Tietoa piiristä

Kennelpiiri hyväksyy yhditysten anomat kokeet ja kurssit, antaa puoltonsa KV-, SM- ja lohkokokeille sekä näyttelyille.

Lapin Kennelpiirin näyttelykiintiö on seitsemän ryhmänäyttelyä ja kaksi kaikkien rotujen näyttelyä ( Nord ja KV). Erikoisnäyttelyitä voi anoa vapaasti, ne eivät kuulu kiintiöön.
Kennelpiirin jäsenyhdistykset voivat anoa SKL:n määräaikaisilmoituksissa annettujen määräaikojen puitteissa eri lajien kokeita.

Muiden kennelpiirien jäsenyhdistykset voivat anoa kokeita yhdessä Lapin Kennelpiirin jäsenyhdistyksen kanssa, jolloin paikallinen yhdistys huolehtii yhteydestä paliskuntiin.
Irtipitolupaa tarvitsevat kokeet on anottava poiketen SKL:n määräajoista aina maaliskuun loppuun mennessä, vaikka koe ajoittuukin seuraavan vuoden maaliskuulle.
Irtipitolupaa tarvitsevien kokeiden anojat toimittavat heti kokeen hyväksymisen jälkeen kennelpiirille kartan koealueesta irtipitoluvan anomista varten. Alla lista irtipitoluvan tarvitsevista kokeista.

Palveluskoirat
- viestikoe

Kanakoirat
- vesi- ja jälkityökoe
- metsäkoe, kenttäkoe
- tunturikokeet (Enontekiö, Inari, Utsjoki) lupa ajalle 1.4.-19.8.
- kanakoirien erikoiskokeet

Muut lintukoirat
- noutajien taipumuskoe
- noutajien metsästyskoe
- spanieleiden taipumuskoe

Vesiriista- ja muut vesikokeet
- terrierien ja mäyräkoirien vesiriistakoe
- vesipelastuskoe