Huomioitavaa kokeiden ja kurssien anomisessa, kokeiden lyhennetty anomisaika ja uudet päivämäärät!

Kennelliitto on päivittänyt ohjeistustaan kokeiden ja kurssien anomisajoista.

Erityistä huomioitavaa, että 31.12.2022 mennessä tulee anoa kaikki kokeet ajalta 1.5. – 19.8.2023.

Lisäksi Kennelpiireillä on anomisajoista poiketen mahdollisuus myöntää alueelleen kokeita aikaisintaan kuusi (6) viikkoa ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen koepäivää. 

--> Anomus tulee syöttää Omakoiraan ja sen jälkeen ilmoittaa sähköpostitse anotusta kokeesta sihteerille, sihteeri kuittaa kokeen järjestäjälle onko anomus hyväksytty vai hyvältty.

Kokeiden järjestäjälle tietoa.