Karhunhaukutuslupa

Suomen riistakeskus on päättänyt myöntää luvan karhun metsästyksessä käytettävien koirien kouluttamiseen ja kokeiden
järjestämiseen 20.8. - 31.10.2020 Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin alueelle

HUOM!

Päätös on pidettävä mukana luvassa tarkoitetussa toiminnassa

Jokaisesta koulutus- ja koetapahtuman alkamisesta ja päättymisestä sekä tapahtuma-alueesta on etukäteen ilmoitettava sähköpostilla Oulun
poliisilaitokselle (pyyntiinlahtoilmoitukset.oulu@poliisi.fi).

Jos alue on valtion maata ilmoitus tulee tehdä myös Metsähallituksen erätarkastajille.

Kuusamon, Pudasjärvien ja Taivalkosken kuntien alueella ilmoitus tehdään osoitteeseen jani.suua@metsa.fi, muualla
Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin alueella ilmoitus tehdää ositteeseen markus.aho@metsa.fi
Jos alueen kuntaan kuuluu rajavyöhykettä, niin ilmoitus tulee tehdä myös Kainuun rajavartiostolle (joke.kr@raja.fi).

LUPA LIITE LUPAAN