Metsähallituksen lupa valtion maiden käytöstä

Metsähallitus on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirille ja sen jäsenyhdistyksille luvan järjestää koirakokeita ja -kilpailuja ajalla 20.8.2018-28.2.2019 lupapäätöksessä mainituilla alueilla.

Edellytyksenä luvan käytölle on, että kokeen järjestäjä toimittaa 2 viikon kuluessa kokeesta tiedot kokeeseen osallistuneiden koirien määrästä ja koelajista piirin sihteerille: kennelpiiri@gmail.com. Mikäli kokeiden järjestäjät eivät noudata tätä ehtoa, kennelpiiri ei jatkossa hae enää keskitettyä lupaa.