Avustukset kokeisiin

KENNELPIIRIN AVUSTUKSET PIIRINMESTARUUSKOKEISIIN SEKÄ LOHKOVALINTA- JA SUOMENMESTARUUSKOKEISIIN

Kennelpiiri avustaa vain Kennelliiton virallisten kilpailulajien osallistumismaksuja ja koetoimintaa.

Suomen mestaruuskokeiden tai niiden lohkovalintojen osallistumismaksujen korvaaminen:

Salpausselän Kennelpiiri korvaa osallistumismaksuja enintään 500 €/laji. Jos osallistuvien koirien yhteenlaskettu korvaussumma ylittää korvauskaton, saadaan koiraa kohti korvattava summa jakamalla korvauskaton summa osallistuvien koirien määrällä. Koirakohtainen korvaussumma on enintään kokeen osallistumismaksu.

Joukkuekilpailuihin osallistumista ei tueta.

Osallistuja maksaa ensin itse osallistumismaksun ja hakee sen jälkeen avustusta Kennelpiiriltä. Hakemus tehdään kennelpiirin laatimalla lomakkeella. (hakemuslomake - pdf)

Muu koetoiminnan avustaminen:

Mikäli Kennelliiton virallisten kilpailulajien piirinmestaruuskokeissa osallistumismaksut eivät riitä kattamaan kokeen kuluja, tuetaan kokeita yhden päivän kokeessa 15 €/ koira, jolla on oikeus kilpailla piirinmestaruustittelistä ja vastaavasti 20 €/koira 2 päivän kokeissa. Minimi avustussumma piirinmestaruuskokeessa on 150 €/koe ja maksimi 550 €/koe.

SM-kisojen lohkovalintoja ja SM-kisoja tuetaan enintään 750 €/koe paitsi kotimaisten rotujen lohkovalintoja ja SM-kokeita, joissa noudatetaan Kennelliiton vahvistamia järjestämissääntöjä.

Kennelpiirin hallituksella on kokeen järjestäjän esittämästä erityisestä syystä oikeus korottaa korvaussummaa.

Mikäli kokeet järjestetään vuorovuosin useamman Kennelpiirin yhteisinä kokeina, korvataan Salpausselän Kennelpiirin järjestysvuorolla järjestettävät kokeet tämän päätöksen mukaisesti.

Koetoiminnan avustussummien tasokorotuksista päättää kennelpiirin hallitus.