Keski-Suomen Kennelpiirin vuosikokous -- SIIRRETTY

26.03.2020

     Keski-Suomen kennelpiiri ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään

 

Torstaina 26.3.2020 klo 18.30   ON SIIRRETTY MYÖHÄISEMPÄÄN AJANKOHTAAN. UUDESTA AJANKOHDASTA ILMOITAMME MYÖHEMMIN !

     Ilmoittautuminen, valtakirjojen tarkastus klo 17.30 - 18.15.

Paikkana toimii Kennelpiirin toimintakeskus, Rokkakankaantie 9, 41350 Laukaa

 

Vuosikokouksessa käsitellään:

sääntöjen 22 §:n määräämät asiat

 

Keski-Suomen Kennelpiirin sääntö 22 § 1-2 mom. ”Kennelpiirin kokouksessa on puhe‑ ja äänioikeus jäsenyhdistyksellä, joka on hyväksytty jäseneksi ennen edellisen toimintakauden (31.12.2019) loppua ja joka on antanut 7 §:ssä mainitun toimintailmoituksen (Ensisijaisesti ilmoitukset tehdään SKL:n Omakoirapalvelun kautta, ohessa myös lomake, jolla ilmoituksen voi jättää). Edellisen toimintakauden jäsenmaksun laiminlyöneellä yhdistyksellä ei ole puhe‑ eikä äänioikeutta kokouksessa. Kennelpiirin kokouksessa on jokaisella äänioikeutetulla jäsenyhdistyksellä yksi (1) ääni kutakin siihen kuuluvien henkilöjäsenten lukumäärän alkavaa 20‑lukua kohti, kuitenkin korkeintaan viisi (5) ääntä. Ainaisjäsenellä on yksi (1) ääni.

Jäsenyhdistyksen päätäntävaltaa kokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtuuttama edustaja tai edustajat, joiden lukumäärää Kennelpiirin hallitus voi tarvittaessa rajoittaa. Kukin valtuutettu voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Valtakirjat on esitettävä kokouksen tarkastettaviksi kokouskutsussa mainitulla tavalla. Kennelpiirin toimihenkilöillä on kokouksessa läsnäolo‑ ja puheoikeus. Ulkopuolisten läsnäolo‑ ja mahdollisesta puheoikeudesta päättää kokous.”

Edustajat / äänet määräytyvät seuraavasti

Kennelpiirin asioista päättävät jäsenet siten, kuin sääntö 22 § 1 mom. määrää. Edustajien määrä riippuu yhdistyksen jäsenmäärästä 31.12.2019.

 

1   - 20                            jäsentä                 1 ääni / kokousedustaja

21 - 40                            jäsentä                 2 ääntä / kokousedustajaa

41 - 60                            jäsentä                 3 ääntä / kokousedustajaa

61 - 80                            jäsentä                 4 ääntä / kokousedustajaa

81 -                                jäsentä                 5 ääntä / kokousedustajaa

 

Yhdistys voi tahtoessaan valtuuttaa yhden kokousedustajan käyttämään koko äänimäärän. Henkilöjäsenillä on piirin kokouksessa kullakin yksi ääni.

VALTAKIRJAT VUOSIKOKOUKSEEN

Valtakirjojen tarkistus on klo 17.30 - 18.15. Yhdistyksen kaikkien valtakirjassa mainittujen edustajien tulee saapua yhtä aikaa valtakirjojen tarkastukseen, jossa luovutetaan myös äänestysliput.

Valtakirjaksi kelpaa ote yhdistyksen pöytäkirjasta tai tilaisuutta varten erikseen laadittu valtakirja (kts.liite). Valtakirjassa on oltava mainittuna kokousedustajan nimi/kokousedustajien nimet sekä mahdolliset varamiehet ja jäsenyhdistyksen jäsenmäärä.

Tervetuloa kennelpiirin vuosikokoukseen!

 

Keski-Suomen Kennelpiiri ry:n hallitus