Toimitsija- ja palkintotuomarikortit

Korttien anominen

Kehätoimitsijat

Kurssin jälkeen suoritetaan viisi harjoittelukertaa ja kehätoimitsijakurssin todistus / anomus kehätoimitsijaksi pätevöimistä varten lähetetään asianmukaisesti täytettynä näyttelyohjaaja

Eila Metsävainio, Tervolantie 1641B, 95365 Maula.

Koetoimitsijat

Kurssien jälkeen todistus koulutuksen suorittamisesta / koetoimitsijapätevyysanomus lähetetään asianmukaisesti täytettynä

Lapin Kennelpiiri ry, Eila Metsävainio, Tervolantie 1641B, 95365 Maula.

Lajiliittojen alaiset korttihakemukset lajiliitolle.

Palkintotuomarit

Kurssin jälkeen suoritetaan vaadittavat harjoittelut ja todistus / palkintotuomaripätevyysanomus lähetetään asianmukaisesti täytettynä

Lapin Kennelpiiri ry, Eila Metsävainio, Tervolantie 1641B, 95365 Maula.

Korttien uusiminen

Kehätoimitsijat

Kehätoimitsijakortti on määräaikainen ja se uusitaan Kennelpiirin toimesta. Kehätoimitsijan on toimittava tehtävässä joka vuosi vähintään yhdessä näyttelyssä tai järjestetyssä koulutustilaisuudessa säilyttääkseen pätevyytensä. Ellei kehätoimitsijan toiminnasta jonakin vuotena tule ilmoitusta Kennelpiirille ( Eila Metsävainio ), poistetaan hänet listalta seuraavan vuoden alussa.
Näyttelyiden järjestäjien on ilmoitettava näyttelyssä työskennelleet kehätoimitsijat Eila Metsävainiolle välittömästi näyttelyn jälkeen.
Kehätoimitsijoiden pätevöimisohje.

Koetoimitsijat

Koetoimitsijakortti on määräaikainen ja on voimassa viisi vuotta. Yhdistys esittää uusimista Lapin Kennelpiirille (Eila Metsävainio). Esityksessä tulee olla henkilön yhteystiedot sekä Kennelliiton jäsennumero ja mukana vanheneva kortti. Kortti uusitaan vain, mikäli henkilöllä on kortissa merkintä toiminnasta vähintään joka toinen vuosi. Tyhjiä kortteja ei uusita. Myös Kennelliiton jäsenyys tulee olla voimassa( jäsennumero).

Lajiliittojen alaiset uusintapyynnöt lajiliitolle.

Palkintotuomarit

Kortti uusitaan vain, jos alkuperäinen kortti on tuhoutunut tai muutoin käyttökelvoton. Kortin täyttyessä pyydetään Kennelpiiriltä (Eila Metsävainio) lisälehti, joka liitetään korttiin.