Hallituksen kokoukset vuonna 2018

Pohjois-Hämeen Kennelpiirin hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.

Hallitus kokoontuu vuonna 2018 seuraavasti:

14.5.2018

11.6.2018

13.8.2018

10.9.2018

8.10.2018

12.11.2018

Hallituksen kokouksissa käsiteltävä materiaali tulee olla sihteerillä vähintään viikkoa ennen kokousta.
Myöhemmin toimitetut asiat/materiaalit siirtyvät seuraavan kokouksen asialistalle. 

Kaikki pätevöinnit tms. tulee kiertää hallitukselle oman lajiryhmän jaoston vetäjän / yhteyshenkilön kautta.