Seuraava hallituksen kokous järjestetään 15.8.2022

Seuraava hallituksen kokous järjestetään 15.8.2022.

Kokouksessa käsiteltävät asiat toimitettava sihteerille 4.8.2022 mennessä.