Aluekouluttajan tehtävä avoinna

Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirissä on avoinna aluekouluttajan tehtävä. Lisätietoa aluekouluttajan tehtävistä löytyy kennelpiirin aluekouluttajan toimiohjeesta. Tehtävästä kiinnostuneita pyydetään lähettämään vapaamuotoinen, kirjallinen anomus kennelpiiriin (kennelpiiri@gmail.com) 25.1.2019 mennessä.