Suomenajokoirien PM aluekarsinta

Suomenajokoirien PM-aluekarsintasäännöt 

1.  Koirat valitaan piirinmestaruuskokeeseen järjestämällä ns. aluekarsinnat. Karsintoihin voi osallistua suomenajokoira, joka on saavuttanut näyttelyssä vähintään laatuarvostelun HYVÄ (H) viisitoista (15) kuukautta täytettyään ja ajokokeissa AVO 1 palkinnon (paljaalla maalla tai lumella), Koetulos on oltava virallisesti hyväksytty ja ajettuna ilmoittautumispäivään mennessä.

2.  Omistajan on oltava Suomen Kennelliiton tai Lapin kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Piirinmestaruudesta saa kilpailla jokainen ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) piirin alueella vakinaisesti asuva koiran omistaja riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta. Useamman omistajan koira kilpailee sen kennelpiirin mestaruudesta, jonne se on pääasiassa sijoitettu. Koira voi kilpailla vuosittain vain yhden kennelpiirin mestaruudesta.

3.  Koira kilpailee sillä aluekarsinta-alueella, missä on omistajan vakituinen asuinkunta. Jos koiralla on useampi omistaja, kilpailee koira sillä alueella missä koiran vakinainen sijainti on.
Jos jollakin alueella on sellaiset olosuhteet, että karsintakoetta ei voida pitää, arvotaan koirista jatkoon ne, jotka ovat olleet YT:n puhuttelussa. Koirat, jotka on ilmoitettu luopuneeksi ennen YT:n puhuttelua, eivät ole arvonnassa mukana. 

4.  Aluekarsintakokeet järjestetään yhden päivän kokeena (1 pv) syys-lokakuun aikana viimeistään viikkoa ennen PM-koetta, kaikilla alueilla samanaikaisesti. Mikäli karsintakokeisiin ilmoittautuu yhteensä 15 koiraa tai vähemmän ei karsintakokeita järjestetä, vaan kaikki karsintakokeisiin ilmoittautuneet pääsevät suoraan PM-kokeeseen.

5.  Kunkin aluekarsinta-alueen jäsenyhdistykset (seurat) sopivat keskenään vuorottelun, kuka aluekarsinnat järjestää. 

6.  Lapin Kennelpiiri jaetaan kolmeen (3) eri aluekarsinta-alueeseen seuraavasti:

Alue 1: Kemi, Keminmaa, Tervola, Simo ja Ranua.

Alue 2: Rovaniemi, Sodankylä, Posio, Kemijärvi, Salla, Savukoski, Pelkosenniemi, Inari, Utsjoki, Kittilä, Pello, Kolari, Muonio ja Enontekiö.

Alue 3: Tornio ja Ylitornio.

7. Jos johonkin aluekarsinta-alueeseen ei ole ilmoittautunut ajokoesääntöjen määräämää kolmea (3) koiraa, siirtyvät sen alueen koirat haluamaansa aluekarsinta-alueeseen (2 aluekarsinta-aluetta). 

8.  Aluekarsintakokeesta valitaan koirat PM-kokeeseen seuraavasti: Jokaiselta aluekarsinta-alueelta valitaan prosentuaalisesti ”startanneiden” koirien kokonaismäärästä se koiramäärä, joka on suhteutettu kolmen aluekarsinta-alueen koiramäärään (”startanneiden” tarkoittaa, kun koemaastossa koira on löysätty irti).

Esimerkki: Jos PM-aluekarsintoihin osallistuu yhteensä 40 koiraa, jakautuen eri aluekarsinta-alueille seuraavasti
Alue 1:    14 koiraa
Alue 2:    10 koiraa
Alue 3:    16 koiraa
PM-kokeeseen valitaan 15 koiraa sekä itseoikeutettuna edellisen vuoden piirinmestari.
Lasketaan ensin montako prosenttia (%) koirista pääsee PM-kokeeseen.
Esimerkki prosenttikertoimen laskutavasta: (15 x 100) : 40 = 37,5 %
Tämän jälkeen lasketaan montako koiraa kustakin aluekarsinta-alueesta pääsee PM-kokeeseen
Alue 1:    (37,5 x 14 koiraa) : 100 = 5,25 eli 5 koiraa
Alue 2:    (37,5 x 10 koiraa) : 100 = 3,75 eli 4 koiraa
Alue 3:    (37,5 x 16 koiraa) : 100 = 6,00 eli 6 koiraa
Koiria yhteensä 15

Jos alueitten valinnat menevät niin, että useamman aluekarsinta-alueen prosenttiosuus päättyy 0,5 koiraan, asia ratkaistaan arvalla. Arvonnan suorittavat ulkopuolelle jääneen aluekarsintakokeen ylituomari, koetoimikunnan puheenjohtaja ja koesihteeri, viimeistään kokeen seuraavana päivänä tai välittömästi ko. kokeen päätyttyä.

9.  Aluekarsintakokeen ylituomari julistaa PM-kokeeseen päässeet koirat valintasääntöjen mukaisesti, paremmusjärjestyksessä. 

10.  Jokaiselta karsinta-alueelta valitaan kaksi (2) varakoiraa, jotka ovat osallistuneet ko. aluekarsintakokeeseen paremmuusjärjestyksessä jos alueen varsinaiseksi valittu koira ei voi osallistua PM-kokeeseen.

11.  Jos viimeisen varsinaisen ja ensimmäisen varakoiran tulos on sama, ratkaistaan jatkoon menijä seuraavasti:
1.      koira jolla on vähemmän tappiopisteitä
2.      koira jolla on suurin ominaispisteiden summa
3.      eniten ajominuutteja saanut koira
4.      mikäli vielä on tasan,  jatkoon menevä koira arvotaan 

12.  Jos näiden kolmen aluekarsinta-alueen yhteenlaskettu ”startanneiden” koiramäärä on viisitoista (15) tai alle, niin kaikki koirat pääsevät PM-kokeeseen. Jos PM-kokeen koiramäärä jostakin syystä jää alle viidentoista (15), niin täydennetään ensisijaisesti sen aluekarsinta-alueen varakoirista,  mistä varsinainen koira on jäänyt pois. Jos varakoiria ei ole, niin täydennys tehdään PM-kokeen järjestävän alueen varakoirista. Tämän jälkeen, jos vielä täydennystä tarvitaan tulee kolmannen alueen varakoirat käyttöön. 

13.  Järjestäjä ei vastaa koirille, ihmisille tai omaisuudelle kilpailujen aikana sattuneista vahingoista tai tapaturmista. 

14.  Olosuhteiden muuttuessa koetta estäväksi (esim. tularemia) on kennelpiirin hallituksella oikeus siirtää aluekarsintakokeen pitopaikka.

15.  Aluekarsintakokeessa noudatetaan Suomen Kennelliiton vahvistamia sääntöjä.

Tämä sääntö on hyväksytty piirin hallituksen kokouksessa 3.3.2018.