Puheenjohtajan tervehdys

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Mitenkä se vanha kansa totesikaan, että ”vanha Nuutti Joulun viepi” ja nyt on se päivä. Oikein hyvää alkanutta vuotta 2018 koko Kennelpiirille!

Yhdistystoiminnassa on aika koota toimintakertomuksiin kuluneen vuoden tapahtumat ja laatia toimintasuunnitelmat alkaneelle vuodelle. Näissä merkeissä meillä on nyt syytä askarrella ahkerasti, jotta tiedot saadaan ajallaan vuosikokousten käsiteltäviksi. Kennelpiirin osalta toivon jaostojen kokoontuvan vetämään yhteen menneen vuoden tapahtumat ja laatimaan uuden vuoden suunnitelmat hyvissä ajoin sihteerille. Samalla on syytä muistuttaa palkittavien koirien/koirakkojen tietojen toimittamisesta kattavasti sihteerille.

Alkaneen vuoden vuosikokouksen ajankohdaksi on päätetty 21.3.2018 ja pitopaikkana tulee olemaan entiseen malliin Rajakatu 35. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Keski-Suomen Kennelpiirin uudet säännöt, joiden mukaan tuleva vuosikokous pidetään. Muutoksina aikaisempiin sääntöihin uudet säännöt määrittelevät kunniajäsenten ja kunniapuheenjohtajan valintamenettelyt. Lisäksi uusien sääntöjen mukaan puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja sama puheenjohtaja voidaan valita enintään kolme kertaa peräkkäin. Hallituksen koko säilyy entisellään, mutta sääntö täsmentää hallituksen kokoonpanoa siten, että ”hallitukseen tulee mahdollisuuksien mukaan valita jäseniä niin, että kaikki roturyhmät, alueet ja molemmat sukupuolet ovat edustettuina tasapuolisesti”. Nykyisessä hallituksessahan on puheenjohtaja ja yhdeksän (9) jäsentä miehiä sekä kolme (3) jäsentä naisia. Tähän suhteeseen olisi mielestäni hyvä saada korjausta. Roturyhmiä harrastusmuotojen kautta tarkastellen hallituksen jäsenistä on viisi (5) hirvikoiraharrastajaa, joiden koirat ovat osaksi eri rotuisia. Ajokoiraharrastajia on neljä (4), kolme suomenajokoiran ja yksi beaglen harrastaja. Muiden hallituksen jäsenten harrastukset suuntautuvat yhden kanakoiriin, yhden palveluskoiriin, yhden noutajiin ja yhden lintua puuhun haukkuvaan pystykorvaan. Tältä osin merkittävien roturyhmien ja harrastusmuotojen asiantuntemus jää vajavaiselle tasolle hallituksessa. Hallituspaikat eivät suinkaan ole ”edustuspaikkoja”, vaan kaikkien tulee ajatella kokonaisuutta. Kokonaisuuden paremmaksi hahmottamiseksi eri osa-alueiden harrastajien tuoma asiantuntemus olisi mielestäni eduksi asioiden oikeudenmukaiseksi käsittelemiseksi. Alueellisesti hallituksen kokoonpano kattaa varsin hyvin Kennelpiirin alueen. Herättäköön tämä mietteitä tulevaa vuosikokousta varten.

Alkaneen vuoden ja tulevan toimintakauden yhtenä tehtävänä tulee olemaan 2016 hyväksytyn toimintastrategian toteutumisen tarkastelu, joka on syytä tehdä kriittisesti arvioiden. Arvioinnin tulokset tosin tulevat käsittelyyn vasta vuoden kuluttua.

Aurinkoisia kevätpäiviä toivottaen

 

Juha Rantakari