Kokeet

Kokeiden siirrosta tai peruuttamisesta on ilmoitettava välittömästi sihteerille sähköpostitse lapinkennelpiiri  @ gmail.com. Sihteeri tekee muutokset tapahtumakalenteriin.

Koelistoissa ei näy PM kokeiden merkintää.
Lapin Kennelpiirin PM kokeet löytyvät tästä linkistä .
Koetta anottaessa tulee piirimestaruus valita valintaruudusta, josta useimmat valitsevat kohdan yleinen.

Metsästyslain 52 §:n 3 momentin mukainen lupa koirien kouluttamiseen karhutyöskentelyyn ja karhunhaukkutaipumuskokeiden järjestämiseksi.

 

KOEKAUDEN KESTÄVIEN KOKEIDEN JÄRJESTÄMISOHJE 2018

YLEISOHJE KAIKILLE
Kokeen järjestäjänä toimii ja koejärjestelyistä vastaa Lapin Kennelpiiri.
Koira tulee ilmoittaa kokeeseen Lapin kennelpiirin nimeämälle kokeen vastaanottavalle lähimmälle ylituomarille viimeistään koepäivää edeltävänä iltana puhelimitse. Ylituomari antaa/lähettää koiranomistajalle koemateriaalin ja ylituomarin puhuttelun kirjallisena ja varmistaa, että koemaksu on suoritettu, samalla tarkistaa palkintotuomariryhmän arvostelukelpoisuuden ja hyväksyy palkintotuomariryhmän.
Maksukuitti on esitettävä ylituomarille kokeen purkutilaisuudessa. Samoin on esitettävä koiran rekisteri-, rokotus- ja tunnistusmerkintätodistus. Ylituomarin vaatiessa koira on tuotava kokeen purkutilaisuuteen. Koe on suoritettava Lapin kennelpiirin alueella (ainakin aloitettava).
Jokainen koesuoritus on erillinen koe, josta täytetään koirakohtainen pöytäkirja ja koepöytäkirja. HUOM! Nimenselvennys jokaisen allekirjoituksen alle. Kokeen purkutilaisuus pidetään välittömästi, kuitenkin viikon kuluessa suorituksesta. Tulos on voimassa, kun ylituomari on vahvistanut allekirjoituksellaan pöytäkirjat.

Maksakaa käyttäen viitenumeroa! Kun kirjoitatte maksaessanne koiran nimen ettekä viitenumeroa, joutuu kirjanpitäjä jokaisen tällaisen kohdalla kysymään kolmelta koepöytäkirjoja vastaanottavalta erikseen mihin koelajiin tämä koira on osallistunut.

AJOK, BEAJ
Koe kestää koko koekauden 20.8. – helmikuun viimeinen päivä.
Koemaksu 20 € on maksettava Lapin Kennelpiirin tilille FI79 5640 3340 0101 55 viitteellä 10977. Maksukuitti on esitettävä ylituomarille kokeen purkutilaisuudessa. Purkutilaisuudessa on koiranomistajan esitettävä koiran rekisteri- ja rokotustodistukset ja ylituomarin niin vaatiessa on koira otettava purkutilaisuuteen mukaan.Ylituomarin tulee lähettää tarkistamansa ja vahvistamansa koepöytäkirja ja koirakohtainen pöytäkirja sekä maastokortit viimeistään viikon kuluessa osoitteeseen AJOK: Taisto Martimo, Saarentie 1, 95230 Maksniemi, BEAJ: Markku Mattila, Matinlassintie 15, 94700 Kemi.

Lapin Kennelpiirin vastaanottavat tuomarit: Hellman Sari 040 5933062 (Kemi), Honkala Seppo 040 537 1860 (Rovaniemi), Kalkkinen Kari 0400 395086 (Rovaniemi), Kantola Kauko 0400 199733 (Kemijärvi), Korhonen Leo 0400 393692 (Kemijärvi), Kvist Erkki 040 5108689 (Kemi), Laukkanen Juha 045 3480441 (Rovaniemi), Martimo Taisto 040 5394348 (Simo), Mattila Markku 0400 766063 (Kemi), Nietula Voitto 040 723 6847 ( Rovaniemi), Olsén Heimo 040 442 7921 ( Pello), Pannimaa Tomi 0453315392 (Tornio), Pekkala Tuula 0400398419 (Tornio), Pettinen Juha 0400 796292 (Tornio), Rantamaa Kyösti 0400 696323 (Tornio), Torvela Raimo 040 5024188 (Simo), Vihanta Heikki 040 7390390 (Rovaniemi).
Kokeeseen ilmoittaudutaan arvosteluoikeuden omaavalle ylituomarille puhelimitse, viimeistään koepäivää edeltävänä iltana klo 20:00 mennessä. Koeryhmällä on oltava 4 kpl voimassa olevia maastokortteja käytössä. Jos ilmoittautuminen tapahtuu niin myöhään, että kortteja ei ehdi postittaa tai noutoa järjestää niin koiran ohjaajan on ne hankittava omalla kustannuksellaan ennen kokeen alkua. Koe on suoritettava Lapin kennelpiirin alueella.

KEAJ
Koe kestää koko koekauden 20.8. – helmikuun viimeinen päivä.
Koemaksu 20 € on maksettava Lapin Kennelpiirin tilille FI79 5640 3340 0101 55 viitteellä 10980.Maksukuitti on esitettävä ylituomarille kokeen purkutilaisuudessa. Purkutilaisuudessa on koiranomistajan esitettävä koiran rekisteri- ja rokotustodistukset ja ylituomarin niin vaatiessa on koira otettava purkutilaisuuteen mukaan. Ylituomarin tulee lähettää tarkistamansa ja vahvistamansa koepöytäkirja ja koirakohtainen pöytäkirja sekä maastokortit viimeistään viikon kuluessa osoitteeseen Hannu Kähkönen, Nelostie 3734, 95355 Koivu.

Lapin kennelpiirin vastaanottavat ylituomarit :
Hellman Sari 040 5933062 (Kemi), Kaarlela Eino 0400 776701 (Tornio), Kähkönen Hannu 040 4104745 (Tervola), Laukkanen Juha 045 3480441 (Rovaniemi), Mattila Markku 0400766063 (Kemi).
Kokeeseen ilmoittaudutaan arvosteluoikeuden omaavalle ylituomarille puhelimitse, viimeistään koepäivää edeltävänä iltana klo. 20:00 mennessä. Koeryhmällä on oltava 2 kpl voimassa olevia maastokortteja käytössä. Jos ilmoittautuminen tapahtuu niin myöhään, että kortteja ei ehdi postittaa tai noutoa järjestää niin koiran ohjaajan on ne hankittava omalla kustannuksellaan ennen kokeen alkua. Koe on suoritettava Lapin kennelpiirin alueella.

HIRV
Koemaksu 20 € on maksettava ennen kokeen suorittamista Lapin Kennelpiirin tilille FI79 5640 3340 0101 55 viitteellä 17459.
Ylituomarin on lähetettävä tarkastamansa ja vahvistamansa pöytäkirjan kennelpiirin kappale, sekä maastokortit viikon kuluessa osoitteella Jani Juusola,Saarenpäänkatu 14 as 3, 95400 Tornio. Muut kappaleet ylituomari lähettää samoin viikon kuluessa osoitteella Marja Ilvonen, Rasinkankaantie 91, 43220 Mahlu.
Koira, joka on saavuttanut Suomen käyttövalion arvoon oikeuttavat tulokset, tai on saavuttanut kaksi (2) kertaa HIRV 1 tuloksen koekauden kestävästä hirvenhaukkukokeesta, ei voi enää osallistua koekauden kestävään hirvenhaukkukokeeseen.

Lapin Kennelpiirin HIRV koekauden kestäviä kokeita vastaanottavat ylituomarit:
Eskelinen Seppo 0400 331 279 (Keminmaa),  Hartikainen Kari 040 562 9953 ( Salla), Heikkinen Janne 040 779 6476 (Rovaniemi),  Huusko Pekka 040 736 9738 (Pello), Juopperi Tommi 0407612382 (Rovaniemi), Juusola Jani 040 556 3689 (Tornio), Kauppila Hannu 040 960 6731 (Tervola), Kupari Juha 0400 587 722 (Keminmaa) , Lohiniva Tommi 040 704 4695 (Ylitornio)Pakisjärvi Janne 0400 272 567 (Pello), Pitkänen Jyrki 040 833 5136 (Posio), Puominen Jukka 0400 178 417 (Ranua), Pätsi Tarmo 0440 253 590 (Posio), Törmänen Jukka 0400 174 959 (Sodankylä),  Ylitalo Markus 0400 867 669 (Rovaniemi).

LINT 
Koe kestää koko koekauden 20.8. – helmikuun viimeinen päivä.
Koemaksu 20 € on maksettava ennen kokeen suorittamista Lapin Kennelpiirin tilille FI79 5640 3340 0101 55 viitteellä 115500. 
Ylituomarin tulee lähettää tarkistamansa ja vahvistamansa koepöytäkirja ja koirakohtainen pöytäkirja sekä maastokortit viimeistään viikon kuluessa os. Kari-Pekka Raappana, Saumaajankatu 7, 95450 Tornio.

Lapin Kennelpiirin LINT koekauden kestäviä kokeita vastaanottavat ylituomarit:
Ahtinen Jarmo 040 830 8344 (Savukoski), Kotajärvi Ahti 040 869 8098 (Keminmaa), Mukkala Leila 0400 462 801 (Ranua), Myllymäki Päiviö 040 840 8120 (Rovaniemi), Niku-Paavo Eero 0400 894 936 (Rovaniemi), Pajari Mika 0400 517 869 (Ylitornio), Pöyliö Ari ( 040 596 1807), Raappana Kari-Pekka 0400 750 033 (Tornio), Tyystälä Kari 0400 791 961 (Simo), Virtanen Esa 0500 392 144 (Pello), Jortikka Reino 0400 186 566, Tuomikoski Ilkka 050 387 3162, Korhonen Hannu 040 341 5544 (Savukoski), Sarajärvi Kari 0400 296 113 ( Taivalkoski), Hämäläinen Hannu 0500 493 329 (Savukoski).

DRAJ 
Koe kestää koko koekauden 20.8. – helmikuun viimeinen päivä.
Ilmoittautuminen puhelimitse viimeistään (3) kolme päivää ennen varsinaista koepäivää.
Koemaksu 20 € on maksettava Lapin Kennelpiirin tilille FI79 5640 3340 0101 55 viitteellä 115225.
Ylituomarin tulee lähettää tarkistamansa ja vahvistamansa koepöytäkirja ja koirakohtainen pöytäkirja sekä maastokortit viimeistään viikon kuluessa os. Taisto Martimo, Saarentie 1, 95230 Maksniemi.

Lapin Kennelpiirin DRAJ  kokeita vastaanottavat ylituomarit:
Saari Antti 040 587 8043, Yrjänheikki Sami 0400 609 076.

Mikäli kokeen purkutilaisuudessa paljastuu jokin puutteellinen kohta esim. osanottomaksua ei ole suoritettu, koiran rekisteri-, rokotus-, tai tunnistusmerkintä todistukset puuttuvat, koiran koeteltu tulos mitätöidään välittömästi.
 

MÄAJ
Koe kestää koko koekauden 20.8. – helmikuun viimeinen päivä.
Koemaksu 20 € on maksettava Lapin Kennelpiirin tilille FI79 5640 3340 0101 55 viitteellä 11002 .Maksukuitti on esitettävä ylituomarille kokeen purkutilaisuudessa. Purkutilaisuudessa on koiranomistajan esitettävä koiran rekisteri- ja rokotustodistukset ja ylituomarin niin vaatiessa on koira otettava purkutilaisuuteen mukaan. Ilmoittautuminen vuorokautta ennen koetta.

Lapin kennelpiirin vastaanottava ylituomari : Kari Airiainen 050 491 2089 ( Ylitornio).