Seuraava hallituksen kokous järjestetään 12.12.2022

Seuraava hallituksen kokous pidetään 12.12.2022. 

Kokouksessa käsiteltäväksi haluttavat asiat toimitettava sihteerille viimeistään 2.12.2022.