Tuomarikoulutus

 

Palkintotuomarikoulutus

SKL:n tuomarien koulutus-, pätevöinti- ja toimintaohjeen mukaiset vähimmäisvaatimukset ovat palkintotuomarikurssille pääsyn edellytys. Ajo-, linnun- ja hirvenhaukkukokeiden palkintotuomarikurssin organisaattoreina toimivat omat piirikouluttajat.

Mikäli oman lajisi palkintotuomarius tuntuu ajankohtaiselta, ota yhteyttä oman lajisi jaostoon/piirikouluttajaan.

Palkintotuomaripätevyyden myöntää kennelpiiri. Palkintotuomarikortin tulee sisältää tarvittavat tiedot sekä jäsenyhdistyksen tai rotujärjestön puollon kortin myöntämiselle.

Tuomaripätevyys edellyttää kulloinkin voimassa olevan käytännön mukaista jatkokouluttautumista sekä aktiivista osallistumista koetoimintaan.

Ylituomarikoulutus

Ylituomarikoulutukseen aikovien tulee hakea niin oman jäsenyhdistyksen kuin oman asuinpaikkansa kennelpiirin suositusta. Ylituomarikoulutukseen hakeutuva täyttää sinisen ylituomarikortin (saa pyydettäessä kennelpiirin sihteeriltä tai toimitilasta), johon suositukset kirjataan. (Ylituomarikoulutuksen 1-osan ilmoittautumisen yhteydessä lähetetään jo tuo sininen kortti kurssin järjestäjälle).

Kennelpiirille tulee osoittaa vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrotaan lyhyesti oma tausta ja em. asiat. Em. asiat tulee pystyä myös osoittamaan dokumentoidusti.

Kaikkien asiapapereiden eli hakemus sisältäen CV:n ja sinisen kortin puoltoineen tulee olla kennelpiirin jaostolla viimeistään kaksi kuukautta ennen kurssin alkua, joka esittää ylituomarikoulutukseen menevät kennelpiirin hallitukselle. Kennelpiirin hallitus voi halutessaan pyytää kokelasta esittäytymään hallituksen edustajille. Kennelpiirin hallitus pyytää myös ao. jaostolta puoltolausekkeen ylituomarikoulutuksen puollolle.

Ylituomarikoulutus sisältää kaksi osaa, yleisen osan (osa 1) sekä lajin erikoistumisosan (osa 2), osat tulee suorittaa tässä järjestyksessä.

Yleiset kennelpiirin suositukset ylituomarikoulutukseen hyväksymiseksi:
- koetoimitsija- ja palkintotuomari ym. pätevyydet lajin osalta tulee olla voimassa ja tulee pystyä osoittamaan toimintaansa em. tehtävissä useamman vuoden ajalta (koemäärä, kokeiden aika ja paikka)
- tulee olla useamman vuoden kokemus siitä lajista, mihin haluaa erikoistua (oma osallistumistausta lajiin, mahdolliset harrastuskoirat ja menestys, muu järjestämis - ja koetoiminta lajin puitteissa)
- tulee olla oman jäsenyhdistyksen suositus koulutukseen hakemiseksi
- mikäli oma toiminta on tapahtunut eri piirissä, kuin mistä haetaan suositusta, tulee olla suositusta myös niistä kokeista, yhdistyksistä tai piiristä, missä varsinainen toiminta on tapahtunut

Ylituomari pätevyyden myöntää aikanaan Suomen Kennelliitto.

Muut Kennelpiirin puoltoa vaativat koulutukset

Muissa koulutukseen pyrkimyksissä ( esim. kasvattajakurssit, toimitsijakurssit, tunnistusmerkintäkurssit) voidaan soveltuvien osin noudattaa ylituomarikoulutukseen pyrkimisen ohjeistusta.