AJOK SAJ:n alaiset rodut

(Ajok) PM-kokeen sääntö SAJ:n alaiset rodut

1.  Kennelpiirin hallitus myöntää piirinmestaruuskokeen järjestämisoikeuden anomusten perusteella piirin jäsenyhdistykselle / yhdistyksille. Koetta myönnettäessä tulee ottaa huomioon järjestäjän / järjestäjien valmiudet saada kokeelle asianmukainen keskuspaikka, koemaastot, mahdollisen majoitus, ruokailu ja toimihenkilöt.
Piirinmestaruuskokeen järjestää kukin aluekarsinta-alue vuorollaan seuraavasti: Kemin alue 2008, Rovaniemen alue 2009, Tornion alue 2010 jne.
Osallistujan on oltava Suomen Kennelliiton tai Lapin kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Piirinmestaruudesta saa kilpailla jokainen ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) piirin alueella vakinaisesti asuva koiran omistaja riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta. Useamman omistajan koira kilpailee sen kennelpiirin mestaruudesta, jonne se on pääasiassa sijoitettu. Koira voi kilpailla vuosittain vain yhden kennelpiirin mestaruudesta.

2.  PM-koe järjestetään yhden päivän (1 pv) kokeena, viimeistään viikkoa ennen Pohjanlohkon valintakoetta. 

3.  PM-kokeeseen osallistuu piirin kolmen karsinta-alueen karsintakokeista valitut 15 suomenajokoiraa, lisäksi muut mahdolliset SAJ:n alaiset rodut sekä edellisen vuoden piirinmestari ilman karsintatulosta.
Osallistumisen edellytyksenä on, että koira on saavuttanut näyttelyssä vähintään laatuarvostelun HYVÄ (H) viisitoista (15) kuukautta täytettyään ja ajokokeissa AVO1 palkinnon (paljaalla tai lumella). Koetulos on oltava virallisesti vahvistettu ilmoittautumispäivään mennessä.

4.  Edellisen vuoden piirinmestarilla ei ole varakoiraa.

5. Koirat arvostellaan voimassa olevien ajokoesääntöjen mukaisesti. Pirinmestaruuden saavuttaa korkeimman hyväksytyn palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän saanut koira. Tasatuloksen sattuessa paremmuus ratkaistaan seuraavin perustein:
1.      koira jolla on vähemmän tappiopisteitä
2.      koira jolla on suurin ominaisuuspisteiden summa
3.      eniten ajominuutteja saanut koira
4.      mikäli vielä on tasan,  jatkoon menevä koira arvotaan

6.  Koirien omistajat hankkivat voimassa olevat arvosteluoikeudet omaavat palkintotuomarit ja huolehtivat heidät PM-kokeen keskuspaikalle koeaamuna. Erikseen sovittaessa järjestäjä voi hankkia palkintotuomarit. 

7.  Kokeen järjestäjä huolehtii koiran omistajien ja tuomareiden ruokailusta (ruokailun ”kustantaa” koiran omistaja).

8.  Osallistumismaksun yläraja on SKL:n vuorittain asettama os.maksun määrä. Kokeen järjestäjä päättää kohtuullisen ruokapaketin hinnan.

9.  Koiran omistajan on vakituisesti asuttava (oltava kirjoilla) Lapin Kennelpiirin alueella ja oltava kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen.

10.  Pohjanlohkoon suomenajokoirat valitaan PM-tulosten paremmuusjärjestyksessä, kolme varsinaista koiraa ja kaksi varakoiraa, Jos joku kolmen varsinaisen tai kahden varakoiran omistajista ei halua lähteä lohkoon, valitaan tilalle seuraava koira tulosten paremmuusjärjestyksessä.

11. Lohkoon valitut suomenajokoirat rekisteritietoineen ja omistajat osoitetietoineen on PM-kokeen järjestäjän ilmoitettava kennelpiirin rahastonhoitajalle kennelpiirin maksua varten. Samoin on ilmoitettava lohkoon valitut koirat, omistajat ja palkintotuomarit (yksi p-tuomari koiraa kohti) lohkon järjestävälle ilmoituksen vastaanottajalle välittömästi PM-kokeen päätyttyä.
Samalla ilmoittaa kennelpiiristä KILPAAN nimetyn tuomarin nimen ja osoitteen.

12. Jos PM-kokeen suomenajokoiramäärä jostakin syystä jää alle viidentoista (15), niin täydennetään ensisijaisesti sen alueen varakoirista, mistä varsinainen koira on jäänyt pois. Jos varakoiria ei ole, niin täydennys tehdään PM-kokeen järjestävän alueen varakoirista. Tämän jälkeen jos vielä täydennystä tarvitaan tulee kolmannen alueen varakoirat käyttöön.

13. Olosuhteiden muuttuessa koetta estäväksi (esim. karkea keli, tularemia) on kennelpiirin hallituksella oikeus siirtää PM-kokeen pitopaikka. Jos koko piirin alueella on kokeen estävä karkea keli, voidaan koetta siirtää mikäli pykälän 2 aikataulu sen mahdollistaa ( 1 viikko ennen Pohjanlohkoa).

14. Jos PM-koetta ei voida pitää, valitaan Pohjanlohkoon menijät ja varakoirat arpomalla niistä suomenajokoirista, joilla olisi ollut oikeus osallistua PM-kokeeseen pykälän 3 mukaisesti ( 15 ilmoitettua koiraa ja edellisen vuoden piirinmestari, mikäli se on suomenajokoira). Jos aluekarsintoja ei ole jollakin alueella pystytty järjestämään, ovat siltä alueelta PM-kokeeseen arvotut koirat myös mukana Pohjanlohkon arvonnassa.

15. Järjestäjän koetoimitsija toimittaa kaikkien kiertopalkintojen saajien nimet koepöytäkirjan mukana pöytäkirjantarkastajalle.

16. Järjestäjä ei vastaa koirille, ihmisille tai omaisuudelle kilpailujen aikana sattuneista vahingoista tai tapaturmista.

Tämä sääntö (samalla valintakoe Pohjanlohkoon) on hyväksytty kennelpiirin hallituksen kokouksessa 20.4.2016.