Kokeet

Allaolevasta linkistä pääset selaamaan Pohjois-Hämeen Kennelpiirin alueella olevat kokeet. Vuoden 2012 alusta kaikki kokeet ovat Omakoirajärjestelmän kautta anottuja ja näkyvät tapahtumakalenterissa.

Omakoiran tiedoista löydät myös tarkemmat tiedot kokeista!
 

SKL OMAKOIRA- JÄRJESTELMÄÄN

 

Vinttikoirakokeiden kilpailukalenterin löydät tämän linkin takaa ja tulospalvelun tästä

*************************************************************************

 Kokokauden koe / MÄAJ

 

20.8.2017-28.2.2018 Pohjois- Hämeen Kennelpiiri ry.  Järj. Pohjois-Hämeen Kennelpiiri ry. Vast. ylituomarit Isto Rantanen ja Timo Fager. 35 euroa maksu käteisellä. Ilm. Ja lisätied. Timo Fager 0400- 832 062  timo.fager@kolumbus.fi. Ilm. viimeistään koetta edeltävänä päivänä. Tilaa koepaperit riittävän ajoissa. Huom. osallistumisoikeus järjestämisohjeen mukaan.

 

Kokokauden koe/Hirv-J

20.8.-31.12. Pohjois-Häme, järj. Mäntän Seudun Koirakerho. Ylit. Martti Mäki. Ilm. Martti Mäki, 050-5639501

 

Kokokauden koe/Karh

20.8.- 31.10. Pohjois-Häme, järj. Hämeen Pystykorvakerho, Mäntän Seudun Koirakerho. Ilm. puh. kokeen aloittamisesta jollekin ylit. Osm. 25€. Ylit. Pentti Lahtinen 0400-751182, Martti Mäki 050-5639501, Salminen Jari 0400-253114, Kontra Markku 040-8475215, Mäkelä Osmo 0400-234103, Tammilehto Ari 0400-297933, Salminen Timo 040-8406425, Virolainen Tuomo 040-5072191, Tuhkanen Pasi 0400-676552, Nyström Juuso 040-8683567, Heiska Jukka 040-5608722.

 

HIRV-koko kauden koe 20.8.2017-31.12.2017 Pohjois- Hämeen Kennelpiiri ry. 

Järj. Pohjois-Hämeen Kennelpiiri ry. Vastaanottavat ylituomarit: Osmo Mäkelä 0400 234103, Markku Kontra 040 8475215, Martti Mäki 050 5639501, Jari Salminen 0400 253114, Jouko Engelberg 0400 202445, Jukka Heiska040 5608722, Pentti Lahtinen 0400 751182, Timo Salminen 040 8406425, Ari Tammilehto 0400 297933, Pasi Tuhkanen 0400 676552 ja Tuomo Virolainen 040 5072191. Ilmoittautumiset vastaaottavalle ylituomarille viimeistään koetta edeltävänä päivänä klo 20 mennessä. Ilmoittautumismaksu 25 €.

 

LINT-koko kauden koe 20.8.2017-28.2.2018 Pohjois- Hämeen Kennelpiiri ry. 

Järj. Pohjois-Hämeen Kennelpiiri ry. Vastaanottavat ylituomarit: Osmo Mäkelä 0400 234103, Markku Kontra 040 8475215, Ilmari Välimaa 040 5293373, Jorma Mäkelä 050 5485328, Janne Pitkänen 040 5219564, Jouko Lepistö 0400 928765 ja Tomi Sieppi 040 7540859. Ilmoittautumiset vastaaottavalle ylituomarille viimeistään koetta edeltävänä päivänä klo 20 mennessä. Ilmoittautumismaksu 10 €.

 

****************************************************

KOEANOMUKSET
Käsitellään jokaisessa koemuodossa sovitulla tavalla joko jaoston keskuudessa, yhteyshenkilön kautta tai kirjataan suoraan Omakoiraan. Koeanomukset hyväksyy kennelpiirin hallitus allaolevan aikataulun mukaisesti:

Kokeet 01.01. - 30.04. ajalle 30.08. mennessä
Kokeet 01.05. - 31.07. 31.12. mennessä
Kokeet 01.08. - 31.12. 31.03. mennessä

KOIRIEN IRTIPITOLUVAT RIISTANHOITOPIIRILTÄ
Kennelpiiri anoo yhteisanomuksena tarvittavat koirien irtipitoluvat riistanhoitopiiriltä. Anomukset tulee olla kennelpiirin sihteerillä 31.3. mennessä. Irtipitolupaa tarvitsevista kokeista täytetään Riistanhoitopiirin lomake . Lomake sekä tarvittavat liitteet maastoista toimitetaan määräaikaan mennessä kennelpiirin sihteerille (sihteeri@phkennelpiiri.fi).

Irtipitoluvan alaisten kokeiden yhteydessä tulee noudattaa huolellisuutta ja tarkkuutta koepaikkojen suhteen ja mm. eläinten rauhoitussäännösten suhteen. Muutoksista irtipitoluvan alaisten kokeiden yhteydessä tulee aina ilmoittaa välittömästi kennelpiirin sihteerille.

"Ulkona oleva koira on pidettävä kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä maaliskuun 1 päivästä elokuun 19 päivään. Velvollisuudesta saadaan poiketa, kun muuta kuin ajavaa koiraa käytetään metsästykseen. Kiellosta saadaan poiketa myös, kun kanakoiraa tai muuta lintukoiraa koulutetaan rauhoitettuja riistaeläimiä niiden lisääntymisaikana häiritsemättä. (Metsästyslaki 51 §)

Koiran kouluttaminen, kokeiden järjestäminen ja irtipito muutenkin vaatii aina myös metsästysoikeuden haltijan tai maanomistajan luvan.

Hirvieläinten rauhoituksen estämättä saadaan hirvieläinten metsästykseen käytettävän koiran metsästyskokeita järjestää ja tällaista koiraa kouluttaa elokuun 20. päivästä joulukuun loppuun. Vastaavasti saadaan muuhun metsästykseen käytettävän koiran metsästyskokeita järjestää ja tällaista koiraa kouluttaa elokuun 20. päivästä helmikuun loppuun. Koirakokeen ja kouluttamisen tulee tapahtua siten, että rauhoitettuja riistaeläimiä ei vahingoiteta. (Metsästyslaki 52 §)

Suomen riistakeskus voi antaa luvan poiketa koiran kiinnipitovelvollisuudesta koirakokeen pitämiseksi tai koiran kouluttamiseksi. Koirakokeen ja kouluttamisen tulee tapahtua siten, että rauhoitettuja riistaeläimiä ei niiden lisääntymisaikana häiritä. Lupia on myönnetty esimerkiksi noutajien ja seisojien vesikokeisiin.

  • Hakulomakkeessa on taulukko, joka pyydetään täyttämään huolellisesti erityisesti vesikokeiden osalta ottaen huomioon vesilintujen lisääntymisaikaiset rajoitukset. Asia on ohjeistettu hakulomakkeessa. Lisäksi hakijalta pyydetään tietoa liittyen hakemusalueen mahdollisesta sijoittumisesta Natura 2000 – verkostoon kuuluvalle alueelle. Suomen riistakeskus ei pääsääntöisesti myönnä koe- tai koulutuslupaa tällaiselle alueelle, jos kyseessä on erityinen linnustonsuojelualue.
  • Lupaan asetettavalla ehdolla ei myöskään sallita sellaista koulutusta tai koemuotoa, jossa toiminnan tarkoituksena on rauhoitettujen riistaeläinten tai muiden rauhoitettujen eläinten etsiminen, paikallistaminen, haukuttaminen tai ajo tai muu edellisiin verrattava häirintä. Tämä koskee ajanjaksoa 1.3. – 19.8. lukuun ottamatta pohjoisimpia kuntia (Enontekiö, Inari ja Utsjoki), joiden alueella riekon ja kiirunan pyynti on sallittua maaliskuun loppuun asti.

 

KOKEIDEN SIIRROT JA PERUUTUKSET
Mikäli koe joudutaan perumaan tai siirtämään, vastaava koetoimitsija on yhteydessä kyseisen lajin jaostoon/yhteyshenkilöön ja saa sitä kautta tarvittavat ohjeet. Varsinainen siirto/peruminen tehdään Omakoirassa kokeen tietoihin. Mikäli asian kanssa on ongelmia, ota yhteyttä sihteeriin. 

KOKEIDEN YLITUOMARIT
Kullakin ylituomarilla tulee olla SKL:n ja koemuodon rotujärjestön jäsenmaksu maksettu. Ylituomarien tulee käyttää koepöytäkirjassa nimenselvennyksen yhteydessä ylituomarinumeroaan.

Kennelpiirin hallitus hyväksyy kokeet niihin nimetyille ylituomareille.