Linnunhaukku

Linnunhaukkukokeiden PM-kilpailun säännöt 

1. Piirinmestaruuskoe on yksipäiväinen.

2. Järjestäjä on velvollinen ottamaan kokeeseen kaikki määräaikaan mennessä ilmoitetut koirat, joilla on vähintään laatuarvostelua hyvä (H) vastaava tulos näyttelystä sekä edellisen tai kuluvan koekauden aikana linnunhaukkukokeista LINT 1 palkinto.

3. Koira saa osallistua vuosittain vain yhden (1) kennelpiirin karsintakokeeseen. Koira ottaa osaa sen kennelpiirin karsintakokeeseen, jonka alueella sen omistaja vakinaisesti asuu. Jos koiralla on enemmän kuin yksi omistaja, koira voi osallistua ainoastaan sen kennelpiirin mestaruuskokeeseen, jonka alueelle se pääsääntöisesti on sijoitettuna.  Osallistujan on oltava Suomen Kennelliiton tai Lapin kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen.

4. Valitsijamies ja PM-kokeen ylituomari valitsevat edellisten lisäksi jäljempänä mainitut ehdot täyttäviä koiria siten, että osanottajia tulee enintään kaksitoista (12). Ensisijaisesti valitaan koiria, jotka ovat joko edellisenä tai kuluvana koekautena saavuttaneet LINT 2 palkinnon pistemäärä huomioiden, toissijaisesti koiria, jotka ovat saavuttaneet LINT 3 palkinnon em. ajankohtana. Aikaisemmat VOI ja AVO luokan tulokset vastaavat LINT luokan tuloksia.

Kaikki huomioon otettavat tulokset on saavutettava kilpailua edeltävän viikonlopun sunnuntai-iltaan mennessä.

5. Osallistumismaksu on 35€/ koira, joka sisältä kaikki ruoat.

6. Kennelpiiri avustaa PM -kokeen järjestäjää 40€/ koira jälkikäteen yhdistyksen laskun mukaan. (min 640€).

7. Nämä säännöt ovat voimassa kaksi kautta (2020 ja 2021).

 

Hallitus hyväksynyt 16.4.2018