Vuoden nuori koiraharrastaja-titteli

Keski-Suomen Kennelpiirin hallitus on kokouksessaan 13.12.2017 hyväksynyt Keski-Suomen Vuoden nuori koiraharrastaja -tittelin säännöt.

Ensimmäinen Vuoden nuori valitaan vuoden 2018 vuosikokouksessa ja anomukset tulee jättää viimeistään 31.1.2018 Keski-Suomen Kennelpiirin nuorisojaostolle: ksnuorisojaosto@gmail.com

 

KESKI-SUOMEN KENNELPIIRIN VUODEN NUORI KOIRAHARRASTAJA -TITTELI

Vuoden nuori koiraharrastaja -titteli jaetaan kerran vuodessa Keski-Suomen Kennelpiirin (myöhemmin kennelpiiri) vuosikokouksessa.

Vuoden nuori koiraharrastaja -tittelin saajalle annetaan palkinnoksi muistoesine sekä yksi osallistumismaksu (max. 110 €) nuoren itsensä valitsemaan koirakokeeseen tai koiranäyttelyyn. Palkinnon kustantaa kennelpiiri.

Vuoden nuori koiraharrastaja -titteliä voi hakea 10-20 -vuotiaalle henkilölle, joka on joko Suomen Kennelliiton tai Kennelliiton jäsenjärjestön jäsen. Nuoren kotipaikka tulee olla Keski-Suomen Kennelpiirin alueella.

Valintaa tehdessä kiinnitetään huomiota erityisesti nuoren asenteeseen, aktiivisuuteen, menestykseen tai osallistumiseen seura/talkootoimintaan.

Vuoden nuori koiraharrastaja -titteliä voi hakea nuori itse, nuoren harrasteseura, nuoren tunteva henkilö, kennelpiirin jaostot tai kennelpiirin hallitus.

Esitykset vuoden nuori koiraharrastaja -titteliin tulee toimittaa kennelpiirin nuorisojaostolle tammikuun loppuun mennessä. Hakemukseen tule kirjata hakijan sekä ehdokkaan yhteystiedot, kattava esittely ehdokkaasta ja hänen mahdollisista saavutuksista sekä hakijan perustelut sille, miksi juuri ko. henkilö tulisi valita.

 

Päätöksen Vuoden nuori koiraharrastaja -tittelistä tekee Kennelpiirin hallitus.