Susi lähetystön mukana eduskunnassa

Susi lähetystön mukana eduskunnassa.

 

Ohjeita korvausten hakemiseksi suurpetojen aiheuttamista vahingoista, paina tästä

Keski-suomalaiset hirvikoiraharrastajat Ossi Tamminen, Terttu Pieksämäki, Timo Rauhala ja allekirjoittanut sekä vahvistukseksi värvätty järjestömme puheenjohtaja Jukka Immonen vierailivat eduskunnassa keskiviikkona 9.10. tapaamassa kansanedustajia.

Tapaamisessa kerrottiin kasvaneen susikannan aiheuttamista koirien menetyksistä alku syksyn aikana.

Elokuun 20:nen jälkeen on lokakuun 5:teen päivään mennessä menetetty n. 20 metsästyskoiraa tapettuna ja kahdeksan pahoin revittynä, mutta vielä hengissä. Nuo luvut tarkoittavat lähes viittä vahinkoa viikossa, eli lähes päivittäin.

Näistä vahingoista on vain yhdeksän tapausta kirjattu Mavi:n tilastoihin, joka on se virallinen vahinkotilasto. Siksi on tässä lehdessä toisaalla ohje, kuinka menetellä suurpetovahingon ilmoittamisessa.

Lokakuun toisena viikonloppuna alkava hirvijahti lisää koirien käyttöä huomattavasti ja näin ollen riski koiran menetykseen susien raatelemana kasvaa mielestämme liikaa.

Suomessa metsästetään kuluvana syksynä Suomen Riistakeskuksen myöntämien lupien mukaan 50385 hirveä ja tämän työn tekevät metsästäjät koirineen vapaaehtoistyönä. Ilman metsästäjien ja heidän koiriensa tekemää hirvikannan vähentämistä lisääntyisivät mm. hirvikolarit ja niistä aiheutuvien inhimillisten kärsimysten ja taloudellisten menetyksien määrä. Lisäksi tulevat kasvaneen hirvikannan aiheuttamat metsävahingot, jotka tulevat vaarantamaan metsäteollisuuden puunsaannin pitkällä tähtäimellä.

Pystyäksemme pitämään hirvikannan hallinnassa tarvitsemme hyvin koulutettuja metsästyskoiria ja niiden käyttämisen on oltava turvallista koiran hengissä säilymisen osalta.

Valitettavasti se ei ole tänäkään syksynä mahdollista kasvaneen susikannan takia. Jo nyt on moni hirvikoiraharrastaja lopettamassa koiranpidon susien vuoksi ja näin hirvikannanhoito vaarantuu ja kannanvaihtelut tulevat olemaan suuria.

Mielestämme susipolitiikkaan on saatava selkeä muutos pian. Metsästyskoiria ja muita kotieläimiä uhkaavat yksilöt on saatava poistettua välittömästi.

Valmisteilla olevassa suden hoitosuunnitelmassa väitetään, että Suomessa on muista susipopulaatioista eristetty susikanta. Väite ei pidä paikkaansa, vaan Suomen sudet ovat osa pääosin Venäjällä asuvaa susipopulaatiota, jonka suuruudeksi arvioidaan 50 000 – 70 000 yksilöä

Susi ei kunnioita kynällä piirrettyjä rajoja, vaan uutta ”verta” saapuu Venäjältä normaaliin tapaan, kun reviirit ovat toisissaan kiinni ja rajat ovat auki.

Susien lukumäärän todentamiseksi tulee LuKe:n kanta-arvio varmistaa jälkilaskennalla lumen aikaan, koska susivahinkojen jatkuvasti lisääntyessä kentällä ei uskota virallista arviota, joka on käytännössä pysynyt samana kauan.

Vaikka vahingot moninkertaistuvat, niin susien määrä pysyy vakiona, yhtälö ei toimi. Myös LuKe:n laskentamallin toimivuus tulee todentaa säännöllisellä jälkilaskennalla, tällainen kalibrointi on muilla elämänaloilla normaali toiminto. Suunnitelmassa pidetään salametsästystä suurimpana kuolleisuuden syynä.

Viranomaisten taholta on väitetty jopa 50 % kuolleisuudesta johtuvan salametsästyksestä. Suunnitelmassa väitetään keväisen salametsästyksen olevan yleistä. Käytännössä koko rauhoitusaikana ei ole todettu kuin muutama yksittäistapaus, joissa susia on tapettu ilman lupaa. Keväällä metsästyskausi on käytännössä päättynyt, olisi helppo havaita salametsästys, mikäli sitä

ilmenisi todellisessa elämässä. Lisäksi siinä väitetään paikallisten ihmisten hyväksyvän hiljaisuudessa salametsästyksen, jota pieni vähemmistö muka harrastaa.

Tässähän leimataan sitä vähemmistöä, joka susien seassa joutuu elämään. Onko leimaaminen osa siedättämistä? Ei ainakaan anna hyviä edellytyksiä onnistua tavoitteessa. Tällaiset väitteet saavat ihmiset vihaisiksi, kun salametsästyksestä ei ole juurikaan todisteita.

 

Nyt jää nähtäväksi saimmeko aktivoitua paikalla olleita kansanedustajia toimimaan tavoitteidemme mukaisesti.

Teksti: Jaakko Ilvonen   Kuva: Terttu Pieksämäki