Koepöytäkirjojen tarkastajat

Kokeen järjestävä yhdistys lähettää tarkastetut ja ylituomarin allekirjoittamat koepöytäkirjat viikon kuluessa kokeen päättymisestä koepöytäkirjan tarkastajalle. Koirakohtaiset asiapaperit lähetetään koepöytäkirjan mukana.

Jos koe siirretään tai perutaan, tulee siitä ilmoittaa välittömästi sihteerille sähköpostitse lapinkennelpiiri   @  gmail.com.

Mikäli kokeeseen osallistuu useampaan rotujärjestöön kuuluvia koiria, tulee jokaisen rotujärjestön saada jäljennös koepöytäkirjasta ja koirakohtaisista asiapapereista.

Rotujärjestöille ei tarvitse laittaa kopiota, jos kyseeessä on Mejä-, Toko- tai agilitykoe (kaikille roduille avoimet lajit). 

Koepöytäkirjan tarkastaja lähettää tarkastetut koeasiakirjat kahden viikon kuluessa osoitteella: Suomen Kennelliitto - Showlink, PL 20, 79101 Leppävirta

AJOK ja DRAJ Taisto Martimo Saarentie 1, 95230 Maksniemi
BEAJ Markku Mattila Matinlassintie 15, 94700 Kemi
KEAJ Hannu Kähkönen Nelostie 3734, 95355 Koivu
HIRV ja KARH Marja-Helena Ilvonen Rasinkankaantie 91, 43220 Mahlu
KAKE, KAME, KATU Janne Koskela Leimaajankuja 16, 96460 Rovaniemi
KAER Juha Loukusa Juolukkatie 14, 99130 Sirkka
LINT Kari-Pekka Raappana Saumaajankatu 7, 95450 Tornio
Luola- ja mäyräkoirat Kari Airiainen Tengeliöntie 671, 95630 Kuivakangas
MEJÄ ja spanielit Nina Janné Karsikkotie 8 B 7, 96190 Rovaniemi
Noutajat Tanja Kortesalmi Heinivaarantie 13, 97670 Kivitaipale
Rekikoirien kokeet Ritva Hannuniemi-Pulska Sallantie 140, 98850 Kuosku
VEPE Tanja Pakarinen  Tepontie 10, 94830 Kemi