Kokeet

Järjestettävät kokeet v. 2021 löytyvät Suomen Kennelliiton tapahtumakalenterista, jonne pääset painamalla tästä

SVKL ry:n kilpailutietojärjestelmä ja tulospalvelu löytyvät alla olevista linkeistä.

https://kilpailut.suomenvinttikoiraliitto.fi/kilpailukalenteri.php

https://kilpailut.suomenvinttikoiraliitto.fi/tulospalvelu.php

 

Agility Team vuoden 2021 kisat löytyvät alla olevasta linkistä.

https://kitu.agilityliitto.fi/#/

http://palvelut.agilityliitto.fi/ilmo/?osio=kilpailulista&sort=1&tasot[]=1&tasot[]=2&tasot[]=3&tulevat=1&seura=178

 

KOKEITTEN ANOMINEN

 

HUOM! Kun piirissä järjestetään jonkun koemuodon valtakunnallisia, kansainvälisiä tai piirinmestaruuskokeita tai edellä mainittujen kokeiden karsinta, tai katsastuskokeita, ei kyseisen koemuodon muita kokeita saa järjestää samana päivänä piirin alueella. Kokokauden kokeita voidaan järjestää ko. ajankohtana ylituomarin harkinnan mukaan.

 
MÄÄRÄAIKAISILMOITUKSET
Hyväksytty Kennelliitossa 9.4.2015. Voimassa 9.4.2015 alkaen.
 
A. KOETOIMINTA
1. KENNELLIITOLTA ANOTTAVAT KOKEET
 
1.1. KOTIMAISTEN ROTUJEN VALTAKUNNALLISET OTTELUT JA NIIDEN
VALINTAKOKEET
 
Kotimaisten rotujen valtakunnalliset ottelut ja niiden valintakokeet anotaan otteluiden ja
niiden valintakokeiden sääntöjen mukaisesti. Anomusten käsittelyaikataulu on seuraava:
 
  ANOMUS KENNELPIIRILLÄ VIIMEISTÄÄN ANOMUS ROTUJÄRJESTÖLLÄ VIIMEISTÄÄN ANOMUS KENNELLIITOLLA VIIMEISTÄÄN
OTTELUT JA VALINTAKOKEET 31.12. 31.1. 30.4.

Kilpa-, Haukku- ja Hirvenhaukut -ottelu ovat Kennelliiton otteluita, joissa järjestelyvastuu on kennelpiireillä. Suomen Ajokoirajärjestö ja Suomen Pystykorvajärjestö ovat laatineet valtakunnallisten otteluiden ja niiden valintakokeiden järjestämisvuorottelun ja vastaavat rotukohtaisesti säädetystä toteutuksesta sekä tiedottavat siitä ennen anomisajan loppumista järjestämisvastuussa olevalle kennelpiirille.

 

1.2. MUUT SM-KOKEET NIIDEN VALINTAKOKEET JA MAAOTTELUT SEKÄ
KANSAINVÄLISET KOKEET/KILPAILUT

KOKEEN PITOAIKA ANOMUS KENNELPIIRILLÄ VIIMEISTÄÄN ANOMUS ROTUJÄRJESTÖLLÄ VIIMEISTÄÄN ANOMUS KENNELLIITOSSA VIIMEISTÄÄN
1.1.-30.4. 30.4. 31.5. 30.9.
1.5.-31.7. 31.8. 30.9. 31.1.
1.8.-31.12. 31.12. 31.1. 30.4..

Kansainvälisten kokeiden/kilpailujen, myöntäjän puolloilla varustetut, anomukset tulee olla Kennelliitossa viimeistään 5 kk ennen kokeen pitoa. Rotujärjestön puoltoa ei KV kokeissa tarvita.

 

2. KENNELPIIREILTÄ ANOTTAVAT KOKEET

Kokeet anotaan Omakoira –palvelun kautta siltä kennelpiiriltä, jonka alueella kokeet pidetään. Kennelpiirit ovat velvollisia toimittamaan ilmoituksen hyväksymistään kokeista Kennelliitolle julkaistavaksi.

 
KOKEEN PITOAIKA ANOMUS KENNELPIIRISSÄ VIIMEISTÄÄN ILMOITUS KENNELLIITOSSA VIIMEISTÄÄN
1.1.-30.4. 31.8. 30.9.
1.5.-31.7. 31.12. 31.1
1.8.-31.12. 31.3. 30.4.

Kennelpiireillä on anomisajoista poiketen mahdollisuus olosuhteista johtuen myöntää alueelleen kokeita kaksi (2) viikkoa ennen koepäivää 1.1.-30.4. väliselle ajalle.
Paimennuskokeet anotaan määräaikoja noudattaen, mutta anotun järjestämispäivän voi olosuhteista johtuen joustavasti muuttaa ilmoittamalla varsinaisen järjestämispäivän kaksi
viikkoa ennen koetta kennelpiirille. Anomukset, joita ei ole hyväksytty tai joihin on tehty muutoksia, ilmoitetaan tapahtuman anojalle hyvissä ajoin myöntäjän toimesta.

 

2. SUOMEN PALVELUSKOIRALIITOLTA ANOTTAVAT KOKEET

Yli kymmenen (10) koiran ja useamman kuin yhden lajin palveluskoirakokeet tulee anoa kaksi kuukautta ennen suunniteltua ajankohtaa Palveluskoiraliitolta.
Kansainväliset kokeet anotaan kohdan 1.2 mukaisesti.

 

3.1 PALVELUSKOIRIEN SM-KOKEET

Kohdan 1.2 mukaan.

 

3.2 LUONNETESTIT, MH-LUONNEKUVAUKSET JA ENINTÄÄN KYMMENEN (10) KOIRAN YHDEN LAJIN KOKEET

Kyseiset kokeet tulee anoa kuukautta ennen suunniteltua testi-, kuvaus- tai koeajankohtaa Palveluskoiraliitolta. Testin-, kuvaksen- tai kokeen pitopäivä tulee ilmoittaa liitolle viimeistään 14 päivää ennen tapahtumaa. Anomukset, joita ei ole hyväksytty tai joihin on tehty muutoksia, ilmoitetaan tapahtuman anojalle hyvissä ajoin myöntäjän toimesta.

 

4. SUOMEN VINTTIKOIRALIITOLTA ANOTTAVAT KOKEET

Vinttikoirakokeet anotaan Suomen Vinttikoiraliitolta. Vinttikoiraliitto on velvollinen toimittamaan ilmoituksen hyväksymistään kokeista Kennelliitolle julkaistavaksi.

KOKEEN PITOAIKA ANOMUS VINTTIKOIRALIITOSSA ILMOITUS KENNELLIITOSSA
1.1.-30.4. 31.8. 30.9.
1.5.-31.7. 31.12. 31.1.
1.8.-31.12. 31.3. 30.4.

Vinttikoirakokeiden anomismenettelyyn on Vinttikoiraliitolla omat tarkemmat ohjeensa. Anomukset, joita ei ole hyväksytty tai joihin on tehty muutoksia, ilmoitetaan tapahtuman anojalle hyvissä ajoin myöntäjän toimesta.

 

5. AGILITYLIITOLTA ANOTTAVAT KILPAILUT

Agilitykilpailut anotaan Suomen Agilityliitolta. Agilityliitto on velvollinen toimittamaan ilmoituksen hyväksymistään kilpailuista Kennelliitolle julkaistavaksi.

 
KOKEEN PITOAIKA ANOMUS AGILITYLIITOSSA ILMOITUS KENNELLIITOSSA
1.1.-30.4. 31.8. 30.9.
1.5.-31.7. 31.12. 31.1.
1.8.-31.12. 31.3 30.4.

Anomukset, joita ei ole hyväksytty tai joihin on tehty muutoksia, ilmoitetaan tapahtuman anojalle hyvissä ajoin myöntäjän toimesta.

 

6. KOEPÖYTÄKIRJAT

Järjestävä yhdistys lähettää tarkastetut tulokset ja koepöytäkirjat sille kennelpiirille, jonka alueella kokeet on järjestetty, viikon kuluessa kokeen päättymisestä. Kennelpiiri lähettää tulokset kahden viikon kuluessa Kennelliitolle. Vastaavasti toimitaan kun tulokset lähetetään Palveluskoiraliitolle, Vinttikoiraliitolle tai Agilityliitolle.

 

7. SUOMEN RIISTAKESKUKSEN LUVAT KOIRIEN IRTIPITÄMISEKSI KOKEISSA JA KOIRIEN KOULUTTAMISESSA

Lähtökohta Metsästyslaki 51 ja 52 §.

 

1.3.-19.8. välisenä aikana tarvitaan metsästyslain 52 §:n mukainen Suomen Riistakeskuksen lupa koiran irtipitämiseksi tai sen kouluttamiseksi sellaisissa kokeissa tai harjoituksissa, jossa koiraa ei voida välittömästi kytkeä kokeen tai harjoituksen aikana.
Ohjeisto: Lupia voidaan myöntää vain kokeisiin, jossa riistaeläimiä ei häiritä niiden lisääntymisaikana. Toisin sanoen koemuodon tulee olla sellainen, ettei kyseistä häirintää tapahdu. Tämä määrittely saattaa tulla vastaan, jos joku hakee lupaa kanakoirien metsä-,kenttä- tai erikoiskokeita varten maalis-huhtikuulle. 

Lupia koirien irtipitämiseksi koirakokeissa myönnetään vain Kennelliiton hyväksymiin koemuotoihin.

Kokeita koskevat luvat myönnetään kootusti kennelpiirien kautta tulevilla yhteishakemuksilla.

Koirien koulutusta varten luvat hakee pääsääntöisesti metsästysseura jäsentensä puolesta. Mikäli hakijana on yksittäinen koiranomistaja, on häneltä syytä pyytää selvitys koulutusalueen metsästysoikeuden haltijan suostumuksesta alueen käyttöön.

Luettelo niistä koirakokeista, joihin riistanhoitopiiri voi myöntää ML 52 §:n mukaisen luvan koirien irtipitämiseen 1.3.-19.8.

Palveluskoirat
- viestikoe
- muissa palveluskoirien koemuodoissa koirat ovat kytkettyinä tai kytkettävissä, eivätkä tarvitse lupia

Kanakoirat
- vesi- ja jälkityökoe
- metsäkoe, kenttäkoe
- tunturikokeet (Enontekiö, Inari, Utsjoki) lupa ajalle 1.4.-19.8.
- kanakoirien erikoiskokeet

Muut lintukoirat
- noutajien taipumuskoe
- noutajien metsästyskoe
- spanieleiden taipumuskoe

Vesiriista- ja muut vesikokeet
- terrierien ja mäyräkoirien vesiriistakoe
- vesipelastuskoe

 

Sellaisissa koirakokeissa, jotka pidetään ajalla 20.8 - 28.2., ei tarvita riistanhoitopiirin lupia koirien irtipitämiseksi. Poikkeuksena ovat karhunhaukkutaipumuskoe ja ilveksenajokoe, joiden järjestämiseksi tarvitaan myös Suomen Riistakeskuksen lupa.

Hirvenhaukkukokeet eivät kuulu piirin lupaharkintaan. ML 52 §:n mukaan hirveä haukkuvia koiria voidaan kouluttaa ja kokeita pitää vain 20.8. - 31.12. välisenä aikana.

Luvan ehdot myönteisessä päätöksessä

Luvan saaja vastaa siitä, että metsästyslain ja -asetuksen säädöksiä sekä tämän päätöksen ehtoja noudatetaan koirien koulutuksessa / kokeissa. Koirien koulutuksessa / kokeissa ei ole lupa poiketa riistaeläinten rauhoitusajoista, eikä rauhoitettuja riistaeläimiä saa häiritä.

Mikäli väärinkäytöksiä esiintyy, voidaan lupa peruuttaa.

 
 

PIIRINMESTARUUSKOKEET JA PIIRINMESTARIT

 

Kennelpiiri lahjoittaa piirinmestaruuskokeisiin osallistujamitallit max 15 kpl ja palkinnon. Yhteys hyvissä ajoin ennen koetta Tuula Kolehmainen puh. 0400 – 741 894.

Kennelpiirin avustus piirinmestaruuskokeen järjestäjälle on 11 eur / koirakko max 15 koirakkoa. Avustus anotaan suoraan kennelpiirin rahastonhoitajalta ja se maksetaan jaostoille varatuista määrärahoista. Huomaathan, että käytät kennelpiirin nettisivulta löytyvää lomaketta anomuksessasi. 

Piirinmestaruuskokeen järjestäjien tulee ilmoittaa kennelpiirin sihteerille piirinmestaruuskokeiden voittaneen koiran ja sen omistajan nimi ja yhteystiedot sekä koiran saavuttama tulos viimeistään 31.1. mennessä, jotta piirinmestari voidaan palkita Kennelpiirin vuosikokouksessa. Mikäli piirinmestaria ei ilmoiteta määräajassa ei hänelle varata palkintoa.