ETSITÄÄN ALUEKOULUTTAJAA

Keski-Suomen Kennelpiiri etsii kolmatta aluekouluttaja nykyisten aluekouluttajien rinnalle.

Toivomme erityisesti koepuolen osaamista ja koetoimitsija 1 ja Ylituomari 1, kurssit tulisivat olemaan uuden aluekouluttajan vastuualueena.

Aluekouluttajan tehtävä on vapaaehtoistyötä, josta maksetaan ainoastaan kulukorvauksia.

Aluekouluttajan tehtäviä:

Aluekouluttajan toiminta keskittyy pääasiallisesti kennelpiirin alueella tapahtuvaan koulutustoimintaan, mutta tarvittaessa hänen asiantuntemustaan voidaan käyttää valtakunnallisesti. Aluekouluttaja saa kouluttaa myös oman kennelpiirinsä ulkopuolella. Aluekouluttaja suunnittelee ja esittää kennelpiirille toimialaansa kuuluvaa koulutusta koskevan vuosittaisen toimintasuunnitelman ja pyydettäessä talousarvion. Aluekouluttaja tekee toimintakertomuksen ja -suunnitelman vuosittain ja toimittaa ne kennelpiirille ja Kennelliitolle tammikuun aikana. Aluekouluttajan tulee suhtautua puolueettomasti ja tasapuolisesti kaikkiin kennelharrastajiin.

Haetun henkilön tulee täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset:

- hakijalla on voimassa oleva, vähintään viiden vuoden yhtäjaksoinen jäsenyys Kennelliitossa

- suorittanut kehätoimitsija- ja koetoimitsija 1 -kurssit

- suorittanut hyväksytysti kasvattajan perus- ja jatkokurssin

- mahdollisimman monipuolinen ja laaja kenneltoiminnan tuntemus

- aktiivinen kennelharrastaja ja osallistuu yhdistystoimintaan

- hyvän suullinen ja kirjallinen esitystaito

- on halukas kehittämään itseään ja omaksuu uusia asioita

- nauttii yleistä luottamusta kennelharrastuksen piirissä

- hakijan toiminta on ollut moitteetonta vähintään viimeisen kymmenen vuoden ajan (ei ole saanut esimerkiksi Kennelliitolta kurinpitorangaistuksia eikä ole rangaistu eläinsuojelurikoksesta tai -rikkomuksesta).

Kirjaa hakemukseesi tiedot, mitkä pätevyydet ja kurssit olet suorittanut ja yleinen esittely itsestäsi ja koiratoiminnastasi sekä tietysti yhteystiedot.

Hakemuksen tehtävään voi laittaa sähköpostitse  viimeistään 15.3.2021 mennessä: kskennelpiiri@gmail.com