Lupapäätös valtion maiden käytöstä koirakoetoimintaan 20.8.2022–28.2.2023

Metsähallitus myöntää Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri ry:lle ja sen jäsenyhdistyksille luvan järjestää koirakokeita ja -kilpailuja 20.8.2021–28.2.2022 välisenä aikana.
Huom. MeJä -kokeet myös 1.3.–19.8.2022 välisenä aikana lupapäätöksen ehdot ja koirien pitoa koskevat säädökset huomioiden.

Luvansaajan tulee toimittaa Metsähallitukselle yhteenveto luvan mukaisilla alueilla järjestetyistä kokeista .

Jäsenyhdistysten tulee jokaisesta koirakokeesta- ja kilpailusta toimittaa Kennelpiirin sihteerille viipymättä seuraavat tiedot:

- Sähköpostin otsikko: ilmoitus valtion maiden käytöstä

- Mikä koe/kilpailu on ollut kyseessä

- Osallistuneiden koirien lukumäärä

- Alue missä koirakoe- kilpailu on järjestetty.

Tiedot lähetetään ppkennelpiiri@outlook.com

LUPAPÄÄTÖS