Kalustolainauksen ohjeet ja vuokrahinnastot

Pohjois-Hämeen Kennelpiirin jäsenyhdistyksillä on mahdollisuus vuosittain lunastaa kalustovaraston käyttöoikeus.
 

Yleistä       Kaluston lainaus/vuokraus    Vuokraus hinnasto
 

Yleistä

Käyttöoikeuden lunastaminen oikeuttaa lainattavan kaluston käyttämiseen korvauksetta yhden kalenterivuoden, Piirin alueella järjestettäviin tapahtumiin. 

 • Kalustolainauksesta Piirin alueen ulkopuolelle tulee aina sopia erikseen!

Käyttöoikeuden lunastavat sitoutuvat noudattamaan kalustolainauksesta annettuja ohjeita sekä sääntöjä

Maksu tulee suorittaa Kennelpiirin tilille oheisen linkin maksulomakkeella:

Kalustovuokran maksulomake 2020

Kennelpiirin hallitus vahvistaa vuosittain käyttöoikeuden hinnan
( vuonna 2020 100 euroa)

Maksuissa käytettävä seuraavia viitteitä:

 • Vuosimaksu 8112
 • Kertavuokraus 9247

Käyttöoikeuden lunastamisesta muodostunut tulo käytetään kalustovaraston ylläpitämiseen sekä kaluston uudistamiseen

Jäsenyhdistyksiin jotka eivät ole oikeutta lunastaneet, sekä ulkopuolisiin vuokraajiin, sovelletaan oheista vuokraushinnastoa

 • Tarvikevuokra on suoritettava Kennelpiirin tilille kahden viikon kuluessa tapahtumasta, jossa tarvikkeita on käytetty

Oletus laina/vuokra-aika on ns. pitkä viikonloppu (Perjantai – Maanantai)

 •  Pidemmistä laina/vuokra-ajoista tulee aina sopia erikseen piirin sihteerin tai puheenjohtajan kanssa

Kennelpiirin hallitus voi perustelluin syin poiketa yksittäistapauksissa edellä mainituista ohjeista.
Kennelpiirin organisoimat tapahtumat (KV-näyttelyt, Koiranpäivä tapahtumat tms.) ovat em. ohjeistuksen ulkopuolella ja niiden kalustotarpeet käsitellään aina tapauskohtaisesti.

 

Kaluston lainaus/vuokraus

Kalustovaraus tulee tehdä vähintään kuukautta ennen tapahtumaa Kennelpiirin sihteerille

Varausviestissä tulee ilmetä:

 • Varauksen tekevä yhdistys sekä tapahtuman laatu ja paikka
 • Varauksesta sekä lainakalustosta vastaava henkilö
 • Laina-aika
 • Kalustolista mitä lainataan
 • Isompien tapahtumien ollessa kyseessä (koko varasto), varaukset tulee tehdä neljä (4) kuukautta ennen tapahtumaa
   

Etusija kalustolainauksessa on varaston käyttöoikeuden lunastaneilla jäsenyhdistyksillä sekä Piirin alueella toimivilla muilla Kennelliiton alaisilla kennelyhdistyksillä​

Yhdistykset jotka ovat lunastaneet Piirin varaston käyttöoikeuden, noutavat ja palauttavat itsenäisesti lainakaluston.

 • Lainaaja/vuokraaja sitoutuu palauttamaan kaluston sellaisessa kunnossa (puhtaana, kuivana ja ehjänä), että se ilman huoltoa on seuraavan varaajan käytettävissä.
 • Rikkoutuneesta kalustosta tulee välittömästi tiedottaa yhdistyksen sihteerille tai puheenjohtajalle
 • Rikkoutuneet tarvikkeet (uusi/korjaus) laskutetaan oheisen hinnaston mukaan
  • Tarkista lainaamaasi kalusto aina heti käytön alkaessa ja tiedota mahdollisista rikkinäisistä tarvikkeista heti, muuten lainaaja itse joutuu korvausvastuuseen
 • Kalusto tulee varastossa palauttaa omille paikoilleen!
  • Mikäli varastoa joudutaan siivoamaan palautuksen jälkeen / kalustoa korjaamaan, tulee siitä tapauskohtaisesti määritettävä lasku kaluston lainanneelle yhdistykselle!
    (Esim. mikäli telttoja jätetään kuivumaan, tulee ne lainaajan/vuokraajan toimesta laittaa kuivumisen jälkeen paikoilleen.)

Ulkopuoliset lainaajat (ei lunastettua käyttöoikeutta), kaluston luovuttajan ja vastaanottajan kanssa on nouto/palautus sovittava vähintään kahta viikkoa ennen tapahtumaa.

 

 

Vuokraus hinnasto

 • Vuokrakaluston luovutus ja vastaanotto 20€
  • Vuokrakaluston hintaan aina tuleva kulu (nouto + palautus)
    
 • ”Kehätarvikepakkaus” 20€
  • Teltta, pöytä, 2 tuolia, trimmauspöytä, sijoituskyltit, kehäkoritarvikkeet (kori, termoskannut, viuhka jne.)
    
 • Trimmauspöytä 5€  (Korvaushinta 130€)
 • Kehäpöytä 5€          (Korvaushinta 40€)
 • Tuoli 2,5€                (Korvaushinta 30€)
 • Pop-up teltta 10€     (korvaushinta 400€)
 • Näyttelyteltta, putkirunko 5€        (Korvaushinta 150€)
 • Toriteltta 15€           (Korvaushinta 750€)
 • Rallytoko - kyltit 5€ (Korvaushinta tapauskohtaisesti)
 • Tokopakki + hyppyeste 10€      (Korvaushinta tapauskohtaisesti)
   
 • Työtunti, jos tarvikkeita joudutaan palautuksen jälkeen kunnostamaan tai huoltamaan 20€/h + kilometrit
   
 • Varaston siivous/järjestely huolimattoman palautuksen jälkeen 20€/h + kilometrit

 

Takaisin sivun alkuun