Ylituomarikoulutukseen hakeutuminen

  • Koulutukseen pyrkivän henkilön on oltava  kyseisen koemuodon koetoimitsija ja osallistunut kokeiden tai kilpailujen järjestelyihin

  • Hakijan on oltava kennelliiton jäsen

  • Esityksen tekee hakijan oma jäsenyhdistys todettuaan, että henkilö on ylituomaritehtäviin soveltuva. Liitteeksi vapaamuotoinen hakemus, josta ilmenee henkilön toimiminen kyseisen lajin koetoiminnassa ja henkilötiedot.  Esitys lähetetään kyseisen koemuodon jaostolle.

  • Kennelpiirin jaosto käsittelee asian ja lähettää kennelpiirin hallitukselle päätettäväksi

  • Mikäli päätös on myönteinen, lähetetään hakijalle ns. sininen kortti ( = esitys ylituomarikoulutukseen )

Lisätietoja