Näyttely

Näyttelyjaosto on lakkautettu. Näyttelyjaoston tehtävät hoitavat näyttelyohjaajat: 

Riitta Lehmuspelto, Evakkotie 45, 96100 Rovaniemi
040 546 1879, etunimi.sukunimi@pp.inet.fi

Eila Metsävainio, Tervolantie 1641 B, 95365 Maula
0400 395 907, etunimi.sukunimi@gmail.com