Metsähallituksen lupa valtion maiden käytöstä

Metsähallitus on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirille keskitetyn luvan tietyille alueille valtion maiden käytöstä koirakokeita varten. 

Jäsenyhdistyksiä pyydetään tutustumaan lupaehtoihin. Jokainen lupaa koirakokeisiin käyttävä jäsenyhdistys on velvollinen ilmoittamaan kennelpiiriin (kennelpiiri@gmail.com) yhden (1) viikon kuluessa kokeen järjestämisestä seuraavat tiedot:

  • kokeen järjestäjä ja koelaji
  • kokeeseen osallistuneiden koirien määrä
  • alue, jolla lupaa on käytetty

​Linkki: Metsähallituksen lupapäätös 28.6.2019