Yhteystiedot

Lähetä kennelpiirille tarkoitettu posti sihteerin osoitteeseen:
Joensuuntie 1936, 83950 Ahmovaara

Kennelpiirin nettisivuja päivittää:

Mika Juntunen, email: sihteeri.pkkennelpiiri@gmail.com

Kokeiden pöytäkirjat lähetetään kunkin koemuodon koepöytäkirjantarkastajalle.

Kehätoimitsijakortit kirjoittaa näyttelyohjaaja, tokon kortit tokoyhdyshenkilö, muut sihteeriltä.