Näyttelyiden järjestäjälle

Näyttelyiden anominen

Yhdistys anoo näyttelyn Kennelliiton Omakoira-palvelussa sen alueen kennelpiiriltä, jossa näyttely aiotaan järjestää.

  • Kansainväliset ja kaikkien rotujen näyttelyt anotaan Omakoirassa kaksi (2) vuotta ennen näyttelyn järjestämisvuotta. Näyttelyanomuksen tulee olla tallennettuna Omakoiraan viimeistään 30.11.
  • Ryhmä- ja erikoisnäyttelyt anotaan Omakoirassa 15 kk ennen näyttelyn järjestämisvuotta. Näyttelyanomuksen tulee olla tallennettuna Omakoirassa viimeistään 30.9.

Kennelpiiri käsittelee näyttelyanomukset 1 kk kuluessa määräajan päättymisestä ja siirtää puoltamansa näyttelyt Kennelliittoon hyväksyttäväksi. Näyttelyn anojalle tulee automaattisesti Omakoirasta tieto näyttelyanomuksen eri vaiheissa tehdyistä päätöksistä.

Kehätoimitsijat

Näyttelyohjaajat ylläpitävät listausta kennelpiirin alueen kehätoimitsijoista ja uusin lista on saatavilla heiltä: Tiina Huttula huttulatiina@gmail.com tai Johanna Karppinen johanna.karppinen@dnainternet.net

Koiranäyttelyn piiriveron suoritus

Kansainvälisistä kaikkien rotujen-, kansallisista kaikkien rotujen- ja ryhmänäyttelyistä suoritetaan kennelpiirille 15 % piirivero näyttelyyn ilmoitettujen koirien ilmoittautumismaksuista. Piiriveron ulkopuolelle jäävät pentuluokkien ilmoittautumismaksut. Rahastonhoitaja toimittaa näyttelytoimikunnille ohjeistuksen piiriveron maksamisesta.