Vinttikoirien yhteyshenkilö

Vinttikoiratoiminnan yhteyshenkilönä toimii 2019:
 

Miska-Alexander Argillander
Puh. 050 5446277
m_argillander@hotmail.com

Yhteyshenkilön saa kiinni myös WhatsUpilla - also in english!

 

C.I.C POHJ KVA-M BALT KVA-M FI KVA-M FI KVA-R FI MVA SE KVA-M DK KVA-M NO KVA-M EE KVA-M LV KVA-M LT KVA-M SI MVA DK MVA LV MVA TWIN CUP-15 CVM-16 EMM-16 PMM-18 SMM-18 SRM-18 JK-18 PHKPM-18
TARUMETSÄN KIPINÖITÄ TUULEEN "Bambi"
Italianvinttikoira narttu s. 28.9.2013
Om. Annika Uuttu

 

Unkarinvinttikoirat:Vasemmalla FI KV-R FI KV-M Zivatar Euros
Oikealla FI KVA-M FI KVA-R EMM-18 OLAJOS-RÉTI GYÕZÕS ZSÁNER

Om. Saara Kauppinen

 

Tapahtumia vuonna 2019:

Kaupin kevätkisa sekä Pohjois-Hämeen Kennelpiirin Mestaruus ja Keski-Suomen Kennelpiirin Mestaruus.

 • Koepäivä: 19.05.2019 (VIR).
 • Koemuoto: VIR - Vinttikoirien ratakoe.
 • Kilpailun luonne: Sijoitus- ja erikoiskilpailu.
 • Erityistiedot: Koepaikalla oltava viimeistään klo 11:00.
 • Erikoiskilpailu: Omat lähdöt niille koirille, jotka eivät ole saavuttaneet käyttövalioaikaa, koiralla on oltava vähintään yksi tulos ilmoittautuessa.
 • Sijoituskilpailu: 280, 350, 480 ja 680 m. Omat 280 m sijoituslähdöt veteraaneille.
 • Kennelpiirien mestaruudet: pienet rodut 350m, isot rodut 480 m.

Koetoimikunta voi järjestelyjen niin vaatiessa rajoittaa koiran osallistumista useampaan kilpailuluokkaan.
Sekä hyväksytyt sääntömuutokset koskien ylikorkeita whippetejä ja Italiaanoja.

 
Jyväs-Coursing 2019

 • Koepäivät: 08.06.2019 - 09.06.2019 (VIC)
                     08.06.2019 (VIC-R)
 • Koemuoto: VIC & VIC-R - Vinttikoirien & näöllään ajavien maastokoe.
 • Kilpailun luonne: Avoin kilpailu.
 • Erityistiedot: Keski-Suomen Kennelpiiirin mestaruus sekä Pohjois-Hämeen kennelpiirin mestaruuskilpailu.
 • Kaikki rodut juoksevat ensin alkuerän, jonka jälkeen on kaikkien rotujen finaalit.
 • La: RH, AF, BA, IT, WH, PP, PK, CI, FA, IB.
 • Su: muut rodut
 • Italianvinttikoirien ja whippettien osallistumisoikeus KV-kokeeseen: Voidakseen osallistua KV-kokeeseen kaikki koirat on uusintamitattava, aikaisintaan ennen sen kauden alkua, kun koira on jo täyttänyt kaksi (2) vuotta.
 • Kansallinen maastojuoksukoe ylikorkeille IT ja WH, sekä roduille, joilla ei ole osallistumisoikeutta KV-kokeeseen. Kansallisissa luokissa noudatetaan kansallisia koesääntöjä.
 • VIC-R koe: Noudatetaan näöllään ajavien koirien maastokokeen sääntöjä.

Tietoa muista kokeista, säännöistä ja ohjeista löydät Suomen Vinttikoiraliiton sivuilta. Hyväksytyt kokeet löytyvät Vinttikoiraliiton kilpailukalenterista.

Suunniteltu määrärahaa vuodelle 2019:

 • ​​​piirinmestaruuskilpailujen järjestämisavustus järjestävälle yhdistykselle

 • SM-kisojen mahdollinen osallistumisavustus koirakoille

 • Arvokisoihin osallistuville mahdollinen matka-avustus

 • Järjestämisavustusta mittaustilaisuuksiin, toimihenkilökoulutuksiin ja tuomarikoulutukseen

Kaikista em. mainituista tulee lähettää vapaamuotoinen hakemus, josta selviää aika, paikka, osallistuja ja mistä avustusta haetaan. Ilman anomuksia ei kuluja automaattisesti makseta.
Huom. Määrärahojen osalta osallistumisavustukset sekä mahdolliset matka-avustukset maksetaan keskitetysti koirakon edustamalle yhdistykselle yhdistyksen tekemän maksatusesityksen pohjalta.

Kennelpiirin alueella toimii yksi merkittävistä vinttikoiraradoista, jota hallinnoi Pirkanmaan Vinttikoirakerho ry  ja alueen vinttikoiratoiminta on hyvin virkeää. Toiminnasta kannattaa kysellä yhteyshenkilöltä tai paikallisen yhdistyksen toimijoilta.

Vinttikoirien piirinmestaruussäännöt / hyväksytty 13.2.2019

Palkitut vuodelta 2018

Pirkanmaan vinttikoirakerhon palkitsemat vuonna 2018