Kennelpiirin keskitetyt luvat

Metsähallitus on anomuksesta myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin jäsenyhdistyksille luvan käyttää lupaehdoissa mainittuja valtion maita hirvenhaukku-, linnunhaukku-, ajo-, kanakoira-, noutajien metsästys- ja metsästyskoirien jäljestämiskokeita varten 20.8.2017-28.2.2018. Lupapäätös 2.6.2017

Jäsenyhdistykset ovat velvollisia tutustumaan luvassa mainittuihin lupaehtoihin. Jos koe järjestetään valtion mailla ko. lupaa käyttäen, on kokeen järjestäjä velvollinen ilmoittamaan tiedot kokeesta (koepaikka, koetyyppi ja osallistujamäärä) 2 viikon kuluessa kokeesta kennelpiiriin.