulokset sekä vastaa tietojen oikeellisuudesta, lisäksi oman nimensä, yhteystietonsa ja kotipaikkansa (kunta/kaupunki). Samalla hän ilmoittaa yhden kokeneen, hyvän kunnon omaavan, ryhmätuomarikelpoisen tuomarin nimen, jonka hän tuo mukanaan koepaikalle koetoimikunnan käyttöön.
Jälki-ilmoittautumisia ei hyväksytä.

3) Valinta piirinmestaruuskokeeseen:

Valinnan suorittaa ottelutoimikunta tehtyjen ilmoittautumisten perusteella ja valinnassa huomioidaan kyseisen kilpailuvuoden HIRV-1 tulokset seuraavasti:
1. Paremmuusjärjestyksessä yhden päivän kokeen tulosten perusteella ja tulokset on oltava kuluvalta koekaudelta. Jos päivän kokeiden HIRV-1 tuloksilla ei kokeeseen löydy 11 koiraa, täydennetään loput osallistujat kokokauden kokeiden paremmuusjärjestyksessä ja tulokset on oltava kuluvalta koekaudelta.
2. Mikäli kuluvalta kaudelta ei osallistujamäärää täyty valinta tapahtuu edellisen kauden HIRV-1 tuloksista samoilla kriteereillä. Ensin päivän kokeiden koirat ja sitten kokokauden kokeiden perusteella.
3. Edellisen vuoden piirinmestari on itseoikeutettu pm- kokeeseen ilman karsintoja. Jos piirinmestari ei ilmoittaudu kokeeseen, ottelutoimikunta täydentää määrää ym. säännön mukaan.
Ottelutoimikunta ilmoittaa valituiksi tulleet koirat koiranomistajille tekstiviestillä välittömästi valintatilaisuuden jälkeen.
Mikäli viimeiselle paikalle on ilmoitettu useampi koira samalla tuloksella, niin kokeeseen valitaan jokainen saman tuloksen omaava koira, kuitenkin niin että ensin kriteerinä on päivän kokeet ja sitten koko kauden kokeet.

4) Pm-koe; järjestäminen ja koeluvat:

Koeluvat anoo järjestävä jäsenyhdistys Salpausselän kennelpiiriltä. Kokeen ottelutoimikunta hoitaa maastot ja kakkostuomarit.
Se on samalla karsintakoe eri rotujärjestöjen lohkon valintakokeisiin. Mikäli valituksi tulleiden koirien määrä ei ole riittävä, valitsijamies/varamies täydentää valintoja ensisijaisesti piirinkokeeseen ilmoittautuneista, mutta siitä karsiutuneista koirista. Vasta näiden jälkeen voidaan ottaa muita koiria rotujärjestöjen kilpailuihin.

Salpausselän kennelpiiri ry:n hallitus on hyväksynyt tämän ohjeen 11.2.2019, hyväksytty sääntö kumoaa aikaisemmat valintasäännöt.