Puheenjohtaja

 

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Toimintavuosi 2018 oli kennelpiirissä hyvin historiallinen. Pitkään kaivattu ja eri vaihtoehtoja tutkittu toimintakeskus sai sinetin vuosikokouksessa. Kiinteistön löytyminen Laukaan Rokkakankaalta aiheutti nopeita valmisteluja ja päätöksiä, että asia saatiin vuosikokouksen päätettäväksi. Vuosikokouksen jälkeen alkoi valmistelu Ely- keskuksen myöntämän avustuksen hakemiseen. Sekin eteni suunnitelmallisesti ja saimme myönteisen päätöksen toimintakeskuksen ostamisen rahoittamiseen ja kehittämiseen. Toimintavuoden aikana saimme tilat osittain kuntoon, saimme muutettua varaston Tikkakoskelta Rokkakankaalle sekä tilat muutenkin siihen kuntoon, että pystymme pitämään koulutukset ja kokoukset Rokkakankaalla. Vuoden 2019 aikana saamme hankkeen loppuun, jolloin meillä erittäin monipuolinen toimintakeskus, niin varaston, kokous-/koulutustilan kuin koirien koulutustilojen suhteen.

Vuoden 2018 teemana Kennelliiton toiminnassa oli ”Kehittyvät verkkopalvelut koiran hyvinvoinnin ja koiraharrastuksen tukena”. Teemavuosi toi jäsenistölle, sidosryhmille ja suurelle yleisölle uusia sähköisiä palveluita. Mainittakoon niistä omakoiran mobiilisovellus, kennelliiton uudet verkkosivut, sähköinen oppimisalusta ja jalostustietojärjestelmän päivitys.

Esille on tullut joidenkin kennelpiirien osalta että esimerkiksi isoja näyttelyitä järjestetään hyvinkin lähekkäin samana viikonloppuna. Vuoden aikana olemme kokoontuneet idänlohkon kennelpiirien kanssa muutaman kerran. Tapaamisten tarkoituksena on karsia näyttelyiden, kokeiden tai koulutusten päällekkäisyyksiä sekä sopivien ajankohtien määrittäminen.

Kennelpiirin tärkein tulonlähde on näyttelyistä saatava häntävero. Näyttelyiden määrä rajallinen, joten näyttelyiden koiramäärä on ratkaisevaa ja siihen kannattaa panostaa, että näyttelyihin saadaan mahdollisimman paljon koiria. Syksyinen Jyväskylän suurnäyttely oli menestys ja siitä suuri kiitos näyttelytoimikunnalle. Jyväskylän näyttely on Suomen suurimpia näyttelyitä ja sen maine kannattaa säilyttää.

Toimintakeskuksella aloitellaan toimintaa ja kennelpiiri toivoo jäsenyhdistyksiltä ja yhteistyökumppaneilta vinkkejä siitä minkälaista toimintaa, koulutusta, kursseja tai vastaa siellä halutaan järjestettävän. Mahdollisuuksia on monia, esimerkiksi koirien hyvinvointiin ja huoltoon siellä on erittäin hyvät tilat.

Toivotan oikein aktiivista ja toimeliasta toimintavuotta 2019

Matti Tiusanen