Hallituksen kokoukset vuonna 2020

Pohjois-Hämeen Kennelpiirin hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.

Hallitus kokoontuu vuonna 2020 seuraavasti:

04.02.2020

09.03.2020 Vuosikokous

Hallituksen kokouksissa käsiteltävä materiaali tulee olla sihteerillä vähintään viikkoa ennen kokousta.
Myöhemmin toimitetut asiat/materiaalit siirtyvät seuraavan kokouksen asialistalle. 

Kaikki pätevöinnit tms. tulee kiertää hallitukselle oman lajiryhmän jaoston vetäjän / yhteyshenkilön kautta.