Kennelliiton jäsenyhdistysten tulee vuosittain toimittaa toimintailmoitus kennelpiiriinsä 31.3. mennessä

Toimintailmoitus tulee tehdä 31.3.2021 mennessä Omakoiran kautta (edellisen vuoden jäsenmäärä ja luottamustehtävien sekä yhteystietojen ajantasaisuuden tarkistaminen.

Jos toimintailmoituksen tekemisessä on ongelmia, voitte olla yhteydessä sihteeriin ppkennelpiiri@outlook.com.