Ylituomarikoulutukseen hakeutuminen

Ylituomarikoulutukseen hakeutuminen tapahtuu jäsenyhdistyksen esityksestä. Jäsenyhdistys toimittaa kennelpiirin hallituksen käsiteltäväksi vapaamuotoisen hakemuksen viimeistään 2 kk ennen kurssin alkua. Hakemuksessa tulee olla esitettynä seuraavat asiat:

  • yhdistyksen puolto ko. henkilön ylituomarikoulutukselle
  • koulutukseen hakevan henkilön kennel-CV eli kooste hakijan toiminnasta koiraharrastusten parissa
  • koulutukseen hakevan henkilön syntymäaika, yhteystiedot ja Kennelliiton jäsennumero

Lisäksi hakemuksessa tulee perustellusti esittää, kuinka hakija täyttää lajikohtaisen ylituomarikoulutuksen edellytykset. Kennelpiirin hallitus käsittelee anomuksen ja voi halutessaan pyytää kokelasta esittäytymään hallituksen edustajille. Mikäli hallitus puoltaa hakemusta, hakijalle toimitetaan ns. sininen ylituomarikoulutuskortti, johon kennelpiirin puolto on kirjattu.